Støre advarer forsvarsministeren: – Det er et dårlig signal å snakke ned et forlik

BODØ (Aftenposten): Jonas Gahr Støre trakk Aps støtte til politireformen fordi han mener regjeringen undergravde forliket. Nå advarer Ap-lederen om «de samme tendensene» i regjeringens arbeid med forsvarsforliket.

Jonas Gahr Støre turnerte siste uke Nordland og mener regjeringen er i ferd med å undergrave muligheten for å inngå brede kompromisser.

Brede politiske forlik om blant annet Forsvaret, skattesystem og politireform har vært et kjennetegn ved det norske samfunnet. Det har ført til at store reformer ikke endres ved regjeringsskifter.

Nå mener Ap-leder Jonas Gahr Støre at regjeringens håndtering av politireformen, og de tegnene han nå ser fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, bidrar til å undergrave forlikskulturen.

Støre mener regjeringen har forlatt den brede enigheten mellom Ap og regjeringspartiene om politireformen og la i Aftenposten tirsdag frem hva Ap mener må endres for å følge opp det man ble enige om i 2015.

Han understreker at det selvsagt skal være forskjell på å være støtteparti og en part i et forlik i en sak. Men han mener det er en tradisjon i norsk politikk å forankre store reformer i brede forlik og oppdatere partene om hvordan det gjennomføres.

Han viser til at han som utenriksminister i en flertallsregjering var opptatt av å forankre sakene gjennom brede politiske avtaler og holde de som inngikk forlikene orientert om gjennomføringen.

– Andre områder i politikken kan lære av dette, mener han.

Støres kritikk av regjeringen kommer under en rundreise i Nord-Norge, der Ap har betalt en høy pris for å støtte regjeringen. I nord flykter Ap-velgere til Sp, som har vært imot de reformene Ap har støttet.

Jonas Gahr Støre reiste Nord-Norge på kryss og tvers.

Forsvar i gal retning

Men han advarer også om at han ser den samme utviklingen på et annet område der Ap har bidratt til å sikre flertall i Stortinget, nemlig langtidsplanen for forsvaret og utviklingen av hæren.

Konkret nevner Støre manglende helikopterberedskap i nord, hærens utrustning og stridsvogner som ikke kommer i 2019, men først i 2025.

– Her har regjeringen lagt seg på en annen kurs enn den vi ble enige om, sier han.

Støre presiserer at han ikke nå varsler noen tilbaketrekning av støtten til forlikene om forsvaret.

Et tillitsbrudd?

– Hvilke konsekvenser vil dette få for fremtidige muligheter for å inngå slike brede forlik?

– Det er et godt spørsmål. Det ligger dypt i Ap at når vi behandler saker så søker vi løsninger som er best for landet. Vi skal bidra til, der dette er naturlig, at slike løsninger får en bred forankring. Erfaringene med hvordan denne regjeringen behandler sine forlikspartnere påvirker tilliten som må være der mellom opposisjonen og de som sitter i regjeringsposisjon. Den er nødvendig for at dette skal fungere, forklarer Støre.

– Er tilliten brutt med dette?

– Jeg vil ikke si det, men vi har fått en lærdom som vi må ta med videre, sier Støre til Aftenposten.

Søreide var bedre

Ap-lederen understreker at den forrige forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide, fulgte bedre opp forlikspartnerne, men det er bekymringsfulle signaler fra dagens forsvarsminister.

– Vi ser de samme tendensene som på justissektoren når forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at når det gjelder utviklingen av forsvaret, er det siste budsjettet vi må se på og ikke gamle forlik. Det er et dårlig signal å snakke ned et forlik, når vi snart får en ny langtidsplan, sier Støre.

– Jeg ser tegn på forsvarsområde nå som vi skal følge meget nøye, understreker han.