Ap spør medlemmene om hvem de skal regjere sammen med

I valgkampen var det internt opprør mot Ap-leder Jonas Gahr Støres flørt med Venstre og KrF. Nå ber partiledelsen medlemmene om å si sin mening om hvem Ap skal eller ikke skal regjere sammen med.

KrF-leder Knut Arild Hareide og Ap-lederJonas Gahr Støre sammen under valgkampen. Støres tilnærming til sentrum falt ikke i god jord hos partifellene.

Hele 55.000 Ap-medlemmer fikk sent mandag kveld en spørreundersøkelse sendt på e-post. Bakgrunnen er det svake valgresultatet. Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i følgebrevet at «Arbeiderpartiets sentralstyre har derfor vedtatt å gjennomføre en bred evaluering av valgkampen og valget. Til dette trenger vi din hjelp.»

I undersøkelsen understrekes det også at svarene vil være viktige for å meisle ut strategien foran kommune- og fylkestingsvalget om to år.

Ingen direkte spørsmål om Støres økonomi

Det er ingen spørsmål i undersøkelsen som går direkte på partiledelsens innsats. Partileder Jonas Gahr Støres håndtering av spørsmålene rundt egen økonomi, er det heller ingen spørsmål som direkte tar opp, Men i de åpne spørsmålene kan partsmedlemmene selvsagt komme opp med hvilke saker de mener bidro til at Ap mistet oppslutning.

Hvem skal Ap regjere sammen med?

Partisekretær Kjersti Stenseng leder arbeidet med å evaluere Aps valgkamp.

Det kanskje mest konkrete i undersøkelsen er at partiledelsen vil vite både hvilke partier medlemmene mener Ap kan regjere sammen med og hvilke det ikke kan styre landet sammen med. Alternativene er Rødt, SV, Sp, MDG, KrF og Venstre.

Da Gahr Støre i valgkampen flørtet med KrF og Venstre skapte det sterke reaksjoner særlig i fagbevegelsen. Men nå vil altså partiledelsen ha klart råd fra medlemmene.

Undersøkelsen er anonym og den skal danne grunnlaget for en rapport som etter planen skal presenteres for partiets sentralstyre i begynnelsen av oktober. Ap har også bestilt en mer omfattende meningsmåling for å kartlegge hvorfor velgerne forlot den i sluttspurten. Dette blir også tema på landsstyremøte som avholdes i Oslo tirsdag og onsdag.

I tillegg til Aps egen undersøkelse, skal LO-familien også evaluere sin valgkampinnsats.

Det er ni spørsmål som omhandler politikk, i tillegg til spørsmål om blant annet fartstid og verv i partiet. Helt til slutt i spørreskjema kan også de som svarer komme med andre innspill enn det som det spørres om.

Her er spørsmålene Ap-ledelsen vil ha svar på:

1

Hva mener du var den viktigste årsaken til at Arbeiderpartiet mistet oppslutning ved dette valget?

2

Hva burde Arbeiderpartiet gjort annerledes i valgkampen som ligger bak oss?

3

Hva mener du var det beste Arbeiderpartiet gjorde i denne valgkampen?

4

Hvilke politiske saker bør være de viktigste for Arbeiderpartiet fremover for at vi skal gjøre et bedre valg i kommune- og fylkestingsvalget i 2019?

Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling

Andre saker?

5

Hva oppfattet du var de viktigste sakene i valgkampen?

Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse, eldreomsorg, klima og miljø. fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.

Andre saker?

6

Hva oppfattet du at var Arbeiderpartiets hovedbudskap i valgkampen?

7

Hvordan vil du vurdere Arbeiderpartiets valgkamp i følgende kanaler, er det meget godt, ganske godt, hverken godt eller dårlig, litt dårlig eller meget dårlig?

(Svaralternativer: Meget godt, Ganske godt, hverken god teller dårlig, litt dårlig, meget dårlig)

I debatter på TV, i oppslag i mediene, i trykket materiell, på stand og i velgermøter, i annonser på nett, på husbesøk, på Facebook på snapchat eller Instagram.

8

Hvilke partier vil du helst skal inngå i en Arbeiderparti-ledet regjering?

(flere svar mulig)

Rødt, SV, Sp, MDG, Venstre, KrF

9

Hvilke partier vil du helst IKKE skal inngå i en Arbeiderparti-ledet regjering?

(flere svar mulig)

Rødt, SV, SP, MDG, Venstre, KrF