Kirsti Bergstø har endret mening om våpenstøtte til Ukraina

SVs eneste lederkandidat avklarer at standpunktet om våpen ligger fast også hvis hun blir leder.

Foreløpig ligger veien klar for at Kirsti Bergstø blir SVs nye leder i vår.

Under en grå himmel på Tøyen Torg samles rødgrønne landsstyremedlemmer for å høre sin leder tale. Audun Lysbakken har ikke mange slike møter igjen før han trer av som leder.

Kirsti Bergstø står klar til å ta over. Hun er partiets eneste lederkandidat. SV har siden Russlands invasjon av Ukraina måttet ta flere opprivende debatter.

Norsk våpenstøtte til Ukraina var et av de første punktene som ble vanskelig. Bergstø stemte to ganger i landsstyret mot å sende våpen til Ukraina.

Nå har hun endret mening.

– Jeg stiller meg bak det standpunktet vi har, og det vedtaket vi gjorde, sier hun til Aftenposten.

– Du stemte jo imot å sende norske våpen nedover. Ville du stemt annerledes i dag?

– Hvis det kommer et nytt forslag om det nå, altså når jeg sier at jeg har stilt meg bak SVs vedtak, så er det jo fordi jeg har gjort det.

I helgen er det landsstyremøte i SV. Her skal de blant annet vedta en ny sikkerhetspolitisk uttalelse.

– Linjen er lagt

Bergstø sier det var et vanskelig spørsmål da de skulle ta stilling til det.

– Det var jo noe helt nytt. Norge har aldri gjort det før. Og det er veldig lett nå å se tilbake på hva som var riktig da.

Hun tror mange var preget av tvil i de ulike avstemningene.

– Jeg tror mange tvilte seg frem til nei første gangen, og mange tvilte seg frem til ja den andre gangen.

– Men nå kjenner du deg trygg på det dere har landet på til slutt?

– Jeg har ikke tatt til orde for noe annet enn det som partiet har vedtatt og stått på. Jeg har stilt meg bak det.

– Vil det være et område du vil se mer på hvis du eventuelt blir leder, eller tenker du at linjen nå er lagt?

– Den linjen er lagt. Vi ønsker også å jobbe for det brede arbeidet knyttet til humanitær innsats.

Flere spørsmål om SVs fremtid tvinger seg frem når en ny person skal fylle skoene som leder.

– Ikke aktuelt å foreslå å melde Norge ut av Nato

SV ble grunnlagt på motstand mot Nato og amerikanske atomvåpen. Slik har det vært i over 60 år.

I SVs arbeidsprogram for denne stortingsperioden står det at partiet vil melde Norge ut av Nato.

Det siste året har SV derimot måttet granske sitt syn på denne politikken.

Noe av grunnen er at Sverige og Finland har sendt sine søknader om å bli medlem av Nato. Dette gjør at partiets drøm om en nordisk forsvarsallianse faller bort.

I fjor høst kom nyheten om at det i forslaget til nytt prinsipprogram ikke lenger står at partiet skal jobbe for å melde Norge ut av Nato. Dette landes på landsmøtet i mars.

Kirsti Bergstø har lenge vært en aktiv kritiker av Nato. Men hun mener at Norge må bli værende i forsvarsalliansen.

– Også har det vært et punkt, som har vært blant mange punkt, at man skal melde Norge ut av Nato. Men det har jo SV ikke foreslått, sier Bergstø.

– Men hvor har du stått her?

– Jeg har jo aldri tatt initiativ til å foreslå det. Og SV har ikke gjort det så lenge jeg kan huske – tatt initiativ til å faktisk melde Norge ut av Nato.

Hun sier det er bedre at partiet legger opp til en diskusjon og en strategi i forsvarspolitikken som er i tråd med hvordan de faktisk jobber og tenker.

– Og det er jo et mål at det som står i vårt arbeidsprogram, det vi stiller til valg på, det er også noe som man skal foreslå, eller jobbe for i den kommende stortingsperioden. Og det er ikke aktuelt å foreslå å melde Norge ut av Nato.

Hun skulle ønske at SV ikke var så alene i kritikken i utenlandsoperasjoner.

– Vi ønsker å hente soldater hjem og heller konsentrere oss om oppgaver i eget land. Og jeg skulle ønske vi ikke var så alene i kampen mot atomvåpen.

Og hun skulle ønske at hun hadde flere på laget i ønsket om en mer selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk, som er uavhengig av stormakter og blokkpolitikk.

– Og det er jo de sentrale spørsmålene i dag.