SV har snudd i standpunktet partiet ble tuftet på

Partiet avgjorde lørdag at de ikke lenger skal jobbe for norsk utmelding av Nato.

Til dags dato har SV vært mot norsk medlemskap av NATO. Lørdag kveld er det landsmøtemiddag, der det skal utbringes flere skåler enn nordmenn sin taco.

SV ble i sin tid tuftet på Nato-motstand. Lørdag formiddag, etter det NTB omtalte som en «sindig debatt» fredag kveld, har partiet vedtatt en uttalelse som i praksis betyr at partiet godtar det norske medlemskapet i forsvarsalliansen.

Årsaken er den russiske invasjonen av Ukraina, og Sverige og Finlands uttalte ønske om å slutte seg til alliansen.

Dette snur opp ned på den utenrikspolitiske analysen til SV.

«Sverige og Finlands NATO-søknad har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Et samlet Norden i NATO kan føre med seg både muligheter i form tettere integrert samarbeid og potensielle sårbarheter i form av økt spenning. Muligheten til å bygge et tett nordisk forsvarssamarbeid må benyttes», heter det i den vedtatte uttalelsen.

– Det betyr at vår kritikk av Nato og Norges USA-avhengighet står fast. Men vi endrer strategi, vi mener ikke at en norsk utmelding er veien å gå, sa Lysbakken etter snuoperasjonen var utført.

Tror det kan føre til flere velgere

Lysbakken mener at det nye standpunktet kan gi flere velgere til partiet.

– Jeg tror det er flere enn før som vil opplever at SV er et parti for dem fordi mange deler vår sikkerhetspolitikk, men har hatt utmeldingsstrategien som et ankepunkt mot å stemme på oss.

Uttalelsen slår videre fast at SV fortsatt vil være kritisk til Nato, blant annet atomvåpenpolitikken. Men målet vil heretter være å søke endring innenfor alliansen, heller enn en utmelding.

«Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, fremfor en norsk utmelding av Nato».

Likevel var det rundt 40% av salen som ønsket å beholde en uttalelse som talte for å melde Norge ut av Nato.

– Jeg har stor respekt for deres syn. Den viktigste grunnen til at dette ikke ble en opprivende debatt er at vi har samme samme utgangsunkt, sier Lysbakken om de som var uenige i utfallet.

Det historiske vedtaket skjer med avtroppende SV-leder Audun Lysbakkens støtte.

– Endelig kan Norden samles. Nå gjelder det å sørge for at vi blir avhengig av hverandre, i stedet for bare å bli avhengig av USA, sa Lysbakken i sin avskjedstale til partiet han har ledet i over 10 år fredag.