Politikk

Fellesforbundets leder: Siv Jensen er en notorisk løgner

– Medlemmene har avslørt Siv Jensen og Frp. De er arbeidsgivernes og kapitalistenes parti, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum og kaller henne for en «notorisk løgner».

– Siv Jensen er en notorisk løgner når hun sier at Frp er arbeidernes parti, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.
 • Thomas Spence
 • Robert Gjerde
  Journalist

– Han kan kalle meg hva han vil. Det er hva vi leverer på som betyr noe, svarer Jensen.

Eggum reagerer sterkt mot Frp-leder Siv Jensens uttalelser i Aftenposten søndag:

– Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser, sa Jensen.

– Dette er på mange måter den retorikken de har lagt seg til i regjering: De sier noe og gjør noe helt annet, svarer Eggum.

Ifølge Eggum er «forskjellene mellom arbeid og kapital vesentlig endret til arbeidsgivernes fordel» under den blåblå regjeringen.

– Siv Jensen er en notorisk løgner

– Det fører ikke til mer kapital inn i norsk industri, men til mer forbruk hos kapitalistene her hjemme. Frp fører én politikk i regjering, én i Stortinget og én i det offentlige rommet.

– Jeg nøler derfor ikke med å si at Siv Jensen er en notorisk løgner. Hun sier at hun gir generelle skattelettelser. Men samlet sett har ikke vanlige arbeidsfolk fått det.

– Et medlem hos oss i bygg og anlegg, som er med på å bygge Norge, har fått mindre å rutte med under det borgerlige styret når vi samlet sett ser på avgiftsøkninger, skattelettelser og hva vanlige arbeidsfolk kan trekke fra i selvangivelsen. Det kan vi dokumentere, sier han.

 • Les også: Skarp Frp-debatt om bønneforbud

– Medlemmene har avslørt Siv Jensen

– Medlemmene i Fellesforbundet har avslørt Siv Jensen. Derfor synker Frp som en stein når medlemmene blir spurt om partipreferanse. Frp lå over 20 prosent tidlig på 2000-tallet, men nå ligger de på rundt 10 prosent.

– Medlemmene skjønner ikke at hun kan si at Frp er arbeidstagernes parti. Frp er arbeidsgivernes og kapitalistenes venn, mener Eggum.

Forbundet har laget en rapport med 13 konkrete arbeiderfiendtlige vedtak fra Solberg-regjeringen i perioden 2013–2018.

– Mange arbeidere rundt om i landet applauderer det Frp gjør, sier gjenvalgt partileder Siv Jensen.

– I budsjettet fortsatte regjeringen å være arbeidstagerfiendtlig. De fjernet blant annet kost og losji for vanlige folk.

Jensen er uenig med Eggum, og mener han burde være fornøyd med at flere er opptatt av arbeidstagernes interesser.

– Så kan vi være uenig om hva det er. Det er ikke nytt at forbundsledere i LO ikke applauderer Frp, men det er det mange av arbeiderne rundt om landet som gjør, sier hun.

LO: Arbeiderfiendtlige vedtak

Her er de viktigste «arbeiderfiendtlige» vedtakene fra Fellesforbundets rapport:

 • Større arbeidsledighet og færre i arbeid. Regjeringen har skapt for få nye arbeidsplasser. Arbeidsledigheten er i dag på 4,3 prosent mot 3,3 prosent høsten 2013.
 • Kommersialisering av attføringsbransjen. Regjeringen vedtok etter mange advarsler å anbudsutsatte 12.000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Effekten av dette er langt færre leverandører og ingen nye ideelle leverandører.
 • Kutt i lønnsgarantiordningen. Lønnsgarantiordningen er en sikkerhet for arbeidstagere som mister arbeidet på grunn av konkurs m.m., og som skal dekke ikke utbetalt lønn før konkurs m.m. og i periode etter konkurs.
 • Kutt i arbeidsløshetstrygden. Frem til 2014 var det opptjening av feriepenger av dagpenger i form av ferietillegg i dagpengeordningen. Regjeringen foreslå å fjerne det helt. Det borgerlige flertallet vedtok å skjerme det for ledige som hadde gått ledige i mer enn ett år. Betyr inntil et inntektstap på i overkant av 30.000 kroner (avhengig av inntektsgrunnlaget).
 • Må vente lenger for å få dagpenger. Arbeidstagere som selv sier opp jobben og melder seg ledige («frivillig» ledige) måtte frem til 2015 vente 8 uker på å få dagpenger. Det borgerlige flertallet vedtok i 2015 å heve ventetiden til 12 uker.
 • Skatt på sluttvederlag og avkorting i trygdeytelser. Det borgerlige flertallet vedtok i 2015 at sluttvederlag skal regnes som lønnsinntekt og skattlegges og inngå i inntektsgrunnlaget for beregning av ulike trygder som dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 • Ville kutte i sykepengene. Regjeringen fremmet i 2015 forslag om å heve inntektsgrunnlaget for å få sykepenger fra 44 000 kroner i året til 88 000 kroner noe som ville rammet 100.000 deltidsarbeidende.
 • Økt skatt for pendlere. I 2013 fikk arbeidstagere trekke fra i inntekten utgifter til arbeidsreise mellom hjemsted og jobb av den delen av kostnaden (en fast sats pr. kilometer) som oversteg 13 950 kroner. I 2015 var beløpet hevet til 16 000 kroner og i 2015 ble det hevet til 22 000 kroner.
 • Svekket fagforeningsfradraget. Fradraget har stått nominelt stille på 3850 kroner siden 2013.
 • Økte avgifter. Avgiftene er i denne stortingsperioden økt med netto nær 4 milliarder kroner.
 • Innført en generell adgang til midlertidige tilsettinger. Endringer i arbeidsmiljøloven som gir adgang til å ansette folk midlertidig på et generelt grunnlag, og ikke som før ved særskilte anledninger.
 • Økt grenser for nattarbeid.
  Grensen for nattarbeid økt fra klokken 21 til klokken 23.
 • Fjernet kollektiv søksmålsrett
  Den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt i 2013 en kollektiv søksmålsrett der fagforening kan reise søksmål der det er mistanke om ulovlig innleie. Den blåblå regjeringen fjernet bestemmelsen i 2015.

– Frp mener LO er for tett knyttet til Ap?

– Ja, det er ikke rart. Vi har 100 års faglig politisk samarbeid og det ble enstemmig fornyet på landsmøtet. Medlemmene ønsker å styrke det fagligpolitiske samabreidet. Det er demokrati, det, sier Eggum.

– Har dere tatt inn over dere at arbeidsliver ser helt annerledes ut enn for få år siden?

– Ja, det kan du takke den gjengen for. Nå kan du til og med være fast ansatt og ha 0 prosent stilling, slutter Eggum.