Politikk

Helprivate sykehjem kan være aktuelt for Unicare og Norlandia – men de har ingen konkrete planer

Flere av de private aktørene som i dag driver sykehjem for norske kommuner, tror markedet for helprivat omsorg vil øke – ikke minst hvis kommuner kaster ut de private aktørene.

Hanne Løvdal i Villa omsorg gir et privat tilbud til Arne Granlie, som han helt og fullt betaler av egen lomme.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Dette markedet vil vokse, sier Yngvar Tov Herbjørnssønn i Norlandia om helprivate sykehjem.

Som Aftenposten har fortalt, drives det i dag et helprivat tilbud i Oslo i Villa omsorg. Der betaler beboere en døgnpris på 2650 kroner – eller opp mot én million kroner i året av egen lomme. Og i Sandefjord planlegges Norges første femstjerners eldrehjem. Der må beboerne ut med 1,25 millioner kroner i året.

Noen av de store aktørene som i dag driver sykehjem på vegne av ulike norske kommuner, sier det også kan være aktuelt for dem å starte helprivat drift. Der vil beboerne betale uten «sponsing» fra norske kommuner.

Unicare og Norlandia: Aktuelt for oss

– Det kan være aktuelt for Unicare å starte et sykehjem der pasientene selv betaler for oppholdet, men prinsipielt er vi at en oppfatningen at helse og omsorg er et offentlig ansvar og bør finansieres av det offentlige, sier Janne Sonerud, direktør Unicare Omsorg.

Også konsernsjef Yngvar Tov Herbjørnssønn i Norlandia omtaler det som «aktuelt» å drive helprivate sykehjem.

– Det er mange eldre som ønsker seg dette, som ønsker alternativer, og vi har kompetansen, sier han.

– Dette markedet vil vokse.

Men hverken Norlandia eller Unicare har konkrete planer. Det har heller ikke Aleris.

Vanskelig å forutse etterspørselen

– Litt av utfordringen med eventuelt å skulle starte et slik hjem, er nettopp at det er vanskelig å forutse etterspørselen, sier Ingvild L. Kristiansen, direktør for omsorgstjenester i Aleris.

Geir Hansen, markeds og kommunikasjonsansvarlig i Attendo, sier de ikke har noen planer om helprivate sykehjem. Han legger til at han håper det ikke er marked for dette, og poengterer at «vi stiller oss bak den nordiske velferdsmodellen».

– Men det er middelklassen som gjennom sin økte kjøpekraft er en av de største truslene mot den kollektive velferdsstaten. Jeg tror uansett at helprivate sykehjemsplasser har et begrenset marked i Norge, sier han.

  • Med sykepleier, «TV-fikser» og gartner på stedet stortrives Lynda Sawyer i seniorlandsbyen utenfor London.

Mindre konkurranseutsetting kan gi økt privatisering

Flere av de store påpeker imidlertid at kampen mot konkurranseutsetting og rekommunalisering av sykehjem, kan føre til økt fremvekst av helprivate tilbud.

Herbjørnssønn i Norlandia mener det blir grobunn for helprivate tilbud som få har råd til dersom «noens kloke hoder og kompetanse» skal holdes utenfor av ideologiske grunner. I Unicare vurderes dette på samme måte.

– Hvis det offentlige tar monopol på å drifte sykehjem, tror vi det vil tvinge seg frem mange private sykehjem med egenbetaling og et todelt helsevesen, sier Janne Sonerud.

Hansen i Attendo sier det er «rart at norsk venstreside og Fagforbundet ensidig jobber mot konkurranseutsetting, mens ren privat privatisering går helt under radaren».

Venstresiden er mot konkurranseutsetting

Venstresiden er generelt motstandere av at kommuner lar private aktører som Norlandia, Attendo, Unicare og Aleris drive sykehjem. I Oslo vil det rødgrønne byrådet rekommunalisere dem – altså overføre private drevne sykehjem tilbake til kommunen.

På spørsmål til SV om deres nei til konkurranseutsetting kan føre til flere helprivate tilbud og en todeling i omsorgen, svarer partiets nåværende helse- og omsorgspolitiske talskvinne på Stortinget, Sheida Sangtarash, slik:

– At folk vil bruke over én million i året av egne penger på helprivat omsorg, sier noe om de økende at forskjellene. Det vi er opptatt av, er å sikre at alle eldre får en bra omsorg gjennom fornuftig bruk av det offentliges penger.

SV-politikeren mener det kan gjøres «gjennom å sette en stopper for å ta ut profitt som går til kommersielle eiere og stille krav til bemanning og lignende.»

Les mer om

  1. Privatisering
  2. Sykehjem