Politikk

Regjeringen foreslår hepatitt B-vaksine for alle

Regjeringen trosser barnevaksineskeptikere: Ønsker å innføre ny barnevaksine.

Denne jenta har akkurat fått en svineinfluensavaksinesprøyte.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Hittil er det kun risikogrupper som er blitt vaksinert mot hepatitt B i Norge. Men får regjeringspartiene det som de ønsker, vil vaksinen kunne bli gitt alle barn fra og med neste år.

Mandag sender Regjeringen forslag om å innføre vaksine mot hepatitt B på høring. Det skjer samtidig som mange småbarnsforeldre offentlig protesterer mot bl.a. vaksine mot meslinger.

— Det vil alltid være noen som protesterer, men de aller fleste følger anbefalt vaksinasjonsprogram og er takknemlige for at de blir gitt dette. Samtidig er det viktig å understreke at vaksinasjonsprogrammet er et tilbud og ingen tvang, sier Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Skal inngå i barnevaksinasjonsprogrammet

Den nye vaksinen skal inngå i det såkalte barnevaksinasjonsprogrammet – altså vaksiner som gis fra barn er mellom seks uker gamle og til de går ut av ungdomsskolen. I dag er det kun barn med foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B-viruset som får tilbud om slik vaksine, samt barn av smitteførende mødre. Ut over det er vaksinen vanlig for nordmenn som f.eks. reiser til Afrika eller Asia.

Vaksinen skal beskytte mot akutt og kronisk leverbetennelse, som i sin tur kan føre til skrumplever og leverkreft.

Vaksine foreslått av Verdens helseorganisasjon

På verdensbasis er hepatitt B-infeksjon en utbredt sykdom

— Det er en alvorlig sykdom, der spesielt de minste barna risikerer å bli kronisk syke. Kroniske bærere er de viktigste smittekildene for hepatitt B, opplyser Kjønaas Kjos. Hun forteller at Verdens helseorganisasjon siden 1991 har oppfordret medlemsland til å innføre vaksinen i sine vaksinasjonsprogram, en oppfordring som ble gjentatt så sent som i fjor. Folkehelseinstituttet har lenge ønsket en slik vaksine. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i august 2008 ble det fremmet konkret forslag om en slik vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Økt innvandring gir økt smittepress

— Den gang ble det ikke funnet midler til å dekke inn de økte kostnadene vaksinen ville medføre. Vi er derfor glad for at H/FrP-regjeringen har tatt tak i dette nå, sier Tone W. Trøen (h).

— Økt innvandring til Norge fra områder i verden med mye hepatitt B, har ført til et økt smittepress også på den norske befolkningen, særlig på ungdom, påpeker Kjønaas Kjos. De opplyser at vaksinen kan bli tilgjengelig allerede fra og med neste år.

Færre enn ønskelig vaksinert i dag

Men før det skjer, skal alle høringsinstanser si sitt. Ifølge Trøen og Kjos har dagens ordning, der vaksinen kun er gitt til risikogrupper, vist seg å gi lavere vaksinasjonsdekning enn ønskelig. Det skyldes blant annet at det krever betydelige ressurser å identifisere og informere personer i risikogruppen

Les også

  1. Ber datteren om unnskyldning - nå får syv år gamle Amanda vaksiner

  2. Kjære jenta mi: Unnskyld, jeg tok feil

  3. - HPV-vaksinen har vist seg bedre og tryggere enn selv de mest optimistiske håpet på

Les mer om

  1. Politikk