KrF gikk enstemmig inn for å gå i regjeringsforhandlinger

KrFs stortingsgruppe og sentralstyre sa i formiddag ja til å gå i regjeringsforhandlinger med de tre regjeringspartiene. Men stilte tydelige krav.

Et enstemmig KrF vil gå i forhandlinger med regjeringspartiene, fortalte partileder Knut Arild Hareide og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad.
  • Alf Ole Ask

Onsdag formiddag sa KrFs sentralstyre og stortingsgruppe ja til å innlede forhandlinger om en utvidelse av regjeringen Solberg på nyåret.

De andre tre partiene har sagt ja tidligere.

Det var ventet at det samme svaret kom fra fellesmøtet mellom KrFs stortingsgruppe og sentralstyre. Konklusjonen var enstemmig, og ifølge partileder Knut Arild Hareide var det entusiasme for forhandlingene.

Kjell Ingolf Ropstad skal lede forhandlingsdelegasjonen fra KrF.

– Gjennom samtalene har vi fått et inntrykk av hvor ting ligger. Men uansett vil jeg ikke fortelle om det. Vi vet heller ikke hva vi kan få før vi eventuelt har vært i forhandlinger, sier KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad.

Tydelige krav

– Vi fikk veldig tydelige krav fra stortingsgruppen og sentralstyret. KrF kan ikke gå i regjering for enhver pris. Vi må ha betydelig gjennomslag på viktige felt, sier Ropstad.

– Sentralstyret og stortingsgruppen har løftet frem den kristne kulturarven og fellesverdiene, sier han.

Vedtaket på landsmøte i november om å innlede forhandlinger med høyresiden, ble fattet med knapt flertall. Både sentralstyret og stortingsgruppen er dypt splittet i spørsmålet om hvilken vei partiet skal gå.

En av de vanskeligste sakene å innfri for de mulige regjeringspartnerne, er KrFs ønske om endringer i abortloven.

Abortspørsmålet skal det forhandles om

Ropstad fortalte etter møtet at abortsaken hadde vært en del av sonderingene og at den vil bli en del av forhandlingene. I KrF er det en forventning om endringer i abortloven.

– Kan dere gå inn i en regjering uten å få endringer i abortloven?

– Jeg kommenterer ikke enkeltelementer. Nå har vi fått «go» for å gå i forhandlinger. Så vil vi ta den type spørsmål i forhandlingene, sa han.

Nestleder Olaug Bollestad serverte gode ønsker til partileder Knut Arild Hareide.

Reell uenighet

Nå skal Høyre, Venstre, Frp og KrF sette seg ned og snekre en regjeringsplattform på nyåret. Den eksakte datoen og sted for forhandlingene er ikke kjent.

Ropstad understreket at regjeringsforhandlingene ikke blir enkle.

– Sonderingene har avdekket reell politisk uenighet på viktige politiske områder. Derfor trenger KrF gjennomslag for å gjøre dette til en flertallsregjering som vil få en helt annen posisjon. Det som står i regjeringsplattformen vil det være flertall for i Stortinget, sier han.

Hareide går av når plattform er klar

Etter at partileder Knut Arild Hareide ikke fikk partiet med på å forhandle med Sp og Ap om regjering, er det nestleder Kjell Ingolf Ropstad som har ledet sonderingene og vil lede forhandlingene med de tre andre partiene.

Mulighet for gjennomslag

Hareide stemte likevel for å innlede forhandlinger på fellesmøtet mellom sentralstyret og stortingsgruppen.

KrF-lederen sa at han støtter opp om de veivalget partiet har gjort og ønsker at man skal lykkes med forhandlingene.

På direkte spørsmål om hvorfor entusiasmen er så stor i KrF svarte Hareide at dette var på grunn av muligheten for politisk gjennomslag.

– Vi har lagt frem forslag til en likeverdsreform og en barnereform der vi mener vi kan få gjort noe med barnefattigdommen i Norge. Ikke minst også øke de lave fødselstallene. Vi ser muligheten for gjennomslag på disse områdene, sa Hareide som gjentok at når regjeringsplattformen er klar, trer han tilbake.

Tydelige krav fra KrF

I regjeringsforhandlingene vil KrF kreve at det opprettes et eget utviklingsdepartement.

Partileder Knut Arild Hareide bekreftet overfor Aftenposten tirsdag at partiet ønsker en annen løsning enn i dag, fordi de mener forvaltningen av bistandsområdet ikke er godt nok.

I dag har Utenriksdepartementet to statsråder, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup. Kristelig Folkeparti ønsker en annen modell enn den sittende utviklingsminister Nikolai Astrup i utgangspunktet har tatt til orde for.

– Vi ønsker et eget departement, sa KrF-leder Hareide.

KrF er dypt splittet i synet på å sitte i regjering med Frp.

Tirsdag ga Frp sin tilslutning til forhandlingene som partileder Siv Jensen sa kom til å bli krevende, der innvandringspolitikken er et av de tydeligste kravene fra partiet. Kamp mot bompenger og skattekutt, er to andre.

KrFs sentralstyre og stortingsgruppe samlet onsdag.

KrF får flere medlemmer

På slutten av 2017 hadde KrF 25.949 medlemmer. I dag er tallet 26.994, skriver Klassekampen. Veksten på 1.045 medlemmer innebærer en vekst på 4 prosent. Brorparten av veksten har kommet på slutten av året.

Siden partileder Knut Arild Hareide 28. september anbefalte partiet å gå mot venstre for å søke makt – en kamp han etter hvert satte vervet sitt inn på, men likevel tapte – har partiet opplevd en netto medlemsvekst.

Selv om partiet har opplevd medlemstilvekst, har dette ikke gitt økt oppslutning på meningsmålingene.

I desember ligger partiet på 3,6 prosent på poll of polls gjennomsnitt av nasjonale målinger.