Politikk

Helseministeren vurderer e-sigaretter

640 000 nordmenn røyker daglig. I Norge er det forbud mot e-sigaretter. Helseminister Bent Høie er åpen for å vurdere den nye røyken.

En million nordmenn røyker daglig eller ofte. Helseminister Bent Høie vurderer om det skal tillates å innføre e-sigarett.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
Verdiene av skadelige stoffer i e-sigaretter ligger som regel langt under det som er påvist for ordinære sigaretter.

Høie vil først forsikre seg om at sigarettene ikke er helsefarlige, og mener man ikke vet nok om e-sigarettene som middel for røykeavvenning eller som grunnlag for å gi klare anbefalinger for endringer i regulering.

Ukjente langtidseffekter

— Ut ifra dagens kunnskap er det ikke mulig å utelukke at e-sigaretter kan være helseskadelige. Langtidseffektene av bruk er ukjente. Han er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomiteen og sier e-sigaretter vil redde flere liv enn det eventuelt tar, sa Høie da Snorre Serigstad Valen fra SV stilte spørsmpl om dette i spørretimen.

Helse- og omsorgsminister avviser ikke at e-sigaretter kan bli tillatt i Norge.
Les også

21 års aldersgrense for å kjøpe sigaretter

Høies partifelle, Sveinung Stensland ønsker å innføre e-sigarett. Han etterlyser en en regulering av dette som sikrer at norske brukere får tilgang på produkter av god kvalitet og ikke henvises til egenimport, sier politikeren.

-Forbud mor sin hensikt

— Så lenge tobakksprodukter er legale salgsvarer er det lite logisk at e-sigaretter ikke er det. For meg er dette et forbruk virker mot sin hensikt, nemlig å begrense skadeeffekten av tobakk, sier Stensland.

Les også

Ny EU-regler skal gjøre det vanskeligere å røyke

Sveinung Stensland er utdannet famasøyt, og i sin første periode på Stortinget. Han sier norske forbrukere i dag kjøper e-sigaretter gjennom internett og ved besøk i utlandet.

— E-sigaretten er kommet for å bli, det vil være bedre for våre innbyggere å få regulert salget i Norge og derigjennom kunne regulere kvaliteten. Mye av det som selges via internett er av slett og i beste fall varierende kvalitet.

-Helseproblem

— Kvaliteten varierer og dette er et potensielt helseproblem. Mye av produksjonen er alt annet enn regulert ettersom produktet faller mellom regelverkene for næringsmiddel- og legemiddelproduksjon.

Les også

Her er de i gang med å legalisere marihuana

Stensland vet ikke om e-sigaretter skal reguleres som tobakk, legemiddel eller næringsmiddel dersom forbudet oppheves.— Dette må utredes nærmere. EU-parlamentet forkastet et forslag fra kommisjonen om å regulere dette som tobakk, noe som taler for at dette i EU snart kan selges som ordinær handelvare uten flere reduksjoner enn tobakksprodukt. Både tobakksindustrien og legemiddelindustrien har jobbet mot e-sigaretter, likevel har produktet vunnet frem i stadig flere markeder. For meg er hvordan produktet reguleres og selges mindre viktig, men det er en besnærende likhet mellom e-sigaretter og nikotininhalatorer som i dag er et legemiddel.

Nikotinavgengige

Sveinung Stensland ønsker ikke at salg av e-sigaretter skal lokke nye brukere til å bli nikotinavhengige.

- Men e-sigaretter kan fort vise seg å bli en forbrukerstyrt helserevolusjon. Samstemt forskning viser imidlertid at brukerne av e-sigaretter ser ut til å være dominert av forhenværende eller nåværende sigarettrøykere. Interesse for og bruk av e-sigaretter blant ikke-røykere ser ut til å være lav.

Han opplyser at verdiene av skadelige stoffer i e-sigaretter ligger som regel langt under det som er påvist for ordinære sigaretter og de er mer sammenlignbare med verdiene fra nikotininhalatoren, som er et anbefalt produkt i røykeavvenning fra Legemiddelindustrien.

— Nikotinkonsentrasjonen er også under de verdiene som antas å ha skadelige virkninger for mennesker, sier Høyrepolitikeren

Forbudt siden 1989

Norge har i en forskrift fra 1989 et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotin¬produkter, herunder e-sigaretter.

​Helsedirektoratet har nylig lansert en facebookside for røykeslutt.

Les også

Elektroniske sigaretter kan bli tillatt i Norge

​Facebooksiden «Slutta –din røykeslutt» er opprettet for å være en møteplass, der de som ønsker å slutte kan få tips og råd fra andre som har klart å slutte. Tanken er at man kan få støtte og oppmuntring i slutteprosessen.–Vi ønsker å se om vi kan benytte denne plattformen for å få medvirkning fra dem som røyker, eller som har vært røykere. Vi ønsker å høre deres ideer om hvordan arbeidet mot tobakk kan utvikle seg. De sitter på verdifull kunnskap som må deles og tas i bruk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratet.no.

Ulike tilnærminger

Tobakkskampanjer med sterke emosjonelle budskap, som gjerne spiller på frykt, har i mange år hatt god effekt sammen med andre tiltak for å redusere tobakksbruk.

–Vi tror at vi kan trøtte ut befolkningen hvis vi kjører samme profilen om og om igjen. Det er om å gjøre å få ut budskapet ved hjelp av ulike tilnærminger og virkemidler for å nå ulike målgrupper, sier Guldvog.Han utelukker ikke at Helsedirektoratet kan komme til å bruke kampanjer med mer emosjonelle budskap senere.

Les også

Norsk e-sigarettforbud kan bli utfordret

Les mer om

  1. Politikk