Politikk

KS-lederen: «En drøy påstand fra eldreministeren»

– At lokalpolitikere prioriterer badeland fremfor tilbud til eldre er en drøy påstand fra eldreministeren, sier kommunenes talskvinne, Gunn Marit Helgesen.

Eldreminister Åse Michaelsen provoserer KS-leder Gunn Marit Helgesen.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Ifølge KS-leder Gunn Marit Helgesen er det «rett og slett feil å si at kommunene nedprioriterer eldreomsorgen.»

Hun er provosert over eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsens kritikk av kommunenes prioriteringer og anklager om feilaktig bruk av penger.

– Jeg begynner å bli mektig lei slike grunnløse påstander fra sentrale myndigheter, sier KS-lederen.

Anklaget kommunene for å bygge badeland fremfor heldøgnsplasser

Aftenposten kunne for noen dager siden fortelle at det i løpet av de siste ti årene er blitt 824 færre plasser på omsorgsinstitusjoner for eldre når man ser alders- og sykehjem under ett. I samme periode er det blitt ca. 1860 flere heldøgnsplasser til eldre over 67 år.

Michaelsen klager på at at kommunene i for liten grad tar i bruk virkemidlene staten tilbyr.

– Kommunene må selv velge å prioritere rett. Noen ganger gjør de ikke det. De har brukt penger på badeland og andre områder, sa Frp-statsråden.

KS-lederen: Grunnløse påstander

Helgesen sier kommunene så langt i 2018 har søkt om hele den tilgjengelige tilskuddspotten til investeringer i sykehjem og omsorgsboliger, både til økt kapasitet og rehabilitering.

– De utvider stadig andre type tilbud til den eldre befolkningen. Det er rett og slett feil å si at kommunene nedprioriterer eldreomsorgen, sier hun.

Minner om Michaelsens ansvar for svømming og folkehelse

KS-lederen minner Frp-ministeren om at kommunene for kort tid siden fikk kritikk for ikke å prioritere svømmeundervisning.

Hun legger derfor til at hun håper statsråden som har ansvar for både eldre og folkehelse, ser at badeland er ledd i folkehelsetiltak i kommunene.

– Det er rart at hun som har ansvar for begge områdene setter disse opp mot hverandre, sier Helgesen, som minner om at kommunene har ansvar for tjenester av høy kvalitet til alle sine innbyggere.

KS: Sløsing å bygge ut for raskt

Selv om hun er enig i at det vil være behov for flere sykehjems- og omsorgsplasser frem mot 2030, mener hun behovene er vanskelig å beregne.

Det begrunner hun med en omsorgssektor i rivende utvikling, eldre som er friskere enn før og bl.a. innføring av ny teknologi.

– Dersom kommunene bygger mange plasser, for så å la dem stå tomme i påvente av et behov som dukker opp i fremtiden, er det sløsing med offentlig ressurser. I tillegg er kravene i tilskuddsordningen også slik at kommunene må ta i bruk plassene når de er ferdige, ellers må tilskuddet betales tilbake, sier hun.

  • Frognerhjemmet avvikler driften – makter ikke innfri kravet om bad og toalett på alle rom

Mener Regjeringen dobbeltkommuniserer

KS -lederen mener for øvrig at det i Norge er et ensidig og særnorsk fokus på sykehjem.

– Når eldreministeren på den ene siden kritiserer kommunene for å ikke bygge nok sykehjem, samtidig som politikerne i flere år har poengtert at de eldre ønsker å bo hjemme og trenger bedre og mer variert tilbud der de bor, kan det synes som om Regjeringen i denne saken dobbeltkommuniserer, sier Helgesen.

KS-lederen påpeker også at det ikke hjelper å bygge sykehjem og omsorgsboliger hvis det i fremtiden ikke vil være tilstrekkelig med folk og ressurser til å drive dem.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Sykehjem
  2. Eldreomsorg