Den norske eldreministeren lovpriser nyskapning i Århus: studenter, barnehage og pleietrengende under samme tak.

ÅRHUS (Aftenposten): – Veldig spennende, sier eldreminister Åse Michaelsen (Frp), om «Generasjonernes hus» i Århus. Hun har større tro på slike prosjekter enn bokollektiv med bare eldre.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på byggeplassen.

– Dette er en pleiebolig. Her skal stuen være, her er soverommet og der kommer badet.

I et hjørne i annen etasje i et halvferdig bygg i Århus havn kikker eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ivrig på en omviser som engasjert forteller om byggeprosjektet.

Bygget skal romme alt fra leiligheter for studenter til tilpassede leiligheter for funksjonshemmede, omsorgsboliger og boliger for dem som er enda mer pleietrengende. I tillegg skal barnehagebarn på dagtid få boltre seg over flere etasjer. Bygget kommer også til å romme vanlige utleieleiligheter.

– Et vanvittig godt innspill til hvordan man kan tenke nytt. Eldre er ofte isolert og ensomme. Noen trekker seg inn i seg selv og blir deprimerte. Men dette er et prosjekt man vil glede seg til å bo i. Dette frister, sier Michaelsen.

Dette bygget skal fylles med alt fra studenter til barnehagebarn og pleietrengende eldre. Møteplasser skal føre dem sammen.

Utgangspunktet: mangel på barnehage og sykehjem

Hun har fått en gjennomgang av planene i rådhuset tidligere på dagen. Der fikk hun vite at ideen sprang ut av en mangel på både barnehageplasser og sykehjemsplasser i området.

Generasjonernes hus skal plasseres på en øy i en ny bydel, Århus Ø, som den kalles, omgitt av kanaler nær sjøen.

Bygget medfører nytenkning på flere enn én måte. I tillegg til at kommunen samarbeider med et boligbyggelag om selve bygget, er håpet at alle som skal inn i huset skal hjelpe hverandre, dele med hverandre, lære av hverandre og inspirere hverandre. Samtidig legges det også opp til tverrfaglig tenkning i styringen.

Det skal være én felles ledelse og organisering av huset, med f. eks. en daglig leder som har ansvar for koordinering.

Eldreminister Åse Michaelsen tror slikt tverrfaglig samarbeid også kan bidra til å øke statusen for omsorgsyrker og lette rekrutteringen.

– De som jobber med de sykeste, vil ha glede av å treffe ansatte som jobber med andre grupper, påpeker hun.

Ønsker å legge til rette for nytenkning

Bygget vil romme en rekke fellesarealer – alt fra kafé og trimrom til vaskeri og felles utearealer. Det finnes likevel skjermede arealer for pleietrengende.

Michaelsen håper ideen om et slikt generasjonsbygg, som ifølge kilder i Århus rådhus trolig er det første av sitt slag i Danmark, skal spre seg til Norge.

– Ja, så absolutt, sier hun og gir uttrykk for et ønske om at vi skal «kunne leve livene våre sammen» uavhengig av hva slags livsfase man er i.

Hun poengterer at det er viktig at politikerne på statlig hold legger til rette for nytenkning.

Det bygges og planlegges for tiden flere såkalte seniorkollektiv i Norge. Noen av dem har likhetstrekk med seniorlandsbyer som det finnes mange av i USA og England. Men eldreministeren holder en knapp på bofellesskap med større spennvidde i alder.

– Ja, eldre mennesker har godt av å være sammen med yngre. Bare én generasjon under et tak gir ikke samme kvalitet som når man blander generasjoner, sier hun.

Den danske eldreministeren Thyra Frank (t.v.) har allerede utformet en støtteordning for å få tilbake kjøkken på sykehjemmene. Eldreminister Åse Michaelsen vil bruke ordningen som utgangspunktet for en norsk variant.

Har allerede innført kjøkken på alle sykehjem

Norske politikere har lenge dratt til Danmark for å få inspirasjon om hvordan de skal drive bedre eldreomsorg. Da den norske ministeren fredag var i Århus, møtte hun også den danske eldreministeren, Thyra Frank.

Hun har bidratt til at danskene har kommet lenger enn Norge når det gjelder å gjeninnføre kjøkken på sykehjemmene.

Allsangen dras i gang på sykehjemmet Kristiansgården i Århus. Eldreminister Åse Michaelsen i midten.

En visesanger er godt i gang med allsangen når de to ministrene dukker opp på «Plejehjemmet Kristiansgården» i Århus:

«Jeg vet et lerkerede, jeg sier ikke mer, det finnes på en hede, et sted som ingen ser.»

De kan sangen, husker teksten og synger med. Her bor det bare én generasjon. Men beboerne rundt spisebordet, noen med rødvin i glasset, andre med saft, får hyppig besøk av både barnehagebarn og skoleklasser.

– Vi har åpnet døren til lokalsamfunnet, forteller bestyrer Lisbeth Thingholm, som viser frem hagen der gartnerskolen beplanter krukker og bed og der en skoleklasse har sørget for fargerike fuglekasser i alle trærne.

Kjøkken på alle sykehjemmene i Århus

Sykehjemmet har som alle de 50 andre i Århus fått eget kjøkken. Det står høyt på Michaelsens prioriteringsliste i Norge. Men kollegaen hennes i Danmark har et solid forsprang.

– Vi satte av 470 millioner kroner som et engangsbeløp, forteller hun og opplyser at 69 av Danmarks 98 kommuner søkte om penger og fikk tilskudd til å bygge kjøkken. Kommunene selv måtte betale tyve prosent av kostnadene.

Regjeringen skal legge frem en tilsvarende tilskuddsordning i Norge og en nasjonal strategi for god og sunn ernæring hos eldre.

– De eldre spiser nå mer, sier sykehjemsbestyrer Thingholm. Hun legger til at de sparer penger på å lage maten selv sammenlignet med å kjøpe fra store felleskjøkken, slik de gjorde før.