Forlanger at KrF snarest mulig avklarer Finnmark-spørsmålet

– Hvis KrF har tenkt å ta opp igjen regionreformen, må Knut Arild Hareide snarest mulig si fra. Det står veldig mye på spill, sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

KS-leder Gunn Marit Helgesen og fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, ber KrF-leder Knut Arild Hareide raskt avklare om det blir omkamp om regionreformen på Stortinget.

Finnmark legger ikke skjul på at eneste mulighet for å slippe unna en sammenslåing med Troms er at KrF snur.

Fylkesrådslederen i Troms møter mandag kommunalminister Monica Mæland (H) for å diskutere sammenslåingen med Finnmark, som nekter å delta på møtet.

Fylkestopp i allerede sammenslåtte Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er tydelig på at Finnmark må akseptere at Stortinget har vedtatt å slå fylket sammen med Troms.

– Men så lenge man lar finnmarkingene leve i håpet, så skjønner jeg at det er politisk debatt om saken. Det er store prosesser på gang i fylker over hele landet som det er viktig at blir fullført. Så har KrF tenkt å ta opp saken igjen, så må partiet si fra snarest mulig, sier Sandvik.

Også KS-leder Gunn Marit Helgesen retter pekefingeren mot KrF.

– KrF må avklare dette fortest mulig. Det er ikke mer enn tiden og veien hvis de nye fylkene skal greie å bygge en ny organisasjon. Det handler om mennesker, det handler om ansatte, det handler om å bygge noe nytt. Derfor må en slik avklaring komme hurtig, sier Helgesen.

Gunn Marit Helgesen

– Alle vil være tjent med det, også Finnmark, slik at det ikke lever et håp om at bare vi holder på lenge nok, så får vi det som vi vil, sier hun.

Finnmark jobber inn mot KrF

KrF-leder Knut Arild Hareide har tidligere uttalt at regionreformen er et «uferdig produkt» og at «strukturen ikke vil stå seg i det lange løp». KrF utgjorde flertallet bak reformen sammen med Høyre, Frp og Venstre i forrige periode. Hvis KrF snur har de tre andre partiene ikke lenger flertall i denne saken.

Knit Arild Hareide

– Vi har jobbet opp mot KrF og hatt et godt møte med Hareide, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

– KrF ser problemstillingen. Men problemet til Hareide er at det er uenighet i stortingsgruppen hans, sier hun.

KrF-nestleder Olaug Bollestad vil ikke svare direkte på kravet fra fylkestoppene. Hun svarer, i en epost, med å peke på at KrF avventer oppgavemeldingen fra Regjeringen. Det har vært KrFs svar de siste ukene på spørsmål om partiet kan tenkes å snu i regionreformen:

«KrF er blitt enig med Regjeringen om en regionreform som er behandlet to ganger i Stortinget. Forutsetningen er at det følger nye oppgaver med større regioner. Det gir mer folkevalgt styring og mer desentraliserte oppgaver. Dette forventer vi Regjeringen leverer på i oktober.»

Tarjei Jensen Bech

– Vi jobber inn mot KrF, ja. Det gjør vi, sier Bech.

Sandvik frykter for oppgaveoverføring

Nye Trøndelag er allerede oppe og går og Sandvik venter spent på hvilke statlige oppgaver Regjeringen vil overføre. 15. oktober legger kommunalminister Monica Mæland (H) frem sin plan.

Men fordi sammenslåingen mellom Troms og Finnmark er i det blå, råder det usikkerhet rundt hvilke oppgaver fylkene skal få, mener Sandvik.

Hvis Finnmark med kun 76.000 innbyggere får stå alene, vil Sandvik at generalistprinsippet – at alle fylker skal ha de samme oppgavene – vrakes. Prinsippet har vært en forutsetning både for kommune- og regionreformen.

– Finnmark blir for lite. Da må Finnmark få en særstatus og færre oppgaver enn de andre fylkene.

Tore O. Sandvik

– Vi kan ikke stoppe oppgaveoverføringen til Trøndelag og Viken bare fordi Finnmark skal få lov til å stå alene. Hvis dette ender med at Stortinget bare endrer grenser og ikke overfører nye oppgaver, vil det være en skandale av dimensjoner. Det vil være å føre alle landets fylker bak lyset, sier Sandvik.

Frykter for hele regionreformen

Helgesen sa til Aftenposten fredag at hun frykter at hele regionreformen er i fare dersom Finnmark ikke blir sammenslått med Troms.

– Hvis Finnmark vinner frem, tror jeg mye vil skje. Da kan fylkene rett og slett forsvinne. Da vil trolig også andre fylker følge Finnmarks eksempel og si at hvis Finnmark kan få fortsette alene, så vil også vi det, sier Helgesen.

Også kommunalminister Monica Mæland (H) frykter reformen ryker dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer.

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms.