Amerikansk og nederlandsk politi fryktet at Stortinget kunne ødelegge etterforskningen

Det er uhyre sjelden at Riksadvokaten skriver brev til Stortinget. Fredag ettermiddag klokken 16.30 møtte Tor-Aksel Busch personlig opp for å overlevere en bønn om at Stortinget utsetter Telenor-høringen.

Michael Tetzschner og Martin Kolberg er rykende uenige om hvordan stortingskomiteen de er nestleder og leder for skal gjøre jobben sin.

Busch ga klar beskjed om at ikke bare Økokrim frykter at Stortinget er i ferd med å forkludre etterforskningen av korrupsjonsmistanker i Usbekistan. Også amerikansk og nederlandsk politi har sett med uro på at den norske nasjonalforsamlingen driver en slags parallell etterforskning.

Det står ikke i brevet Busch overleverte, men ble forklart muntlig.

— Økokrim hadde fått henvendelser fra USA og Nederland som var bekymret for bevisforspillelsesfaren, selv om vår vurdering primært er knyttet til den norske etterforskningen, sier Busch til Aftenposten.

Han bekrefter at det var en svært spesiell situasjon da han satt på Stortinget med komitéleder Martin Kolberg og nestleder Michael Tetzschner. Riksadvokaten har aldri tidligere skrevet et slikt brev.

— Nei. Vi har aldri skrevet brev hverken til kontrollkomiteen eller noen andre stortingskomiteer tidligere.

- Sitter det langt inne på skrive et slikt brev?

— Ja, det gjør det. Man tenker seg nøye om før man gjør det. Og det forutsetter at bevisforspillelsesfaren er reell og nærliggende. Det er ikke en hvilken som helst mulighet for bevisforspillelse som danner grunnlag for et slikt brev.

Økokrims sjef Trond Erik Schea forklarer bakgrunnen for brevet fra Riksadvokaten slik:

— Vi har henvendt oss til våre overordnede for å få utsatt høringen. Det gjorde vi fordi vi fryktet at høringen kunne gå utover etterforskningen.

- Fornuftig at riksadvokaten griper inn

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, forstår godt at riksadvokaten grep inn.

— Jeg tror det er fornuftig at riksadvokaten griper inn. Jeg har undret med over at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke på egen hånd har vært mer forsiktig i denne saken, hvor det parallelt foregår etterforskning i flere land og hvor dessuten tråden mellom komiteen og interne forhold i Vimpelcom begynner å bli nokså tynn.

– Per Olaf Lundteigen sier at riksadvokatens forespørsel er «upassende». Hva tenker du om det?

— Jeg ser ikke noe kritikkverdig i det riksadvokaten har gjort. Han har jo bare formidlet en anmodning fra faginstansen om at høringen blir utsatt, utdyper Smith.

Dikatordatterens spill

Dermed må det politiske Norge vente minst et halvt år før Stortinget får stilt spørsmål om hva Telenor-toppene egentlig visste om hvordan datterselskapet Vimpelcom fikk mobillisenser i Usbekistan. Mye tyder på at Vimpelcom betalte over 100 millioner kroner til et postkasseselskap i Gibraltar, som i realiteten ble kontrollert av Gulnara Karimova, datteren til Usbekistans diktator.

  • Om du helt har glemt Telenor-saken,får du en kjapp oppdatering her
    For et år siden var Telenor-toppene på høring i Stortinget og nektet ethvert kjennskap til noe som kunne smake eller lukte av korrupsjon. I begynnelsen av november tok de kontakt med næringsministeren og fortalte at sannheten er mer kompleks. Da mistet næringsminister Monica Mæland tilliten til styreleder Svein Aaser, og Stortinget vedtok ny høring. Samtidig ble tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder siktet av Økokrim.

Grunnen til at nederlandsk og amerikansk politi er opptatt av saken, er at Vimpelcom er registrert i Amsterdam og børsnotert i New York.

Bitter krangel i komiteen

Spørsmål rundt høringen har ført til en dyp og bitter konflikt i kontroll— og konstitusjonskomiteen. Høyres to representanter stemte mot å innkalle vitner som er under etterforskning.

  • Høyre frykter at Stortinget blir politi og dommer
    Høyres Michael Tetzschner sa til Aftenposten for to uker siden at Stortinget risikerte å bli både politi og dommer, i tillegg til lovgiver. Han sa at komitéleder Marin Kolberg har ledet komiteen inn på ville veier. Dagen etter rykket representanter for SV, Venstre og KrF ut til støtte for Kolberg. Stortingsrepresentantene forsikret at de respekterer maktfordelingsprinsippet og ikke ville tråkke i Økokrims bed.

Fredag fikk de to høyrerepresentantene solid støtte fra landets øverste påtalemyndighet.

Kolberg angrer ikke

Allerede i møtet fredag forsto Kolberg at han måtte avlyse høringen som var planlagt 16. desember. Mandag innkalte han komiteen og ga dem brevet fra Busch. Bare Senterpartiets Per Olaf Lundteigen ville gjennomføre høringen.

- Ærlig talt, Martin Kolberg, burde ikke dere selv ha skjønt at dere trådte over en grense, slik at Riksadvokaten hadde sluppet å gripe inn?

— Nei, ærlig talt, så burde vi ikke det, sier Kolberg.

— En samlet komité sto bak invitasjon. Det er en vanskelig og stor sak. Derfor var det helt nødvendig å få en så bred belysning som mulig. Og så har jeg ingen problemer med at Riksadvokaten gjør en slik henvendelse, fortsetter han.

- Viser henvendelsen fra Busch at dere ikke bør gå inn i saker som ennå er under politietterforskning?

— Nei, det vil jeg ikke si. Dette var en henvendelse som gjaldt denne ene saken.

- Ble du overrasket da Busch tok kontakt?

— Det var overraskende, fordi jeg ikke kan huske en lignende episode. Men jeg er ikke overrasket som sådan.

Hvor korrupt er egentlig Usbekistan? spør vi i podkasten Aftenposten Verden. L ytt til den i spilleren under, påSoundCloud, iiTuneseller fra vårRSS-strøm .