Nytt ulveopprør i Høyre mot Vidar Helgesen onsdag

Flere Høyre-representanter planlegger opprør mot egen miljøminister i ulvesaken på Stortinget onsdag.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møter motstand i eget parti.

På Høyres gruppemøte onsdag ettermiddag, ønsker blant andre Hedmark-representant Gunnar Gundersen og Østfolds Ingjerd Schou å tvinge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til en annen løsning enn planlagt i ulvestriden.

Gundersen bekrefter overfor Aftenposten at spørsmålet blir tatt opp.

– Spørsmålet er om det er et vedtak gjort av Stortinget som skal styre, eller om det er en forskrift som Klima- og miljødepartementet har skrevet, som aldri har vært underlagt politisk behandling, sier Gundersen til Aftenposten.

Vidar Helgesen har foreslått å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.

Dette har Venstre sagt nei til fordi de frykter at for mange ulv felles.

Gundersen og ulvemotstanderne i Høyre mener forslaget ikke går langt nok.

– Det vil føre til at man kan ta ut et meget begrenset antall ulv, som er mindre enn tilveksten hvert år. Da vil antallet ulv gå opp, sa Gundersen da forslaget ble lagt frem.

Vil heller ha forskrift enn ny lov

Gundersen mener departementet, heller enn å endre loven, kan endre en forskrift.

– Klima- og miljødepartementet må ajourføre sin rovviltforskrift til å forholde seg til den loven som nå gjelder, Naturmangfoldloven, istedet for en lov som er erstattet. Og at forskriften henviser til hele paragraf 18 i Naturmangfoldloven og ikke bare de bokstavene departmentet mener er «hensiktsmessige», skriver Gunnar Gundersen i en SMS til Aftenposten.

Saken står ikke på den offisielle agendaen på partiets gruppemøte i Stortinget onsdag ettermiddag, men vil etter planen tas opp under «eventuelt».

Hedmark-representanten har vært hærfører i Høyre, for de som mener statsråden ikke har oppfylt Stortingets marsjordre om ulvejakt i Norge.

Statsråden er fornøyd så langt

Representanter har jobbet for å samle et flertall mot statsråden, i forkant av møtet. Det er ikke klart hvordan styrkeforholdet er innad i stortingsgruppen.

Gundersen gir seg uansett ikke:

– Det er jo bemerkelsesverdig at KLD kan bruke en forskrift som de selv har skrevet og som de selv ikke har oppdatert, til å ta en omkamp med Stortingets vedtak, sier Gundersen.

– Hva vil skje, i praksis, dersom dere vinner frem på gruppemøtet i dag?

– Det kan jeg faktisk ikke svare på. Vi får avvente møtet, sier Gundersen.

Vidar Helgesen sier til Aftenposten at han ikke vil kommentere de ulike mulige utfallene før gruppemøtet onsdag ettermidag, men sier han har forståelse for at spørsmålet kommer opp.

Statsråden sier seg fornøyd med det departementet har kommet med så langt, og kommer med en forsiktig advarsel til Gundersen og ulvemotstanderne.

– En forskriftsendring vil ikke endre på lovens innhold, sier Helgesen til Aftenposten.