Kolberg: Ønsker at Økokrim etterforsker «velferdsprofitørene»

Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Aps Martin Kolberg, ønsker at Økokrim skal etterforske private aktører innen barnevern, barnehage og rusomsorg som tjener store beløp med offentlig støtte.

Aps Martin Kolberg ønsker at Økokrim skal etterforske om private aktører med offentlig støtte i omsorgssektoren lovlig har tatt ut hundrevis av millioner kroner i utbytte.

Ap-veteranen Kolberg har skrevet under oppropet «Stans Velferdsprofitørene» og tar et oppgjør med det kan kaller profitører.

– Jeg skulle ønske Økokrim hadde kapasitet til å gå tungt inn i disse områdene slik at det kan avklares om loven er brutt. Jeg har et politisk ønske om sterkere politiinnsats på området, sier Kolberg.

Et titalls fagforbund og interesseorganisasjoner står bak kampanjen «Velferd uten profitt».

– Vi ønsker velferd uten profitt der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, heter det på hjemmesiden.

Støre har ikke svart

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik har ikke svart kampanjen. Nestleder Trond Giske har, som Kolberg, signert oppropet.

– Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse. Vi må hindre at private, ikke ideelle, skor seg og ødelegger grunnlaget for lik tilgang til disse tjenestene. Dette må stanses, sier Kolberg.

Han mener samfunnet «sløser med skattebetalernes penger når milliarder av kroner går ut av landet». I tillegg legger han vekt på arbeidsmiljøet.

– Det er bare mulig å tjene penger hvis arbeidstagerne får dårligere lønn, arbeidsvilkår og pensjon, sier Kolberg, som understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger, for eksempel innen barnehagesektoren.

– Men hovedretningen må være 100 prosent offentlig. Vi må gå gjennom lovgivningen og stille nye krav til arbeidsmiljø, utdanning og kvalitet og fjerne mulighetene til å manipulere regnskapene og ta ut store profitter.

– Noe galt med loven

– Hvem er «velferdsprofitørene»?

– En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene og lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter. Jeg registrerer at det er selskaper og miljøer som opererer slik. Hvis loven er slik at det er mulig å ta ut store gevinster, må det være noe galt med loven, sier Kolberg.

Som leder i komiteen har han mange ganger opplevd at lovene «ofte er veldig vanskelig å tolke».

– Det er ikke vår oppgave å tolke lovene. Vår oppgave er å kontrollere det konstitusjonelle. Men jeg uttrykker et politisk ønske, sier han.

Fra den andre siden av det politiske spekteret har 59 kandidater støttet kampanjen «Nei til profittfri velferd», blant dem Frps Carl I. Hagen, KrFs første nestleder Olaug Bollestad og Venstres Abid Raja.

SV krever profittfritt

Å stanse mulighetene til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, er ett av SVs fem krav for å støtte en ny regjering med Ap:

«Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak».

Mange i Sp sympatiserer også med kravet om å kaste ut kommersielle aktører. LO -kongressen la seg på en noe mer moderat linje med vedtak om at «offentlige tjenester i all hovedsak må drives i offentlig regi.»

SV skiftet holdning

– I vårt krav i valgkampen har vi avgrenset oss til barnevern, asylmottak og barnehager fordi det er snakk om profitt på sårbare grupper. Både når det gjelder barnevern og asylmottak er det relativt ukomplisert og lite omstridt å avskaffe anbudsinstituttet, sier SVs nestleder Snorre Valen.

– Når penger til barn og velferd går til private overskudd, er det politikernes oppgave å gjøre noe med det, sier SVs nestleder Snorre Valen.

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen støttet utbytte til private barnehageeiere som bidro til at Stoltenberg-regjeringen lyktes med full barnehagedekning. Dagens SV-ledelse har snudd i synet på utbytte til kommersielle eiere og bruker uttrykk som «melkeku for kapitalister».

Hundrevis av millioner

Ifølge kampanjen hadde de syv største barnevernsaktørene i perioden 2009–2013 et overskudd på 550 millioner kroner. Adolfsen-brødrene, som eier barnehager, sykehjem, sykehushotell og barnevern, tok 102 millioner kroner i utbytte fra sitt selskap Norlandia Care for årene 2015 og 2016.

– Ikke kriminelt å drive velferd

– Det er riktignok valgkamp, men det er en voldsom påstand fra Kolberg å insinuere at vi driver en virksomhet som samfunnets fremste organ for å avdekke økonomisk kriminalitet bør etterforske, mener Yngvar Tov Herbjørnssønn som er konsernesjef i Norlandia.

- Vi kan forsikre Kolberg om at vi driver en fullt ut lovlig virksomhet, og vi tar på det sterkeste avstand fra Ap-politikerens insinuasjoner, skriver han i et debattinnlegg om utspillet i Aftenposten (les hele innlegget her).

– Innenfor alle våre virksomhetsområder er det rik anledning for våre oppdragsgivere (ofte kommunene) å gjennomføre tilsyn, og dette gjøres selvfølgelig i dag. Tilsyn føres ukentlig og langt oftere og mer intensivt enn overfor det offentliges egne virksomheter. Bergen kommune gjorde nylig et grundig tilsyn av vår barnehagevirksomhet, med særlig fokus på økonomiske forhold som gjør seg gjeldende i et stort konsern. Konklusjonen var at ingen kritikkverdige forhold ble funnet.

- Et politisk ansvar

– Vi var med på å starte utbyggingen av kommersielle barnehager, men den gang var det ganske mange små aktører som nå er samlet i noen få store kjeder med betydelig økonomisk makt. Penger som skulle gått til barn og velferd, går til private overskudd. Det er åpenbart problematisk og et politisk ansvar å gjøre noe med, sier Snorre Valen i SV.

Det begrenser også det politiske handlingsrommet.

– Mange har investert i god tro. Samtidig er det galt at fellesskapets penger går til store private gevinster og på bekostning av ideelle. Enhver diskusjon om begrensninger i utbytte vil bli komplisert, sier han.

SVs krav til ny regjering

Her er kravene SV vil stille i forhandlinger med Ap om en eventuell ny regjering:

  • Vedta en lov som sikrer at ansatte i private barnehager skal ha samme eller likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige, for å motta offentlig støtte.
  • Vurdere et svensk forslag om å begrense utbyttet til en prosentsats av investert kapital, for å skille fra foreldrebetaling. I Sverige er forslaget 7 prosent.

– Vi går ikke til valg på en bestemt avgrensning av utbytte. Vi er fleksible på hvilke løsninger som er de beste, sier Valen.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har også en klar politisk profil mot kommersielle barnehager.

Byrådserklæringen sier nei til å privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og å legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.