Politikk

Sandberg om integrering: Vi trenger en kommisjon

Per Sandberg mener det bør settes ned en kommisjon som skal drøfte nye integreringstiltak. Han antyder at de parlamentariske lederne kun bør drøfte midlertidige tiltak når de fortsetter samtalene i neste uke.

Frp-nestleder Per Sandberg har lenge vært opptatt av integrering. "Fremelskingen av det multikulturelle samfunnet har slått feil. De andre partiene vil videreføre gårsdagens politikk, med de resultatene det medfører. Deres fargerike fellesskap og multikulturelle forsøk har spilt fallitt", uttalte han bl.a. til Klassekampen tidligere i år. Ruud, Vidar

 • Solveig Ruud
  Journalist

I neste uke fortsetter forhandlingene mellom de seks parlamentariske lederne som tidligere i november ble enige om innstramminger i asylpolitikken.

De har også forpliktet seg til å fortsette samtalene om ytterligere to temaer: Det ene er tiltak for å møte kommunenes situasjon når de skal ta imot og bosette asylsøkere, og det andre er tiltak for å forbedre integreringen av personer med rett til opphold.

Flere i Frp ønsket i utgangspunktet ikke at de parlamentariske lederne skulle sette seg ned og utforme en felles politikk — og i allefall ikke om annet enn innstramminger. Nestleder Per Sandberg selv var en av dem. Han advarte mot «ulne konsensusløsnigner», som han kalte det.

Les også:

Les også

Sandberg: - Frp har lite å hente på et bredt forlik

Partier, organisasjoner og etater må med i kommisjon

Nå sier han til Aftenposten at han mener utfordringene Norge nå står ovenfor er så store at det man må ha en mye mer langsiktig horisont enn den nærmeste tiden i tankene — og løfte temaet inn i en kommisjon.

— Vi må tenke 2017, 2020 og på 2025. Vi har store utfordringer med integrering. Alt dette mener jeg vi må løfte høyere og få en grundigere debatt om enn det å bare ta det gjennom en runde med noen utvalg her på huset eller en melding. Jeg har vært på Stortinget siden 1997. Det mangler ikke på meldinger og handlingsplaner, sier han og antyder at de ikke har hjulpet særlig.

— Det som mangler nå, er at vi setter ned en kommisjon der man samler politiske partier, og ekspertise fra organisasjoner og underetater og kommer frem til fremtidens krav til integrering.

Les også:

Les også

Tybring-Gjedde fillerister sitt eget parti i ny bok

Blir gjerne med selv – sammen med Skei Grande

— Du ønsker altså en integreringskommisjon?

— Ja. Jeg satt jo i distriktskommisjonen sammen med Trine Skei Grande i sin tid. Det var en suksess. Kanskje Trine vil sitte sammen med meg i en slik kommisjon?

- Betyr det at du ikke synes de parlamentariske lederne skal gå i gang med et arbeid nå?

— Jo, da. Det er vi blitt enige om – at man skal diskutere integrering og hva som er mangler og behov i 2016 og 2017. Det er vi nødt til å gjøre – også med bakgrunn i innstrammingsforslagene som er vedtatt nå, sier Sandberg og antyder at de parlamentariske lederne bør se på «raske tiltak nå i 2016 og 2017 – uten at de blir permanente».

— Men det er det langsiktige jeg er bekymret for, sier Frp-nestlederen, som raskt nevner det siste punktet i forliket om innstramming som det viktigste. Det omhandler en anmodning til Regjeringen om å «ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon.»

Les også:

Les også

Frp-ledelsen var splittet om asylforhandlinger

Eget ekspertutvalg i Frp

— Så det du mener er at de parlamentariske lederne godt kan sette seg ned og komme frem til en del tiltak, men den virkelige store jobben mener du bør gjøres av en kommisjon?

— Ja, det mener jeg. Og det at de parlamentariske ledere setter seg ned nå, må ikke forhindre at fagkomiteen kommer inn i bildet, sier Sandberg og sikter til Kommunalkomiteen. Han opplyser ellers at Frp som parti allerede har sett ned et eget ekspertutvalg som skal jobbe med integrering i forkant av forhandlingene med de andre partiene – på samme måte som partiet gjorde forut for forhandlingene om innstrammingene i asylpolitikken.

Sandberg mener forøvrig at det er en misforståelse å tro at Frp har mer omfattende politikk når det gjelder innstramming enn integrering.

— Vi har mer på integrering, sier han før han haster videre.

Sandberg har ikke hatt tid til å utdype hva slags forslag han mener de parlamentariske lederne eller en kommisjon bør drøfte.

Venstreleder Trine Skei Grande har foreløpig ingen kommentar til forslaget om en kommisjon.

— Det har jeg ikke tenkt gjennom ennå, sier hun.

Er du interessert i politikk og samfunnsliv? Her er ukens podcast Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

 1. Les også

  Siv Jensen krever innstramminger før forlik

 2. Les også

  Hva ble egentlig vedtatt på Frps gruppemøte? Partiet blir ikke enig med seg selv.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk
 2. Asylpolitikk
 3. Asyl

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Setningen som reddet budsjettet i fjor, ble Solbergs snubletråd i år

 2. POLITIKK

  Nytt forsøk på å redde budsjettforhandlingene kl 20

 3. POLITIKK

  Venstre kan ikke love noen regjeringsavklaring før jul

 4. POLITIKK

  Hareide og Grande etterlyser mer jobb med integrering fra Listhaug

 5. POLITIKK

  «Jeg er ingen overgriper.» Trine Skei Grande snakker ut om rykter og drapstrusler.

 6. POLITIKK

  Venstre går tilbake. Ligger og vaker rundt sperregrensen på Aftenpostens partibarometer.