Politikk

Gir Thorbjørn Berntsen skylda for Murmansk

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap) har skylden for at Murmansk ikke ble fjernet etter at skipet havarerte i Hasvik i Finnmark i 1994.

Thorbjørn Berntsen stoppet fjerningen av Murmansk mens han var miljøvernminister i 1994. Det forteller Per Farstad, bergingsleder i Ålesund-firmaet Ødegaard Berging AS, som haddef ått jobben med å fjerne vraket.

Det sier Per Farstad, som var bergingsleder i Ålesunds-firmaet Ødegaard Berging AS i 1994, til Bergens Tidende. Like etter havariet fikk firmaet i oppdrag å fjerne den utrangerte sovjetiske krysseren fra fjæresteinene i Hasvik. Sommeren etter var Farstad i full gang med det forberedende arbeidet, da miljøvernministeren ga stoppordre. Vraket var bare en «kosmetisk forurensing».

Ikke et miljøproblem

— Som miljøvernminister gjorde Berntsen det klart at samfunnet var best tjent med at båten ble liggende der den var, fordi den ikke representerte noe miljøproblem. Jeg snakket med ham på telefonen flere ganger, sier Per Farstad til Bergens Tidende. Farstad er i dag pensjonist, men er fortsatt opprørt over det som skjedde. - Hadde Berntsen som statsråd forlangt vraket fjernet, ville ikke forsikringsselskapet hatt noe valg. Men da han tok det standpunktet han tok, ville ikke det tyske selskapet betale. Dermed var det bare å avslutte arbeidet, sier den tidligere bergingssjefen. Da arbeidet ble avsluttet, hadde han 40 mann i arbeid. Skroget var langt på vei tettet og båten var kommet på rett kjøl. Målet var å slepe den ut på dypt vann og senke den.

- Baserte meg på SFT

Thorbjørn Berntsen bekrefter langt på vei Farstads framstilling. - Jeg kan ikke akkurat huske at jeg snakket med ham. Derimot kan jeg ha brukt formuleringen «visuell forurensing» som begrunnelse for mitt standpunkt. Men jeg baserte meg selvsagt på de vurderinger Statens forurensingstilsyn (SFT) gjorde. Det var min faginstans. Og SFT så ikke noen forurensningsfare ved at vraket ble liggende, sier Berntsen.

Les mer om

  1. Politikk