Forslag om utvidet oljeleting skaper harme

Flere opposisjonspartier og en samlet miljøbevegelse reagerer sterkt på at regjeringen åpner for oljeleting i flere havområder i nord. Frp frykter taktisk spill.

Iskanten markerer starten på det enorme området som er dekket av is i Antarktis. Nå åpner regjeringen for oljeboring i områder nær iskanten.

– Regjeringen spiller hasard med sårbare naturverdier, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Han reagerer sterkt på nyheten om at regjeringen vil innlemme større arealer for oljeleting i Norskehavet og Barentshavet.

– Regjeringen åpner nå for oljeboring innenfor den sårbare iskantsonen, der grunnlaget for det meste av livet i Barentshavet dannes, og på Tromsøflaket og Eggakanten Nord, som er viktige fiskeområder, fremholder han.

Lover kamp

I budsjettforhandlingene med regjeringen fikk SV gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde. Den gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før, frem til 2025.

De såkalte TFO-rundene, tildeling i forhåndsdefinerte områder, fortsetter imidlertid som før. Men tirsdag ble det kjent at regjeringen foreslår å innlemme 92 blokker i de nordlige havområdene i årets runde.

– Dette er forsøk på en sniktildeling av arealer i umodne områder. Vi kommer til å slåss mot dette, lover Haltbrekken.

SVs Lars Haltbrekken varsler kamp mot regjeringens forslag om å utvide arealene for oljeleting.

– Misbruk av TFO-ordningen

Både Naturvernforbundet og WWF støtter SV i at forslaget er et brudd på budsjettavtalen.

– Det undergraver hele seieren i budsjettforliket til SV når regjeringen nå utvider TFO med 92 nye blokker. Vi står midt i en klimakrise der all vitenskap sier at det ikke er plass til ny olje- og gassleting, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Jeg kan ikke tolke dette forslaget som annet enn en ny ordinær konsesjonsrunde. Ingen av disse områdene er «modne», slår leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet fast.

Det samme sier Greenpeace, som mener at regjeringen misbruker TFO-ordningen.

– Ifølge Petroleumsloven skal TFO gjelde modne områder. De nye blokkene som er foreslått, befinner seg flere hundre kilometer fra nærmeste infrastruktur, påpeker organisasjonen.

– Knapt til å tro

Også Rødt, Venstre og MDG reagerer kraftig.

– Vi har allerede funnet mer fossil energi enn vi kan utvinne, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dette er ikke et svar på klimakrisen, men låser Norge fast i feil spor, sier energipolitisk talsperson Sofie Marhaug.

– Dette er knapt til å tro, sier Ane Breivik, som er Venstres medlem i finanskomiteen på Stortinget og leder i Unge Venstre.

– At regjeringen vil bore etter stadig mer olje i sårbare områder, viser at de ikke har forstått alvoret i klimakrisen, sier hun.

– SV må føle seg grundig lurt etter denne manøveren fra regjeringen, kommenterer MDG-leder Arild Hermstad.

Marhaug mener regjeringen ikke følger opp løftene i Hurdalsplattformen.

– Der sier de at klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-runder. Nå sender de ut et høringsbrev som ikke nevner klima og miljø med et ord, påpeker hun.

Frykter taktisk spill

Organisasjonene Offshore Norge og Norsk Industri er, ikke uventet, positive til utlysningen.

– Dette er svært gledelig. Nå må selskapene følge opp og søke bredt på de utlyste blokkene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frp, som også er en sterk pådriver for mer olje- og gassleting, frykter på sin side at utlysningen bare er et taktisk spill fra regjeringen for å skaffe seg et forhandlingskort før revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Forhandlingshistorikken mellom regjeringspartiene og SV tilsier dessverre nye innstramninger i olje- og gasspolitikken allerede til våren, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Også i fjorårets TFO-runde lyste regjeringen ut tre oljefelt nær iskanten. Men disse ble fjernet i budsjettforhandlingene med SV.