Politikk

Her er skattekuttene - og de som må betale

Regjeringen foreslår samlede skattekutt på 10 milliarder kroner. Mest til de rikeste, roper Arbeiderpartiet og LO.

 • Geir Salvesen

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger i dag frem Høyre/Frp-regjeringens tredje budsjett — og også i 2016-budsjettet er det ryddet plass til betydelige skattekutt.

 • Følg dekningen iAftenpostens direkteblogg her.
  Totalrammen er på 10 milliarder kroner, og mye av det var allerede kjent gjennom lekkasjer: Det blir kutt i personskatten, selskapsskatten og formuesskatten.

To spørsmål har likevel stått ubesvart: Hvor store netto skattelettelse legger regjeringen opp til, og hvordan skal de dekke inn resten?

I dag kom svaret: 9 av 10 personer får skattekutt eller om lag uendret skatt.

0,9 prosent av skatteyterne får økt skatten med mer enn 4000 kroner, og disse har en gjennomsnittlig inntekt på opp mot 2 millioner kroner.

Introduserer nytt skattesystem

I dag legger også regjeringen frem stortingsmeldingen med forslag til skattereform. Deler av det nye skattesystemet danner grunnlag for 2016-budsjettet.

Regjeringen foreslår å senke selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Det samme gjøres med personskatten, altså skatten du betaler av din inntekt, og her legges en firetrinnstabell på toppen. Den erstatter dagens toppskatt.

 • Det legges til 0,8 prosent på inntekter over 158.000 kroner (trinn 1).
 • Det legges til 1,6 prosent på inntekter over 224.900 kroner (trinn 2).
 • Det legges til 10,6 prosent på inntekter over 565.400 kroner (trinn 3).
 • Det legges til 13,6 prosent på inntekter over 909.500 kroner (trinn 4).
  Også selskapsskatten senkes, som varslet, fra 27 til 25 prosent. I tillegg varslet finansministeren at skatten skal ytterligere ned, fra 25 til 22 prosent innen 2018.

Det er imidlertid langt fra bare skattesatsene som påvirker din lommebok. Her får du en oversikt over endrede fradrag og avgifter.

— Setter rekord i oljepengebruk

Forslaget til nytt skattesystem blir godt mottatt i regjeringens støtteparti KrF.

Partiets finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, sier at selskapsskatten på bedriftenes overskudd og inntektsskatten for personer er de mest skadelige skattene for verdiskapingen.

— Det er positivt at regjeringen følger opp Scheel-utvalgets anbefaling om å redusere selskapsskatten og inntektsskatten for personer. Regjeringens forslag til oppfølging av Scheel-utvalget er et godt utgangspunkt for et bredt skatteforlik, sier han.

Regjeringen fremhever at budsjettet gir skattelette til alle inntektsgrupper, og er ifølge finansministeren jevnt fordelt. I gjennomsnitt reduseres skatten med om lag 1000 kroner kroner for alle, hvorav redusert formuesskatt utgjør om lag 300 kroner.

Mer detaljert betyr det: Dersom du har inntekt mellom 150 000 og 250 000 kroner, får du mellom 400 og 600 kroner i skattelette.

Jo mer du tjener, jo større lettelser får du. For dem med inntekt mellom 1 og 2 millioner kroner, blir skatteletten på 3200 kroner.

Tross en skatteprofil som gir 9 av 10 skatteytere uendret skatt, eller en viss lettelse, mener uansett LO-leder Gerd Kristiansen at de store pengene går til dem med mest fra før.

— Statsbudsjettet viderefører regjeringens fordelingspolitikk i de rikes favør fra foregående år, sier LO-lederen i en pressemelding.

Arbeiderpartiet slår an den samme tonen:

— Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, og overlater en voksende regning til kommende generasjoner, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

 • Her kan du leseAftenposten bruksanvisningfor å vite litt mer om hvordan statsbudsjettet faktisk fungerer.
  For det settes rekord i oljepengebruk i neste års budsjett, men det er en årlig fenomen og ikke spesielt for denne regjeringen. Likevel skal budsjettet smøres med 194 olje-milliarder.

Vil du vite hvordan? Les mer om hvorfor Siv Jensen må slå hull på sparegrisen, og dermed ble historisk.

De rikeste beholder mer av formuen, men..

Det blir kutt i formuesskattenpå i overkant av én milliard kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag.

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 til 0,8 prosent og å øke bunnfradraget fra 1,2 millioner til 1,4 millioner.

Samtidig varsler regjeringen at den vil øke skatten noe på utbytte. Det blir også dyrere å ha utleiebolig og næringsbygg — noe som rammer de som har plassert pengene sine i eiendom.

Som varslet reduserers også avkortingen for gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet. Det koster 900 millioner i 2016, helårseffekten er 2,7 milliarder.

Les her om hvordanFrp kan få gjennom en sak de står alene om å ønske gjennomført.

Erna Solberg: — Noen som har få fradrag vil få mye

I vandrehallen etter finanstalen fortalte statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at målet først og fremst ikke var å gi skatteletter til folk.

- Dere gjør store endringer i skattesystemet allerede neste år. Hvordan vil den vanlige lønnsmottaker merke dette?

— Det er cirka en tusenlapp i skattelette for vanlige lønnsmottakere, så er det litt avhengig av hva slags fradrag du får, hvor mye skattelette du får. Noen som har få fradrag vil få mye, noen som har mange fradrag vil få mindre, men i snitt vil det bety sirka en tusenlapp i for vanlige lønnsinntekter. Nå er ikke målet først og fremst å gi skatteletter til folk, men det er fordi vi gjør disse omleggelsene for øvrig, så mener vi at det må smøres med litt skattelettelse. Noen vil få mindre fordi de har høye fradrag, og derfor når man senker nettoskatten få mindre skattelettelse enn det andre gjør, sånn at det hadde vært en større skatteskjerpelse om man ikke gjorde dette.

Høyres parlamentariske leder TrondHelleland har tro på bredt forlik om skattegrepene.

— Jeg tror det ser bra ut. Jeg synes reaksjonene så langt har vært positive, i hvert fall fra Arbeiderpartiet, KrF og Venstre. Det er viktig. Senterpartiet og SV er jeg litt mer usikker på hvor de ligger, men de var imot stort sett alle endringene som ble gjort, men sett fra vår side så ser vi lyst på å få til et viktig og nødvendig skatteforlik, sier han til Aftenposten.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les mer om

 1. Politikk