Her er Høyres tidslinje i aksjesaken med Erna Solberg og Sindre Finnes

– Jeg burde konfrontert ham tidligere, sier Erna Solberg om ektemannens aksjehandel.

Erna Solberg da hun sist fredag fortalte at hennes ektemann har drevet med omfattende aksjehandel.

Tirsdag kveld presenterte Høyre en annonsert tidslinje i deres behandling av Sindre Finnes’ aksjehandel fra tiden da Solberg var statsminister.

De mener den skal bevise at de ikke trenerte saken til etter at lokalvalget var gjennomført. Høyre ble valgets store vinner.

Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens hun var statsminister.

Høyre har vært under sterk kritikk for måten de har behandlet saken.

Tidslinjen viser blant annet at:

  • Finnes spurte fredag 8. september - tre dager før valget - om det holdt å lage en oversikt over de største handlene han hadde gjort. Solberg svarte at listen måtte være komplett og helhetlig.
  • De to møttes fysisk først søndagen, dagen før valget. Da spurte Solberg Finnes om hvordan det gikk med oversikten. Finnes svarte da at det gikk bra og at han ikke hadde noe mer å dele, men at han fikk hjelp av sin venn, advokat John Christian Elden.

Nå tar Solberg selvkritikk. Det gjør hun i en pressemelding på Høyres nettsider.

– Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere, sier Solberg der.

Hun sier videre at «alle kan bli blendet av den tilliten vi naturlig har til mennesker vi er glade i».

– Men min klare oppfatning var hele tiden at Sindre forstod utmerket godt at han ikke kunne handle aksjer som før, og hvorfor han ikke kunne gjøre det. Han har også selv gjentatt akkurat det mange ganger. Dessverre var det ikke sant, sier Solberg videre.

Det som følger, er Høyres versjon av hva som skjedde i dagene før valget.

Dette skjedde onsdag – fem dager før valget

Ifølge tidslinjen Høyre presenterer, ble partiet kontaktet av E24 onsdag 6. september. E24 presenterte en liste med 22 kortsiktige handler Finnes hadde gjort i løpet av de fire siste månedene Solberg var statsminister.

Høyre skriver at Solberg ble forelagt henvendelsen på ettermiddagen.

Hun var opptatt, og Høyres pressesjef kontaktet Finnes på hennes vegne, skriver Høyre.

«Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i», var svaret, skriver Høyre.

Solberg skal ha akseptert forklaringen.

Dette skjedde torsdag – fire dager før valget

Dagen etter, torsdag 7. september, skal Finnes ha gjentatt forklaringen overfor Solberg.

Høyre skriver at ettersom opplysningene var nye for Solberg, fikk hun gradvis dårligere følelse gjennom dagen.

«Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen», skriver Høyre.

Dette skjedde fredag – tre dager før valget

Høyre skriver at Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer tiltar.

«Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt», skriver Høyre.

Finnes skal ha bekreftet at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt er blitt kjent, men Solberg skal ikke ha fått inntrykk av at det handlet om mange flere handler.

Hun ber Finnes lage oversikten. Han bekrefter at han skal gjøre det.

Høyre skriver at Solberg ringte Finnes igjen kl. 18.03. og understreket at oversikten må være komplett og korrekt.

Finnes spør om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Det avslår Solberg. Hun mener listen må være helhetlig og komplett.

Dette skjedde søndag – dagen før valget

Høyre skriver at dette er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag.

«Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt», skriver Høyre.

Dette skjedde tirsdag – dagen etter valget

Tirsdag kveld skal Finnes ha fortalt at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt.

Solberg får se deler av dokumentasjonen. Hun tar initiativ til et møte dagen etter, hvor Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at de kan lage en helhetlig oversikt.

Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

Dette skjedde onsdag - to dager etter valget

Finnes møtte på Høyres Hus. I møtet deltok også Solberg og hennes medarbeidere Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

Finnes fortalte der at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Finnes med å sette sammen listen.

«Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler», skriver Høyre.

Solberg informerer Høyres generalsekretær.

Dette skjedde torsdag - tre dager etter valget

Solberg informerer arbeidsutvalget i Høyre om saken.

Hun går gjennom transaksjonene. Solberg slår fast at omfanget er for stort til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare habilitet.

Dette skjedde fredag - fire dager etter valget

Solberg holder pressekonferanse og legger frem omfanget av Finnes’ handel.

  • I Forklart kan du høre en del bakgrunn om saken: