Kommune vil ansette sykepleier i 4,46 prosent stilling: - En hån mot ansatte og brukere

Lund kommune har utlyst en 4,46 prosent fast stilling som sykepleier. – En hån mot ansatte og brukerne i helsesektoren, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Eli Gunhild By er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er opprørt over at det lyses ut en fast offentlig stilling på 4,46 prosent som sykepleier (innfelt).

Helse- og omsorgssjef i Lund kommune i Rogaland, Trond Skjæveland, utlyste fredag en 4,46 prosent fast stilling som sykepleier ved Lund omsorgssenter i kommunesentret Moi.

Det tilsvarer en nattevakt i turnus ca. hver tredje uke.

Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt.

– Jeg håper vi nå har nådd bunnen. Etter å ha jobbet seriøst med å få aksept for heltidsstillinger i flere år sammen med KS, Delta, Fagforbund så var dette virkelig trist å oppleve, sier By.

Hun sier en så lav stillingsbrøk vil være helt håpløst for den personen som eventuelt ansettes i stillingen.

– Dette er en hån mot en hel yrkesgruppe, helsesektoren, befolkningen som tar imot helse- og omsorgstjenester, og ikke minst – overfor kvinner, sier By.

Les også

KrF vil høyne statusen til de som jobber deltid

Skylder på svak kommuneøkonomi

Trond Skjæveland forsvarer utlysningen og sier kommunens økonomi ikke tillater en heltidsstilling nå.

Han sier at behovet for en stilling på 4,46-prosent oppsto fordi en ansatt i kommunen ønsket å trappe ned og jobbe mindre.

– For å fylle dette hullet trenger vi en 4,46-prosentstilling.

– Vi hadde måttet vente i flere år hvis vi skulle ha «samlet opp» til en heltidsstilling. Det ville ha gått utover brukerne i mellomtiden. Det går ikke, sier Skjæveland.

Lund kommune er en liten kommune med 3100 innbyggere og har ett sykehjem med 28 plasser.

– Det er få stillinger på omsorgssenteret, og nesten ingen hele sykepleierstillinger. Tvert imot har vi mange 10, 12 og 14-prosent stillinger.

– Latterlig

By mener det aldri ville ha skjedd at en kommune lyste ut en stilling med så lav brøk i et typisk «manneyrke», som f.eks. sivilingeniør.

– Dette er latterlig. Og jeg synes Lund kommune bør skjemmes. Det går ikke an å søke høyskole- og universitetsutdannede i 4-prosentstillinger. Denne kommunen kan ikke ha noen form for langsiktig eller planmessig arbeidsgiverpolitikk, sier hun.

By sier KS og sykepleierforbundet overvåker situasjonen når det gjelder heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, og at det er en «svak positiv endring» de siste årene.

– Men slike eksempler viser at det fortsatt er en lang vei å gå. Ingen kan leve av en så liten stilling.

Les også

Sykepleierforbundet raser: - Utvalget går løs på kvinner i offentlig sektor

Trondheim snudde – det gjør ikke Lund

Trondheim kommune lyste tidligere denne uken ut fire helsesøsterstillinger i ti prosent stilling. Etter betydelig medieoppmerksomhet trakk kommunene jobbannonsene.

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim sa det hele var en glipp og beklaget annonsene.

By mener Lund kommune bør gjøre det samme – trekke annonsen. Det kommer ikke til å skje.

– Nei, det ville gå utover pasienttilbudet, eventuelt så må vi pålegge andre å gå denne vakten, sier han.

– Jeg ser faktisk ikke helt hva vi kan gjøre annerledes nå. Men jeg situasjonen som har oppstått med politikerne i helse- og omsorgsutvalget i neste uke, sier han.

– Dumt å lytte til Sykepleierforbundet

– Jeg ser jo at det kan virke dumt å lyse ut 4-prosentstilling. Men vi hadde håpet på en fast ansett hadde søkt, og slik kunne ha økt sin egen stillingsbrøk. Det har skjedd tidligere, sier han.

– Det ville være dumt å lytte til sykepleierforbundet og vente i flere år, til vi kan tilby en heltidsstilling. Det ville ha gått utover tjenestetilbudet. Lund er en liten kommune som med dagens inntektssystem for kommunene straffes økonomisk for det.

Les også

Utvalg vil løse opp arbeidstidsbestemmelsene

Lund har sagt nei til Regjeringens kommunereform

Lund kommune har vedtatt at kommunen ikke ønsker å slå seg sammen med nabokommunene.

– Har du noen synspunkter på det, Skjæveland?

– Nei.

Han sier stillingen ble lyst ut internt først, men at ingen søkte.

– Da var eneste alternativ å lyse den ut eksternt.

– Tror du at noen vil søke?

– Jeg håper det.

På landsbasis er det fortsatt slik at 50 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut, er deltid. 80 prosent av helsefagarbeiderstillingene er deltid.