Stortingspresidenten om byggeskandalen: - Sterkt beklagelig

Stortingspresident Olemic Thommessen sier at kostnadsøkningene er «sterkt beklagelige», men gir tidligere direktør ansvaret for at informasjonen ikke kom til presidentskapet og for at han derfor ikke ga oppdatert informasjon til Stortinget.

Thommessen på vei opp til Stortingets talerstol før sin redegjørelse.
  • Aftenposten sender stortingspresidentens redegjørelse direkte fra klokken 10

Tirsdag formiddag møter stortingspresident Olemic Thommessen i Stortinget
for å orientere om den siste kostnadssprekken i Stortingets byggeprosjekt, som alene er på nærmere 500 millioner kroner.

– Dette er det tredje presidentskapet som behandler Stortingets byggearbeider, åpnet stortingspresident Olemic Thommessen like etter klokken 10.00 i formiddag.

– Byggeprosjektet har hatt tre større økninger i kostnader. Det er sterkt beklagelig. Særlig er den siste kostnadsøkningen er vanskelig å forstå, fortsatte han.

Senere i innlegget ga han daværende stortingsdirektør Ida Børresen ansvaret for at han selv feilinformerte Stortinget 20. desember om at kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner ville bli holdt.

– Presidentskapet har forventet at kritisk informasjon ble meddelt mellom møtene. Her burde det selvfølgelig vært gjort, sa Thommessen uten å beklage at han selv ikke aktivt hadde spurt om den månedlige prosjektrapporten med sjokktallene.

Ida Børresen var stortingsdirektør frem til 15. februar. Da gikk hun av som følge av manglende informasjonsflyt i byggeprosjektet.

Uklart utfall

Deretter fortsetter Thommessen med en grundig gjennomgang av behovene for modernisering, og hvorfor byggeforholdene i Oslo sentrum byr på særlig store utfordringer knyttet både til verneinteresser, trafikk og grunnforhold.

Risikoanalysen etter 22. juli utløste også behov for nye sikringstiltak i forbindelse med inn- og utkjøring til post- og varemottaket.

Etter Thommessens redegjørelse, slipper partienes talspersoner til med et fem minutters innlegg før Thommessen får fem minutter til slutt til å oppsummere.

Hvilket utfall saken får, kan bli klart umiddelbart etter redegjørelsen. Men mest sannsynlig vil KrF først konkludere formelt etter det ukentlige gruppemøtet onsdag ettermiddag.

Kjernespørsmålet er hva Thommessen visste – og hva han burde ha visst – da han orienterte Stortinget 20. desember. Den gang sa han at kostnadene var under kontroll, og at budsjettet på 1,8 milliarder kroner ville holde.

Thommessen la ikke skjul på at det var «mye vi burde gjort annerledes», at det «åpenbart er grunn til å spørre spørsmål», og mente det var «uforståelig at Stortingets direktør ikke straks informerte presidentskapet» om store endringer i kostnadsutviklingen.

Kritiske dager i desember

Thommessen hadde ikke da blitt informert av daværende stortingsdirektør Ida Børresen om at hun dagen før fikk alvorlige varsler om ny budsjettsprekk.

Men Thommessen hadde heller ikke selv spurt om oppdatert informasjon, selv om han som øverste ansvarlig selvsagt var kjent med de månedlige byggerapportene.

– Utover høsten viste det seg at Multiconsult hadde mye gjenstående prosjektering fortsatte han.

Stortingets byggeprosjekt i Oslo sentrum inkluderer renovering av en bygård, bygging av nytt post- og varemottak og en 250 meter lang innkjøringstunnel til sistnevnte. Prosjektet har vokst i omfang og kostnad fra 70 millioner kroner i 2011 til 2320 millioner i 2018.

Det ble meldt om at «økonomien var under press», og vedvarende «høy usikkerhet» om prosjektet.

7. desember ble månedsrapporten for oktober behandlet i presidentskapet, og der fremkom det at de mente at reservene var brukt opp.

19. desember fikk prosjektrådet ny rapport for november, og her fremgikk det at reservene «ikke tilstrekkelige» og kritiske.

– Da jeg dagen etter ga uttrykk for at kostnadsrammen sto fast var hverken jeg eller andre medlemmer kjent med møtet i prosjektrådet. Det er sterkt beklagelig at den oppdaterte informasjon om prosjektet ikke ble meddelt meg og presidentskapet, sa Thommessen.

– Basert på tillit

Han tok opp det brennbare temaet ved at å si at «flere har spurt» hvorfor ikke presidentskapet selv var mer aktivt.

– Forholdet mellom president og direktør må være basert på tillit og ikke mistillit. 7. desember ga presidentskapet klar beskjed om at kostnadsrammen skulle holdes. Da måtte vi forvente å bli informert om endringen, og at informasjonen var fullstendig og rettidig, sa han.

Det var få om noen beklagelser for at han selv ikke aktivt hadde spurt eller forsikret seg om at det ikke fantes ny, oppdatert informasjon før han sendte Stortinget på juleferie 20. desember med beskjed om at kostnadsrammen ville bli holdt.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Ifølge stortingspresidenten bød byggeprosjektet på stadig nye utfordringer. Men han sa at det er «åpenbart grunn til å spørre om hvordan det var mulig» om kostnadssprekken i desember 2017. Underveis har Stortinget også gått til søksmål mot Multiconsult med krav om 125 millioner kroner, og dette beløpet kan bli økt, varslet han.

– Den viktigste lærdommen er at Stortinget ikke bør håndtere slike prosjekt som byggherre i fremtiden. Det er en anbefaling presidentskapet vil følge opp i fremtiden, lovet han.

Les også Harald Stanghelle: Stortingspresident uten tillit

Etter Thommessens redegjørelse i dag sendes saken til finanskomiteen som må finne ut hvordan ekstraregningen på minst 500 millioner kroner skal dekkes inn.