En god dag for Hareide tross flertall mot ham på hjemmebane

SOTRA/VESTNES/OSLO: KrF-leder Knut Arild Hareide håpet på fem røde delegater fra sitt blå hjemfylke og fikk ønsket oppfylt.

Knut Arild Hareide forlot årsmøtet i Hordaland KrF med et forholdsvis stort mindretall i ryggen.

Da Knut Arild Hareide, litt forsinket på grunn av et kansellert fly, ankom bedehuset Straume forum på Sotra lørdag, var han allerede i godt humør på grunn av voteringen i Agder fredag kveld. Der fikk han med seg et større mindretall enn forventet.

Og lørdagen, da det skulle avholdes ekstraordinære årsmøter i fem fylker, fortsatte i samme gode spor for partilederen.

Fikk gledelige tall mens han var på hjemmebane

Det største, med flest utsendinger til det avgjørende møtet i partiet neste fredag, var på Sotra. Hordaland Kristelig Folkeparti er Knut Arild Hareides eget fylkesparti.

Selv om han gikk på et tap der, var han likevel fornøyd da resultatet ble klart, fordi mindretallet var såpass stort:

– Jeg forventet ikke å få et flertall med meg i ryggen fra Hordaland, sa en smilende Hareide til Aftenposten rett etter valget i Hordaland.

Han gledet seg da også over avstemningsresultatene som tikket inn fra andre fylker. Superlørdagen har ført til at Hareide har tatt igjen noe av forspranget Høyre-siden i partiet har hatt frem til nå, ikke minst kunne Hareide glede seg over resultatet i Trøndelag.

– Det er ikke vanskelig å se at du er veldig lettet etter denne helgen?

– Jeg er jo en person som er lett å lese, og jeg vil ikke si at jeg ikke er lettet. Men jeg er også glad fordi fylkene nå legger opp til en representativ fordeling av delegatene, sa han og la til at uansett hvilket valg de tar, skal det være KrFs valg.

– Da kan jeg leve både med tap og seier.

– Tør du innrømme at du er nærmere seier etter dagen i dag?

– Nei, det tør jeg ikke innrømme. Reelt sett er dette usikkert, og det er også sånn at man ikke kommer med et bindende mandat til landsmøtet. Det vil være en skriftlig votering, sa han og la til at han er innstilt på å møte opp på landsmøtet uten å kunne forutsi hvordan det går.

På hver sin side: Partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad på ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF.

11 røde og to blå fra Trøndelag

I Trøndelag fikk Hareide med seg 11 delegater for å søke regjeringssamarbeid med Jonas Gahr Støre og to for å forsøke å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Med valgene i løpet av lørdagen i fylkene Hordaland, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms, fikk Hareide mer støtte enn han har fått tidligere.

Slik vil stemmene fordele seg dersom landsmøtet først har stemt ja til å gå inn i regjering:

  • Hordaland: Rødt 5, blått 9.
  • Trøndelag: Rødt 11, blått 2
  • Sogn og Fjordane: Rødt 4, blått 3
  • Møre og Romsdal: Rødt 5, blått 6 og 1 blank stemme
  • Troms: Rødt 3, blått 3

Hans Fredrik Grøvans forslag går ut på at partiet fortsetter i opposisjon og flere av delegatene stemte i utgangspunktet for dette.

I oversikten over, har flere sagt hva de vil stemme dersom valget er en regjering med høyre- eller venstresiden. I noen fylker har ikke alle delegatene bestemt seg ennå.

Hareide fikk totalt med seg 28 delegater, mens 22 ønsker å gå til Høyre-regjeringen.

– Det er helt tydelig at et stort flertall ønsker et reelt veivalg i KrF. Det tror jeg er veldig klokt. Det er veldig lett å tenke at å sitte stille i båten er det trygge og safe. Men for KrF er det å gjøre et veivalg det riktige og det mest bærekraftige, sa Hareide.

Sjokkrøde tall i Møre og Romsdal

Også i Møre og Romsdal ble det en svært god dag for Hareide.

Selv med en god lapskaus i en av pausene, delte det tradisjonelt blå KrF-fylket seg først i tre like store bolker. Dersom alle delegatene må velge side, ender de opp med at 5 står på Hareides side, 6 går til høyresiden og en vil stemme blankt.

Dette er en overraskende støtte til Hareide, noe stortingsrepresentant Steinar Reiten fra Møre og Romsdal bekrefter. Overfor Aftenposten pekte han på Bondevik-effekten.

Kjell Magne Bondevik har tidligere gitt sin støtte til Hareide, men lørdagen var han ikke til stede i Møre og Romsdal.

Likevel fikk fylkeslaget en hilsen fra den tidligere KrF-høvdingen, da en lang SMS ble lest opp. Meldingen ble avsluttet slik:

«En regjering med utgangspunkt i kristenfolket, bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen kan bli spennende og fruktbart. Lykke til! Hilsen Kjell Magne».

Fikk mye pepper fra sine egne

Selv om Hareide kan glede seg over at fem fra Hordaland vil stemme for hans forslag om Ap/Sp-samarbeid, fikk han kraftig motbør fra flere av sine partikolleger i Hordaland. Noen advarte svært sterkt mot å gå inn i en regjering med SV på vippen, og mente det var galt å felle en så populær statsminister som Erna Solberg, og en regjering der KrF har fått stort gjennomslag.

At Erna Solberg allerede har åpnet for å endre abortloven på noen punkter, ble tillagt stor vekt av flere.

Hareide ble også kritisert for å gå for fort frem da han foreslo noe så historisk nytt som et regjeringssamarbeid med Ap.

– Jeg synes det har vært gode innlegg, en debatt som viser hele KrF og vårt verdisyn. Jeg har lyst til å si at jeg forstår de argumentene som går mot mitt råd, sa partilederen til Aftenposten.

Debatten på Sotra viste at Hareides fylkesparti er splittet på alle nivåer. KrF-byråder står mot hverandre, det samme gjør gamle veteraner i partiet og mange andre.

Bare et fåtall i Hordaland ønsket å forbli i opposisjon og utsette valget av rød eller blå side, slik stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har tatt til orde for.

Liten støtte for Grøvans linje i Hordaland

Bare et fåtall i Hordaland ønsket å utsette sidevalget, slik stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har tatt til orde for.

Men et forholdsvis stort mindretall i Hordaland ønsket i utgangspunktet å sikre seg en «reveutgang» i frykt for at de blå skulle bli underrepresentert i røde fylker.

Det ble fremmet et benkeforslag om å velge to delegasjoner fra Hordaland til landsmøtet: en som speilet både flertall og mindretall og en helblå, som skulle sendes om eksempelvis Trøndelag hadde overkjørt de blå, falt.

Forslaget falt med 36 mot 51 stemmer.

Veien videre

Til tross for at mange fylkeslag nå har stemt over hvem de vil sende, er ingenting avgjort.

I tillegg til at Nordland skal votere i morgen, skal Vestfold, Oslo og Akershus treffe sin beslutning mandag og Østfold tirsdag. Det er totalt 37 mandater.

– Jeg er innstilt på at jeg står opp 2. november og ikke vet hvordan dette går, men at vi får vite svaret klokken seks, sa Hareide.

Usikkerheten 2. november

Alt kan skje den 2. november. Selv ikke hvordan de skal stemme, er endelig avgjort.

Det er totalt 190 delegater som sendes til det ekstraordinære landsmøtet. Dermed trengs det 96 for å få flertall.

Planen er at landsstyret først skal stemme over om de skal søke regjeringssamarbeid, uavhengig om de går til høyre eller venstre, eller fortsatt være i opposisjon.

Dersom de ender med å ønske å gå i regjering, skal delegatene votere om hvilken regjering de ønsker å samarbeide med.

Denne måten å dele inn voteringene på, gjør situasjonen komplisert. Flere har tatt til orde for at de delegatene som på forhånd ligger an til å ende på taperlaget, kan synes at Grøvans forslag om å fortsette som før, er å foretrekke.

Hvis eksempelvis den røde fløyen tror de kommer til å tape, kan de velge å stemme for Grøvans forslag i den første voteringen. Flere mener at det tross alt er bedre å være i opposisjon og en støtte til dagens regjering, enn å være i regjering sammen med Frp.