Nytt Ap-forslag: Vil gi arbeidstagere rett til fri og studiestipend

KONGSBERG (Aftenposten): Ap-leder Jonas Gahr Støre vil spytte i 100 millioner kroner til partene i arbeidslivet for å gi ansatte rett til fri og stipend til å skaffe seg mer kompetanse.

Thomas Borowski, verktøymaker-lærling, orienterer Ap-leder Jonas Gahr Støre om arbeidet i Kongsberg Defence & Aerospace.

Ingeniør Malin Wang (28) og Kongsberg Defence & Aerospace er paradeeksempelet på hvordan bedrift og arbeidstagere skal samarbeide for å overleve i konkurransen.

Wang begynte som lærling for 10 år siden. Deretter jobbet hun noen år som fagarbeider. For å komme videre i karrieren laget hun, bedriften og fagskolen sammen en læreplan for å bli fagskoleingeniør med kompositt som tema.

Kompositt er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene.

Kongsberg-bedriften bidro med studiepermisjon og stipend.

Det er en modell Ap-leder Støre mener hele norsk arbeidsliv bør ta lærdom av. Nå har partiets arbeidslivsutvalg lagt frem forslag som skal diskuteres på landsmøtet i april.

– Fagarbeideren er gullet vårt i industrien. Tre fjerdedeler av den norske nasjonalformuen er folk. Vi må fortsette å investere oljeformuen i folk for å sikre fortsatt konkurransedyktig norsk industri, sier Støre.

Lærling Sebastian Hunsland og ingeniør Malin Wang orienterer Ap-leder Jonas Gahr Støre om arbeidet i flyproduksjonen på Kongsberg.

– Bør ikke være prisgitt arbeidsgiveren

– Norge er klar for en arbeidslivsreform for hele folket i arbeid. Ap inviterer partene i arbeidslivet til en ny samfunnskontrakt for et trygt og anstendig arbeidsliv, sier Aps stortingsrepresentant Arild Grande.

Han har ledet Aps arbeidslivsutvalg som i rapporten «Lære på jobb» foreslår 150 tiltak for å skape et bedre arbeidsliv.

Det viktigste forslaget er opprettelse av kompetansefondet på 100 millioner kroner som siden skal trappes opp. Forslaget skal behandles på partiets landsmøte i begynnelsen av april.

– Det bør bli en rettighet for alle arbeidstagere til å oppgradere sin kompetanse. De bør ikke utelukkende være prisgitt arbeidsgiveren, sier Grande.

Industrilokalene som Ap-toppene vises rundt i, er proppfulle av høyteknologisk utstyr, og brukes til å produsere deler til det amerikanske kampflyet F-35.

Prosjektingeniør Malin Wang (t.h.) forteller Ap-leder Jonas Gahr Støre om produksjonen av flydeler i kompositt. Til venstre lærling Sebastian Hunsland.

Som utenriksminister var Jonas Gahr Støre med å fatte beslutningen om norsk innkjøp av det amerikanske kampflyet.

– Yrkesfag må ikke assosieres med skoletapere, sier administrasjonssjef Kjersti Sundsmoen.

På Kongsberg har bedriften, kommunen og videregående skole samarbeidet om et integrert studieopplegg tilpasset det lokale arbeidslivet.

– Mange kan lære av industrien, sier Støre, og mener både helse- og omsorgssektoren og varehandelen har mye å lære.

– Noen går foran. Kongsberg er et lokomotiv som trekker mange med seg. De investerer i folkene sine, sier Støre og peker på andre bedrifter som Framo i Bergen som også legger til rette for påfyll av kunnskap og kompetanse i bedriften.

– Folk skal kunne lære på jobben

Ifølge Grande-utvalget er ingen oppgave viktigere enn hele folket i arbeid.

Planen bygger på det norske trepartssamarbeidet, hvor alle må bidra for at planen skal lykkes. Ap vil at:

  • Myndighetene stille økonomiske midler til disposisjon.
  • Arbeidsgiverne skal stille tid, ressurser og plass til disposisjon.
  • Arbeidstagerne må være motivert og villig til å tilegne seg mer og ny kompetanse.
Ingeniør Malin Wang fikk studiepermisjon og stipend fra Kongsberg Aerospace til å gjennomføre utdannelsen. Her viser hun Ap-leder Jonas Gahr Støre et komposittprodukt som brukes i flyindustrien.

Så langt er signalene fra både NHO og LO positive, ifølge Ap.

– Hvor lang permisjon og hvor store stipend bør ansatte få av arbeidsgiveren?

– Det må partene forhandle frem. Vi kan ikke sitte i storting eller regjering og detaljstyre dette.

– Er det noen som vil være uenig i forslaget?

– Ingen er uenig. Det interessante er hvem som har politisk vilje til å prioritere dette. Vi ønsker å trappe opp en slik ordning til et langt høyere nivå. Ingen skal stå alene i de store omstillingene Norge står overfor, slutter Støre.