Politikk

Turistskatt, klimaflyktninger og 12 andre Venstre-vedtak på kollisjonskurs med Høyre og Frp

Venstre vil la kommunene innføre turistskatt og sier ja til klimaflyktninger. Dette er to av mange vedtak fra landsmøtet som kolliderer med Høyre og Frps politikk.

  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

I løpet av et tredagers langt landsmøte på Hell i Nord-Trøndelag har Venstre fattet en hel rekke med vedtak. Noen av dem, særlig flere konkrete punkt som omhandler asyl- og flyktningpolitikken, er på kraftig kollisjonskurs med politikken til regjeringspartner Frp. Men flere forslag vil det også bli vanskelig å få Høyre med på.

  • Er du en ekte Venstre-velger? Ta testen her.

Her er 15 vedtak som neppe vil få tommelen opp av Siv Jensen og Erna Solberg:

1. Nei til forsvarsministerens forslag til digitalt grenseforsvar: Partiet mener det vil gi etterretningstjenesten mulighet til å lagre all elektronisk kommunikasjon som krysser norske landegrenser. Det vil bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett, mener partiet.

2. Ja til turistskatt: Venstres landsmøte vil legge til rette for at kommuner kan innføre turistskatt. Slik skatt er av finansminister Siv Jensen karakterisert som «noe skattekåte Ap-politikere ønsker seg». Venstre vil også utrede om noen skatter og avgifter kan flyttes fra staten til region eller kommunenivå, slik at politikerne der kan bestemme over dem.

3. Skole for asylsøkere som har fått avslag: Venstre vil endre opplæringsloven slik at asylsøkeres rett til skolegang gjelder frem til utreisedato og, ikke som nå, frem til dato for endelig avslag

4. Nytt klimatoll-gebyr: Partiet vil utrede og vurdere CO₂-toll på import av varer «som ikke er priset for klimautslipp», det vil si varer fra land som står utenfor klimaavtaler og/eller ikke deltar i noen klimakvotemarked.

5. Motstand mot ny skatt: Venstre er kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk. Partiet vil heller videreutvikle havbruksfondet slik at ordningen gir vertskommunene årlige og forutsigbare inntekter.

6. Ja til å motta flere fra greske flyktningleirer: Venstre vil ta imot flere asylsøkere fra greske leire og behandle asylsøknaden deres her.

7. Ja til klimaflyktninger: Venstre vil arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus i Norge.

8. Ja til nødvendig helsehjelp til papirløse: Venstre mener at også folk uten lovlig opphold i Norge skal ha rett til «nødvendig helsehjelp.» I dag har papirløse i praksis bare rett til akutt helsehjelp.

9. Sykler fremfor biler: Partiet vil «prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk foran biltrafikk i byer og tettsteder».

10. Billigere bro og implantat: Venstre mener det bør innføres en høykostnadsbeskyttelse som innebærer at staten dekker en prosentvis andel av kostnader til tannbehandling som overstiger 10.000 kroner.

11. Midtstripe foran nye firefeltsveier: Venstre ønsker at alle europaveier som i dag ikke har gul midtstripe, skal opprustes til slik veistandard før det bygges ut nye firefelts motorveier.

12. Gratis overgang til sykkel: Venstre har vedtatt at «kollektivreisende skal få gratis overgangsbillett fra buss/båt/bane til bysykkel».

13. Minst fem valgfag: At alle skoler skal tilby minimum fem valgfag fra 8. klasse der det er mulig å gjennomføre ut fra elevgrunnlag. I dag må alle tilby minst to.

14. Bedre bredbåndsdekning i utkanten: Venstre slår fast at 95 prosent av alle husholdninger og virksomheter skal ha bredbåndstilgang på
minst 100 Mbit/s i 2020. Det er mye mer konkret enn regjeringsplattformen. Venstre vil også at «alle skal ha tilgang til stabile mobile tjenester av
god kvalitet der de normalt oppholder seg senest i 2023».

Endring: en tidligere versjon av denne saken var det 15 saker, men Venstre gikk på landsmøtet ikke lenger enn regjeringserklæringen når det gjaldt å flytte arbeidsplasser ut av Oslo.