Jonas Gahr Støre om Giske-saken: – Jeg tror på varslerne

Sentralstyret har ikke tatt stilling til om Giske kan fortsette som nestleder.

 Sentralstyret i Arbeiderpartiet møttes tirsdag for å diskutere håndteringen av varslersakene mot Trond Giske.

Sentralstyret har foreløpig ikke tatt stilling til om Giske kan fortsette. Hans fremtid i partiet er altså fremdeles uviss. Det kom frem da partiledelsen møtte pressen på Youngstorget nå i ettermiddag.

Det er kommet noen nye saker, bekreftet Støre, men han ville ikke si noe om antallet. Samtidig sa han at de måtte bruke den tiden som trengs for å håndtere sakene som er kommet inn, blant annet av hensyn til varslerne.

– Jeg tror på varslerne og de varslene som er kommet inn, understreket Støre flere ganger under pressekonferansen. Han påpekte også at det er nulltoleranse for seksuell trakassering i partiet.

Slik håndteres varslersakene

Støre innrømmet at prosessen har vært krevende. Han forklarte utsettelsen av beslutningen om Giskes fremtid med at hver enkelt sak skal avklares og konkluderes.

Varslerne skal få gi sin versjon av hva som har skjedd. Deretter skal Trond Giske få anledning til å komme med sin versjon. Så skal den enkelte varsler få se Giskes svar. Til slutt er det Støre som skal konkludere i hver enkelt sak med hensyn til om det har forekommet seksuell trakassering eller eventuelt annen krenkende oppførsel fra Giskes side.

Dette tar tid.

– Men vi skal gjøre dette så raskt som mulig, sa Støre.

Støre var på pressekonferansen tydelig på at ingen av varslene som har kommet inn, er å anse som falske. Han tok klart avstand fra Giskes orbruk. Mandag hevdet Giske på Facebook at flere av varslene mot ham er falske.

– Jeg tar avstand fra den ordbruken, sa Støre.

Tar avstand fra Giskes ordbruk på Facebook

Støre ville i ettermiddag ikke kommentere grunnen til at Giske er sykmeldt. Giske har gått ut av sitt verv som nestleder på «ubestemt tid». Det kan, ifølge Støre, bety frem til landsstyremøtet neste år.

Da Støre møtte pressen tirsdag, hadde Støre og sentralstyret i Arbeiderpartiet hatt et fire timer langt møte om håndteringen av varslingssakene mot Trond Giske. Sentralstyret har ifølge Støre gitt sin fulle tilslutning til den prosess partiledelsen har lagt opp til i behandlingen av Giske-saken.

På spørsmål om det er mulig at Giske kan komme tilbake som nestleder, svarte Støre:

– Han er fritatt på ubestemt tid. Teoretisk sett kan ikke det utelukkes.

Partileder Jonas Gahr Støre var også tydelig på sin tidligere beslutning om å be Giske fratre som nestleder på ubestemt tid og understreket at det er han som vil ta den endelige avgjørelsen om Giskes fremtid i partiledelsen.

– Jeg er sjefen. Jeg tar den endelige beslutningen. Vi gjør dette skikkelig nå, og vi får juridiske råd, sa Støre.

Giske fortsatt sykmeldt

Giske selv, som er sykmeldt, deltok ikke på møtet. Samtidig avslører Giske selv i en Facebook-melding at han vil kjempe for å beholde vervet tross sterke anklager om upassende oppførsel:

«Jeg er fortsatt sykmeldt, og vil takke de mange som har gitt meg støtte, omtanke og tillit i disse dagene. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.»

VG: Tajik leste opp varsler

Samtidig som møtet i sentralstyret pågikk i dag, meldte VG, som siterte kilder på møtet, at nestleder Hadia Tajik skal ha lest opp fra varslene mot Trond Giske.

Ifølge VG skal to av varslerne ha bedt Tajik om å gjøre dette, for å tydeliggjøre hva saken handler om.

Det trosser ifølge avisen partileder Jonas Gahr Støres plan om ikke å gå i detalj på møtet, om hva varslene har dreiet seg om.

Flere skal ha reagert på Tajiks opplesning.

Flere medlemmer av sentralstyret forlot partikontoret etter møtet uten å kommentere saken, blant dem nestleder Hadia Tajik.

Fylkesleder i Aust-Agder Ap, Jon Tore Næss, sier at han har tillit til partisekretær Kjersti Stensengs og partileder Jonas Gahr Støres håndtering av saken.

Næss vil ikke si om han tror Giske kan komme tilbake som nestleder eller om han fremdeles har tillit til ham etter informasjonen han har fått under møtet:

– Jeg vil ikke uttale meg om det, for jeg har ikke innsyn i de konkrete sakene, sier han til NTB.