Politikk

MDG og SV vil ha frist for tilbakekall av statsborgerskap

Saken om tilbakekall av statsborgerskap kommer på nytt opp i Stortinget. MDG og SV etterlyser både domstolsbehandling og foreldelsesfrist.

– Det er på tide å ta den prinsipielle debatten om det ikke skal være en frist for når du kan være trygg på om du kan bo her, sier MDGs Une Aina Bastholm. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
  • og NTB

– Det er på tide å ta den prinsipielle debatten om det ikke skal være en frist for når du kan være trygg på om du kan bo her, sier MDGs Une Aina Bastholm til Klassekampen.

Ifølge avisen har Utlendingsdirektoratet (UDI) siden 2012 tilbakekalt 142 statsborgerskap. Det har gjort en rekke mennesker statsløse.

Mens terrordømte ikke kan bli fratatt sitt norske statsborgerskap med mindre de er statsborgere også i et annet land, gjelder andre prinsipper for flyktninger som har oppgitt feil identitet. For disse finnes det for eksempel ingen foreldelsesfrist for når forvaltningen kan opprette en tilbakekallssak.

I fjor var det stortingsflertall for forslaget om at statsborgerskap bare skal kunne tilbakekalles ved dom. Stortinget ba også om at tilbakekallelsessakene skulle stilles i bero. For øyeblikket er 36 saker stilt i bero hos UDI i påvente av domstolsbehandling.

– Jeg kommer til å stille spørsmål til regjeringen og etterlyse Stortingets anmodning om domstolsbehandling, sier Bastholm. I tillegg vil hun samle opposisjonen om et forslag om en foreldelsesfrist, noe Rødt og SV støtter.

– Vi vil utfordre KrF og Venstre til å fortsatt stå på det forslaget som vi fremmet og de stemte for i fjor: At vi må utrede en mulig foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap, sier SVs Karin Andersen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Une Aina Bastholm
  2. Karin Andersen