Siv Jensen: – Vi er arbeidernes parti

– Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser, sier Frp-leder Siv Jensen.

60 av 231 delegater på Frps landsmøte har yrkesfagbakgrunn og fagbrev. Her har Aftenposten samlet de som har fagbrev og som var til stede i salen ved møteslutt kl. 17.30 lørdag. I forgrunnen: Fiskeriminister Per Sandberg og landbruksminister Jon Georg Dale.

Siv Jensen sier at Frp er partiet med flest arbeidere blant sine tillitsvalgte.

Og en undersøkelse fagtidsskiftet utdanningsnytt.no gjorde i desember viser at Frp er i en helt egen klasse når det gjelder tillitsvalgte med arbeiderklassebakgrunn.

På Frps landsmøte i helgen har minst 28 prosent av delegatene fagbrev, viser en sammenstilling Frp selv har gjort. I tillegg er det flere eldre delegater som jobbet som håndverkere i en tid da det ikke var krav om fagbrev.

– Jeg er stolt, men ikke overrasket, over at folk med arbeiderbakgrunn trives godt i Frp, sier Jensen.

SivJensen

Jensen roste venstresiden

I sin åpningstale til Frp-landsmøtet gjorde Siv Jensen noe uvanlig. Hun roset venstresiden.

– Opp gjennom historien har venstresiden stått på for viktige fremskritt for norske arbeidstagere. I fremveksten av det industrielle samfunn og utover på 1900-tallet sto det mange slag der arbeidstagerne vant viktige seire. Jeg skulle ønske at Frp hadde stått på deres side, men vi ble altså ikke stiftet før 1973, sa Jensen

– Tror du virkelig dere hadde støttet arbeiderbevegelsen hvis dere hadde vært stiftet tidligere, Jensen?

– Det får vi jo aldri svar på. Men jeg har tro på det. Vi har alltid vært på vanlige folks side. Min oldemor Betzy Kjelsberg var en av landets fremste forkjemper for kvinnesak rettigheter for arbeidsfolk. Jeg har ingen skrupler med å tro at ikke Frp også ville kunne ment det samme som hun. Frp har alltid vært på lag med den jevne mann og kvinne.

LOs medlemsundersøkelse i fjor viste at bare 8,5 prosent av ’LOs medlemmer stemte på Frp ved valget i 2017, mot 17,5 prosent i 2013. Ap fikk en oppslutning på 38 prosent – tilbake fra 45 prosent i 2013.

– Dere har ikke draget på LO-medlemmene i fjor?

– Det handlet nok en del om at valgkampen var polarisert og ikke handlet om det den jevne arbeidstager er opptatt av. Deler av fagbevegelsen er også mer opptatt av partipolitikk slik at mange ikke føler seg hjemme der og derfor ikke organiserer seg. Halvparten av arbeidstagerne velger nå å ikke organisere seg.

– Er det en styrke med et organisert arbeidsliv?

– Ja, definitivt. Men jeg mener også at vi ikke bør ha et A-lag og et B-lag, avhengig av om du er organisert eller ikke.

Viktigere med skattelette enn fagforeningsfradrag

– Hvorfor vil dere styrke det organiserte arbeidslivet, da? Dere reduserer f.eks. verdien av fagforeningsfradraget ved å la det stå stille?

– Vi har opprettholdt fradraget, mens vi tidligere har kuttet i det. Men jeg tror ikke det er det viktigste. Det er viktigere at en gjennomsnittsfamilie har fått en skattereduksjon på 10.000 kroner.

– Fagbevegelsen er blitt for partipolitisk. Løsnes det litt på det, tror jeg vi vil se at flere organiserer seg.

– Vi legger til rette for en god næringslivspolitikk og mener det ikke er noen motsetning mellom det og å være opptatt av arbeidstagernes rettigheter.

Hun mener LOs ledelse ikke har tatt innover seg at arbeidslivet ser helt annerledes ut nå enn for bare noen tiår siden.

– Norske arbeidstagere forventer nå en helt annen fleksibilitet. Nye familieformer, nye måter å jobbe på, annen og hardere konkurranse på tvers av landegrenser krever mer av bedrifter og ansatte. Her er en LO enn brems, fremfor å lytte til vanlige folks forventninger og utfordringer.

– Dere har mange tillitsvalgte med fagbrev, også i stortingsgruppen. Hvordan slår det ut i Frps politikk?

– Vår voldsomme interesse for yrkesfagene er et direkte utslag av det. Jeg mener vi har vært alene lenge med å snakke opp yrkesfagene mens mange politikere bare har snakket om masterutdanning osv. Det er yrkesfagene og fagfolk som bygger landet, sier Jensen.

– Bare Frp speiler befolkningen

En gjennomgang av utdanningsnivået til 250 toppolitikere i storting og i regjering. 68 prosent av politikerne har fullført bachelorgrad eller høyere utdanning. 32 prosent av befolkningen har gjort det samme. Bare Frp speiler befolkningen utdanningsvalg, konkluderer utdanningsnytt.no som er utgitt av Utdanningsforbundet.

Nesten halve Frps gruppe på Stortinget har ingen høyere utdanning.

I Stortinget har bare 16,5 prosent av politikerne yrkesfaglig bakgrunn. Frp skiller seg klart ut med en stortingsgruppe der 32 prosent har yrkesfaglig bakgrunn. Ap kommer «nærmest» Frp med 17 prosent.

Frp har også to statsråder med kun yrkesfagbakgrunn – og med fagbrev: Fiskeriminister Per Sandberg har fagbrev som prosessoperatør, mens landbruksminister Jon Georg Dale utdannet kjøttskjærer.

Hans-Christiansen Gabrielsen

– Tror det ikke før jeg ser det

LO-leder Hans-Christian sier han ikke tror Frp begynner å føre politikk for arbeidsfolk «før jeg ser det».

– Alle undersøkelser jeg har sett viser at Frp stuper i oppslutning blant arbeidsfolk, sier han.

– Arbeidsfolk har forlengst gjennomskuet Frp som et skattekuttparti for de aller rikeste her i landet.

Han sier det fagligpolitiske samarbeidet i arbeiderbevegelsen er blitt utviklet over 100 år og mot høyresidens stemmer hele veien.

– Mange av arbeidsfolks rettigheter svekkes eller fjernes når partier som Frp sitter i regjering. Derfor gikk også YS og Unio ut i gatene sammen med LO da Frp var pådriveren for svekkelsene av arbeidsmiljøloven. 1,5 millioner organiserte arbeidsfolk sto bak den største politiske streiken i nyere tid, rettet mot Frps og Høyres politikk.