Politikk

Politikerne vil ikke avkreve terrordetaljer fra PST

Kravet fra Frp-politiker Jan Arild Ellingsen om å redegjøre for detaljene bak terrortrusselen, får ikke støtte bak politikerne. Selv ikke i eget parti.

Det er ikke nødvendig at myndighetene redegjør i detalj for bakgrunnen for terrortrusselen som ble omtalt på pressekonferanse med PST og justisministeren 24. juli, mener politikere Aftenposten har snakket med. Foto: Heiko Junge

  • Geir Salvesen

Ellingsen gikk onsdag ut i et VG-intervju og mente politiet og PST har bidratt med støy og bekymring i befolkningen. Og at PST må bevise at det var en reell grunn til å gå ut med informasjon om en mulig terroraksjon mot Norge.

Men Ellingsen får motbør fra stortingskolleger som roser myndighetene og som mener det ikke er nødvendig med detaljer til offentligheten. Eller til dem selv. Heller ikke i Ellingsens eget parti er det lett å finne folk som er enig med ham. Justisminister Anders Anundsen mener kritikken fra Ellingsen er «innsiktsløs».

— PST bør ikke gi detaljer om bakgrunnen for terrorvarselet, det vil bare gi terroristene mulighet til å vite nøyaktig hva vi vet. Dessuten ville det ha blitt indisier mot navngitte personer som vanskelig kunne offentliggjøres, sier partifelle Ulf Leirstein som sitter i Justiskomiteen i Stortinget sammen med Ellingsen.

Deler ikke

Samme konklusjon har partifelle Øyvind Korsberg:

— Jeg støtter fullt ut det regjeringen har gjort i denne saken. Og kan ikke si at det her har vært ugrei håndtering eller en overreaksjon. Jeg vil anta at når PST og politiet har gått ut på den måten som er skjedd, har det vært en reell begrunnelse. Å få vite den i etterkant, ser jeg ingen behov for.

- Er du enig med Ellingsen i at det han sier om at man her kan komme til å rope ulv for ofte?

— Overhodet ikke. Jeg deler ikke de synspunktene. Dette er ikke noe som skjer ofte. Det er 40 år siden sist.

Les også:

Les også

Frp-krangel om terror-åpenhet

PST må bevise at det lå reelle grunner bak terrorinformasjonen, mener Jan Arild Ellingsen. Men får ikke med seg partifeller på det. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

— Trygghetsfølelse

Ulf Leirstein sier at han har fått trygghetsføelse av å se hvordan myndighetene nå er på alerten:

- Jeg er imponert over reaksjonene fra politiet, sikkerhetsmyndighetene og Regjeringen. Det har faktisk gitt meg en trygghetsfølelse. En visshet om at de er på alerten. Og at man har lært noe av terroraksjonen 22. juli.

Høyres justispolitiske talsmann, Anders B. Werp, vil ikke kommentere Ellingsens uttalelser direkte, men sier han støtter Regjeringen 100 prosent i denne saken.

- Behov for å offentliggjøre detaljer?

— Dette er en politifaglig vurdering som de selv bør avgjøre. Jeg er sikker på at Regjeringen og politimyndighetene gått så langt som mulig i å gi informasjon, men informasjon kan også fungere skadelig og de må vurdere totaltbildet.

Les også:

Les også

Politiet øker grense- og utlendingskontrollen og beholder bevæpningen på ubestemt tid

— Tillit til politiet

Leder av justiskomiteen, Aps Hadia Tajic, sier det er naturlig at det kommer en evaluering i ettertid.

— Det er ikke uttrykk for at noe nødvendigvis har vært kritikkverdig, men at det er naturlig etter alle slike store hendelser. Når det gjelder evalueringen er det noen ting som er viktige: At de som evaluerer har en viss avstand til hendelsen, og kan se på helheten; at det er åpenhet rundt vurderingen og konklusjonene; og at evalueringen har et læringsformål, noe som kan forbedres til neste gang det eventuelt skjer noe lignende.

- Bør detaljer rundt trusselbildet offentliggjøres?

- Jeg har tillit til at både politiet, regjeringen og pst har tatt samvittighetsfulle beslutninger. Noe informasjon har nok vært sensitiv eller gradert, og slik kan det også være i ettertid. Jeg legger til grunn at nå som folk uansett er varslet om at det er en potensiell terrortrussel mot Norge, vil myndighetene utfylle informasjonen når og hvis de kan.

Les også:

Les også

Ønsker flere terrorvarsel og strengere grensekontroll

— Ryddig og forsvarlig

Var det kritikkverdig av PST å alarmere befolkningen på den måten det skjedde? Senterpartiets talsperson, Liv Signe Navarsete som nå sitter i utenrikskomiteen, mener nei:

— Nei, jeg mener PST har opptrådt – så langt jeg kan se – ryddig og forsvarlig. Jeg har ingen grunn til å kritisere dem for det. Som regjeringsmedlem har jeg sittet tett på PST og har stor tillit til det de har gjort. Jeg føler ikke at vi trenger å vite mer detaljer.

- Men folket vil kanskje være interessert i å vite mer?

— Jeg tror at tilliten fra folket til politiet og PST er stor, og tror ikke det er noe stort rop i befolkningen for å få det. På Stortinget har vi vår egen komité som holder øye med PST. Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite kan få mer oppdatering, men det må være opp til PST å finne hva som er tjenlig. De sitter med helhetsbildet.

Les også:

Les også

Jeg vil at politiet skal skremme meg

Samme syn har også Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF.

— Det er en grunn til at det er hemmelighold her, men her vil PST gjøre de vurderingene som er nødvendige.

Ropstad poengterer at terrortrusselen ikke er borte selv om alarmnivået nå er trappet noe ned.

- Lite informasjon til Stortinget

SVs Bård Vegar Solhjell sier han ikke har noe grunnlag for å kritisere myndighetenes håndtering av saken. Han er likevel tydelig på at det er grunner til at myndighetene kan bli avkrevd mer informasjon.

— Det er en bekymring at lite kunnskap og informasjon lettere leder til generalisering. Det er ekstreme enkeltpersoner som står bak en slik trussel, men grupper kan bli stigmatisert når det kommer lite info. Det kan være et argument for å få vite mer i ettertid, sier han.

Solhjell sier det er for tidlig å si hva en eventuell evaluering bør inneholde, men sier at regjeringen bør redegjøre overfor Stortinget.

— Informasjonen til Stortinget har vært begrenset. Det har ikke vært noen informasjon utover den som har vært i mediene, ingen møter med Den utvidete utenriks- og forsvarskomite eller lignende. Det tror jeg kunne vært klokt i en slik situasjon.

Solhjell syns det er naturlig at mange sitter igjen med spørsmål etter at terrortrusselen ble kjent.

— Det er naturlig at hemmelige tjenester har hemmeligheter. Men jeg tror regjeringen må forvente at det er et større behov for informasjon enn normalt, nå som de har gått ut på denne måten, sier han.

Les mer om

  1. Politikk