Thommessen: Mange ting vi kunne gjort annerledes

Presset øker mot stortingspresident Olemic Thommessen. Men han sier at han ikke har vurdert å trekke seg etter byggeskandalen som han kaller et «mareritt».

Stortingspresident Olemic Thommessen møtte mediene i Eidsvollsgalleriet etter et nytt krisemøte i presidentskapet om byggeskandalen.

– Jeg tar ansvar ved å bli, sier stortingspresidenten, og understreker at han ikke ble «godt nok informert om byggeprosessen» av tidligere direktør Ida Børresen.

Stortingets presidentskap og toppbyråkrater satt mandag ettermiddag samlet til et to og en halv time langt krisemøte om blant annet kostnadsoverskridelsene ved Stortingets byggeprosjekt.

– Dette møtet har handlet om hva vi skal presentere på onsdag morgen. Vi har gjennomgått saken og funnet ut hva vi mener er mest naturlig å prioritere, sier Thommessen, og legger til at han møter komiteen med «åpent sinn».

Grilles onsdag i finanskomiteen

Møtet ble innkalt for å forberede presidentskapet til grillingen som venter onsdag morgen, når de skal forklare årsakene til milliardsprekken for partienes parlamentariske ledere og finanskomiteens medlemmer.

Thommessen sier at «mange må ta ansvar» for byggeskandalen, og at han ikke har vurdert å trekke seg. Men spørsmålet de neste dagene er om stortingsflertallet, med Høyre og partileder Erna Solberg som viktigste aktør, fortsatt har tillit til ham.

Kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt har sprukket flere ganger, og ser nå ut til å bli minst en milliard kroner dyrere enn opprinnelig planlagt.

Ny sprekk kort etter siste orientering

På Stortingets siste dag før jul orienterte Thommessen Stortinget i plenum og anslo da kostnadene til 1,8 milliarder kroner. Men allerede 15. februar informerte presidentskapet om en ny kjempesprekk: Byggeprosjekt blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere. Det førte til at Stortingets direktør, Ida Børresen, trakk seg to måneder før hennes åremål går ut i april.

Nå rettes fokus ubønnhørlig mot stortingspresident Olemic Thommessen. Stadig flere stiller spørsmål ved hans ansvar for prosjektet og om han har gitt mangelfulle opplysninger eller mer alvorlig, ført Stortinget bak lyset.

Den 20. desember holdt han en redegjørelse i Stortinget der han blant annet sa: «Presidentskapet har løpende og tett kontakt med administrasjonen og prosjektledelsen om utviklingen i prosjektet. Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling.»

Vil ha redegjørelse i plenum

– Jeg opplever at presidentskapet har en felles oppfatning av det som har skjedd siden vi ble valgt i oktober og frem til nå. Og at det er åpenbart at informasjonen til presidentskapet har vært for dårlig, og at vi ikke har hatt mulighet til å forutse den stor overskridelsen som har kommet nå, sier Morten Wold (Frp), andre visepresident.

De siste opplysningene om kostnadssprekken får mange til å stille spørsmål ved Thommessens redegjørelse i desember.

Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud har på vegne av sitt parti krevd at stortingspresident Olemic Thommessen (H) redegjør for byggesaken i plenum i Stortinget.

Thommessen svarer slik på spørsmålet om han vil gjøre det:

– Det skal ikke stå på meg. Vi skal være åpne for det Stortinget ønsker, sier han.

Men la til at det ikke er vanlig at presidenten redegjør i plenum, men så er heller ikke dette en «alminnelig sak».

Thommessen sier han onsdag vil «gjennomgå tallmaterialet og hvem som visste hva på hvilke tidspunkt». Han bekrefter at det et samlet presidentskap som står bak strategien videre, og understreker at han føler at han har presidentskapets tillit.

Knusende rapport fr a Riksrevisjonen

Både Høyre og Ap har signalisert at det kan bli aktuelt å be Riksrevisjonen se på byggesaken nok en gang. Det var den knusende rapporten fra Riksrevisjonen som i fjor førte til omfattende kritikk av presidentskapet og administrasjonen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Stortingets presidentskap har seks medlemmer. Fra venstre: Nils T. Bjørke (Sp), Magne Rommetveit (A), Eva Kristin Hansen (A), Olemic Thommessen (H), Morten Wold (FrP) og Abid Q. Raja (V). Stortingspresident Thommessen er den eneste som også satt i det forrige presidentskapet.

Les også: Svarene på disse fire spørsmålene som kan avgjøre Olemic Thommessens skjebne

Partiet Rødt har også bedt om innsyn i korrespondansen mellom Stortingets administrasjon og presidentskapet for å få et presist bilde av når og hvilken informasjon Thommessen har fått fra tidligere direktør Børresen. Med andre: Finne ut om Børresen eller Thommessen er den egentlige syndebukken.

Thommessen sier at det ikke er vanlig å gi ut korrespondanse.

– Det er ikke mye korrespondanse heller, sier han.

Presidenten signaliserer at han er åpen for å diskutere alle sider av saksbehandlingen onsdag.

Her bygges den nye tunnelen til Stortinget.
Statsminister Erna Solberg svarer ikke lenger like klart på at hun har tillit til stortingspresident Olemic Thommessen.

Fortsatt Solbergs tillit?

Spørsmålet mange stiller seg er hvorvidt Thommessen fortsatt har statsministerens tillit.

Da det i fjor vår stormet rundt stortingspresident Olemic Thommessen og hans håndtering av byggesaken, rykket Solberg ut med støtte til partifellen.

– Jeg påpekte i fjor vår at den prosjektorganiseringen som var på Stortinget, skjedde før hans tid. Den er ett av hovedproblemene nå, fordi den har vist seg å være veldig dårlig, sier Solberg til NTB mandag.

På direkte spørsmål om hun fortsatt har tillit til Thommessens håndtering av saken, svarer statsministeren:

– Det er Stortinget som gjør en vurdering av saken nå. Det blir veldig rart hvis jeg skal kommentere det spørsmålet hele tiden.

Dette er Stortingets byggeprosjekt: