Politikk

Sterke reaksjoner på Høies nye lovforslag

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Bent Høies forslag om å gi leger mulighet til å reservere seg mot aborthenvisninger skaper gråsoner.

 • Tine Dommerud

Tirsdagsender Regjeringen ut forslaget til den nye, omstridte loven som skal gi fastleger rett til å nekte å henvise sine pasienter til abort på høring.

I høringsnotatet går det frem at:

 • Kommunene står fritt til å si nei til at leger reserverer seg.
 • Kommunen kan trekke tilbake reservasjonsmuligheten dersom det ikke er andre leger å bytte til i nærheten med ledige plasser på sine lister.
 • Fastlegen skal informere alle pasientene på sin liste om reservasjonen straks en avtale er inngått, for eksempel i brev.
 • Kommunens øvrige innbyggere skal også ha lett tilgang på informasjon om hvilke leger som reserverer seg gjennom nettsiden Minfastlege.no og fastlegetelefonen.
 • Fastlegen som reserverer seg må sørge for at pasienter som vurderer eller ønsker henvisning til abort får tilbud om konsultasjon hos annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag.

— Blir sendt rundt

Eli Gunhild Bye, Sykepleierforbundet, reagerer sterkt på forslaget fra Bent Høie, og mener det går utover kvinnen som søker abort.

Eli Gunhild Bye, leder i sykepleierforbundet sier forslaget er dårlig, og vil gå utover kvinner.

— I høringen heter det at pasienten skal kunne bli henvist til en annen fastlege innen neste virkedag. Vi mener at pasienten i en vanskelig situasjon skal slippe å bli sendt rundt.

-Byråkratisk, sier Støre

Jonas Gahr Støre, tidligere helseminister, AP er trygg på at Helsedepartementets embetsverk bistår helseministeren i å lage et best mulig opplegg under omstendighetene.

— Men det fremstår som byråkratisk og omstendelig og allerede oppstår gråsonene; hva med retten til å få satt inn spiral? Den består, sier Høie, men praksis viser noe annet. Og rekken av tenkelige kandidater for reservasjoner er lang om man først åpner for det.

Støre mener det er en beklagelig kurs regjeringen legger ut på.

Påholden penn

— Vi ser en helseminister med påholden penn. Jeg husker Høie var krystallklar i å avvise dette opplegget på et møte han og jeg deltok på i fjor vår, av prinsipielle og etiske grunner. Han sa han hadde tenkt grundige gjennom saken og stilte seg fullt og helt bak rundskrivet fra Helsedepartementet som presiserte fastlegens ansvar.

Gina Barstad, SV, mener Bent Høie sender ut et forslag ut på høring uten å vite hva det vil bety.

— Han vet ikke hvor mange leger som vil benytte seg av det. Helseministeren må derfor utrede saken forsvarlig, og skaffe seg oversikt over hvor mange dette vil gjelde.Per i dag finnes ingen slik oversikt, og dermed er det også veldig vanskelig å si hvor omfattende problem dette er og vil bli med et nytt lovverk.

Moraliserende leger

Barstad mener forslaget fra Høie ikke løser problemet med at kvinner kan oppleve å bli moralisert over på et legekontor, og at helseministeren bare sørger for at det blir kvinners eget ansvar å unngå reservasjonslegene.

- Ingen norske kvinner skal måtte oppleve moralsk fordømmelse når de ber om noe de har krav på etter norsk lov. Derfor vil vi i SV kjempe mot forslaget, fordi det gjør en slik praksis lovlig.

— Det er også positivt at Helseministeren er tydelig på at prevensjon og assistert befruktning ikke er en del av nektemuligheten fordi det da vil ramme færre pasienter, men jeg forstår ikke hvorfor å nekte å henvise til abort er et mer høyverdig moralsk standpunkt enn andre.Fastleger burde ikke ha mulighet til å nekte å henvise pasientene sine til abort.

 1. Les også

  Kommuner nekter å oppgi hvilke leger som reserverer seg

 2. Les også

  Minst ni leger nekter å sette inn spiral

 3. Les også

  Samvittighetens pris

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk
 2. Reservasjonsretten

Relevante artikler

 1. NORGE

  Høie ut mot Støre i abortstriden

 2. POLITIKK

  Støre om helseministerens helseløfter: Underlig å komme med nye når de gamle ikke er innfridd

 3. POLITIKK

  Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene

 4. POLITIKK

  – Vi kan ikke ha en regjering som går i svart og ikke svarer på et så viktig spørsmål

 5. NORGE

  Høie vil la folk gå direkte til fysioterapeut

 6. POLITIKK

  Helseminister Bent Høie: – Støre må slutte å si dumme ting