Lover raskere hjelp til rusavhengige

Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande lover krafttak for å gi flere rusmisbrukere rask og lengre behandling hvis de kommer til makten. Private og ideelle aktører skal i stor grad benyttes.

Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) Knut Arild Hareide (KrF), og Trine Skei Grande (V) lover bedre hjelp for rusavhengige. - Dette er noe av det aller første vi vil gjøre i regjering, sier Ernas Solberg.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

De er uenige om bruke av oljepenger, om oljevirksomhet i Lofoten, om graden av privat tilbud i helsevesenet og om landbrukspolitikken. Men alle er enige om at ideelle organisasjoner i større grad bør slippe til i rusomsorgen. Og den enigheten valgte de fire partilederne i dag å benytte til et siste felles utspill to dager for valget.

— En ny regjering vil sørge for raskere behandling av rusavhengige. Det var hovedbudskapet de fire partilederne kom med i Spikersuppa i Oslo i dag.

Dette er den første felles pressekonferansen med de fire borgerlige partilederne så langt i valgkampen.

— Vi vil sørge for en mye raskere behandling, og gjøre et løft for å kjøpe plasser som i dag står tomme, sier Erna Solberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa på pressekonferansen at han var stolt over initiativet.

— Dette viser hvem vi tenker mest på, sa Hareide.

Venstres Trine Skei Grande at et samfunn måles på innsatsen rettet mot dem som har det verst.

- Og dette er dem som har de verst, sa Skei Grande om de rusavhengige.

2000 venter på behandling

De viste til at det i dag er 2226 rusavhengige personer som venter på behandling. Ventetiden er i gjennomsnitt i tre måneder. Noen må vente opp mot ett år. Lange ventetider fører ifølge partilederne til at mange faller ut av køen selv om de er hjelpetrengende.

Les også

Vet du hvilket parti som vil verne mer skog og hvem som vil ha færre rovdyr?

e— En ny regjering vil raskt ta i bruk flere plasser i de eksisterende ideelle og private rusbehandlingsinstitusjonene, lovet de, samtidig som de varslet at de vil bygge ut offentlige behandlingsplasser.

De fire partiene vil bruke private og ideelle rusbehandlingsinstitusjoner som allerede har avtaler med det offentlige, og de de vil ta i bruk institusjoner som har mistet avtaler - så sant de tilfredsstiller kvalitetskrav.

— En ny regjering vil også utarbeide en forpliktende opptrappignsplan for rusfeltet, den skal inneholde en styrking av hele feltet, fra forebygging til ettervern, bolig og arbeid, skriver de fire i en pressemelding.

Øremerkede midler

Allerede i statsbudsjettet for neste år vil det bli satt av øremerkede midler som de regionale helseforetakene skal bruke til formålet.

Ifølge pressemeldingen vil institusjoner som har avtale med helseforetak, umiddelbart kunne utvide behandlingskapasiteten til det som avtalen maksimalt gir rom for.

Økt kjøp av plasser skal brukes til å gi flere lengre behandling og rehabilitering, varsler de fire partilederne.

Parallell til Huk

Før seansen På forhånd var det noen «spinndoktorer» på ikke-sosialistisk side som påpekte at dagens fellesopptreden i Spikersuppa i Oslo var var ment som en parallell til Huk-stuntet til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga i september 2005.

Det kom imidlertid etter valget for åtte år siden.Den gang innkalte de tre rødgrønne partilederne plutselig til felles pressekonferanse på en badestrand på Huk og fortalte at de ville bruke penger på å kjøpe opp private srender for å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten. Og stranden på Huk ble den første.

Les også

Blar opp 30 mill. for luksustomt

.