Høyre vil trappe ned formuesskatten

Høyre vil trappe ned formuesskatten med 12 milliarder i neste fireårsperiode, blant annet ved å heve bunnfradraget til 20 millioner kroner.

- Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer, sier Høyr-leder Erna Solberg, her sammen med nestleder Jan Tore Sanner.

— Høyres forslag til nedtrapping av formuesskatten vil gjøre at gründere og eiere av små- og mellomstore bedrifter slipper å betale formuesskatt. Småsparere som i dag må betale formuesskatt på bolig og banksparing, vil også slippe formuesskatt, sa Høyre-leder Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag.

Høyre vil trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget til 20 til 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent.

Les hele saken med abonnement