De neste dagene skal Sverige bestemme seg om Nato-medlemskap. Nå advarer SV i svensk avis.

Nato har gjort Norge mer sårbart som land, skriver Ingrid Fiskaa (SV) i et innlegg i Aftonbladet. Det vekker reaksjoner både i regjeringen og på Stortinget.

Ingrid Fiskaa er utenriks- og forsvarspolitisk talsperson for SV på Stortinget.

Fiskaa er SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson på Stortinget. Nå advarer hun svenskene mot konsekvensene av å gå inn i Nato.

«Sverige risikerer å miste handlingsrom når det kommer til egne sikkerhetspolitiske interesser, akkurat som Norge har gjort», skriver Fiskaa, som mener Norge utsettes for sterkt press fra USA.

I debattinnlegget fastholder hun også at det norske forsvaret er blitt uthult som følge av medlemskapet i Nato.

«Skritt for skritt forandres norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Norge har gått fra å være en fredsnasjon med en selvstendig internasjonal stemme og et eget sterkt forsvar, til å bli et mer avhengig og uselvstendig Nato-land», skriver Fiskaa.

Ifølge henne bør de norske erfaringene være med når Sverige diskuterer medlemskap i alliansen.

Støre: – Grunnleggende uenig

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde fredag et 45 minutter langt møte med sin britiske statsministerkollega Boris Johnson, der europeisk sikkerhet raskt ble tema.

I etterkant av møtet kommer han med en kraftfull reaksjon på SV-politikerens utspill.

– Vi lever i land hvor alle er fri til å mene det de vil. Men jeg er grunnleggende uenig, sier Støre til VG.

Han får støtte fra partifelle Åsmund Aukrust i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget.

– Norge har drevet en selvstendig utenrikspolitikk siden vi ble Nato-medlemmer i 1949. Nato har ikke gjort oss mer sårbare, det er tvert imot Nato som er vår trygghet og sikkerhet, den samme sikkerheten som Sverige og Finland nå ønsker seg, sier han.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug tar kraftig til motmæle mot Fiskaa.

– Jeg synes det er drøyt at man sprer den typen løgnaktig eventyrhistorie i Sverige. Vi vet at SV er mot Nato-medlemskap i Norge, men det å servere løgner om at vi har gjort oss mer sårbare ved å være Nato-medlem er helt patetisk. Nato har vært den viktigste sikkerhetsgarantien i Norge, sier Listhaug til VG.

Rotevatn: – Kritikkverdig

Også Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn går ut mot SV-politikerens utspill.

– Det er opplagt i Norges sikkerhetspolitiske interesse å få Sverige inn i Nato, sier han.

– At SV nå forsøker å motarbeide dette, er kritikkverdig, og Fiskaas argumenter er dessuten feilaktige, foreldede eller dypt spekulative, sier han.

MDG-nestleder Arild Hermstad sier han reagerer sterkt på utspillet.

– SV må respektere Finlands og Sveriges suverenitet og evne til å ta egne valg, uten å blande seg inn i en viktig avgjørelse som de må bestemme på egen hånd, sier han.

Vil respektere søknad

Fiskaas svar til kritikerne er at hun syns de ikke skal være så redde for debatt.

– Innlegget mitt i den svenske avisa Aftonbladet handler om den norske erfaringen med Nato, og den er at medlemskapet legger sterke føringer på vår forsvars- og utenrikspolitikk. Det har gjort at Norge har en mindre selvstendig stemme internasjonalt, og at forsvaret vårt har blitt bygd ned og tilpasset krigføring utenlands, sier Fiskaa.

– Denne politikken er i strid med norske interesser og har gjort Norge mer avhengig og sårbart.

Fiskaa legger likevel til at SV vil respektere Sveriges avgjørelse i saken og stemme for svensk medlemskap i Nato hvis saken kommer til Stortinget.

– Det er delte meninger om Nato i SV, påpeker hun.

– Men det mange vil være enige om – og det tror jeg går langt utover SV – er at det har vært lite utenriks- og forsvarspolitisk debatt i Norge.

I SVs partiprogram tar partiet til orde for å erstatte Norges Nato-medlemskap med en nordisk forsvarspakt.

Veien mot dette målet skal være «et tettere forsvarssamarbeid med de andre nordiske landene, også innenfor rammene av et Nato-medlemskap».