Støre med ti løfter til eldre som bor hjemme

Ap-leder Jonas Gahr Støre (i midten) på besøk hos Ole Bjørn Bøen (til venstre) og Aina Bøen på Lørenskog. Ekteparet har tatt egne grep for å være sikre på at de kan bo hjemme lenge og synes det er viktig at det legges til rette for dette for flere.

LØRENSKOG (Aftenposten): Ingen valgkamp uten løfter til de eldre: Ap vil ha aktivitetsgaranti, hjemmebesøk til alle over 75 år og tilbud om GPS-sporing til alle med demens.

  • Arnhild Aass Kristiansen
    Journalist

– Om det er viktig å kunne bo hjemme? Det er veldig, veldig viktig. Som individ tror jeg en vil ha en bedre følelse enn om en må på en institusjon. Det gjelder for meg personlig i alle fall, sier Aina Bøen (75).

Sammen med ektemannen Ole Bjørn Bøen (76) tar hun imot Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin leilighet på Lørenskog utenfor Oslo.

Støre vil legge frem en liste med ti konkrete løfter til eldre som vil bo hjemme og er blitt invitert hjem til det aktive ekteparet.

– Flertallet vil bo hjemme

De er ikke tilfeldig at det skjer akkurat her. Aina Bøen er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Lørenskog og aktiv i eldrerådet i kommunen. Hun er en av de aktive eldre som vil bo hjemme, fortsette med aktiviteter og som Støre vil legge til rette for.

Bakteppet er også at vi nå er ved det punktet det har vært snakket mye om: det blir stadig flere eldre i Norge.

– Antallet eldre har stått ganske stille en stund, men nå kommer 1946-kullet. Det er et stort kull, og nå blir de 75 år. Vi vil ha en bred satsing på hjemmetjenestene, sier Støre.

Han understreker at det ikke gjelder alle og at Arbeiderpartiet også vil bygge sykehjemsplasser.

– Men flertallet av de eldre ønsker å kunne bo trygt hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Vi legger frem ti grep i eldrepolitikken for å få til dette, sier han.

Hjemmebesøk og aktivitetsgaranti

Det første punktet på listen til Støre er at alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk.

– Vi ønsker å gi alle over 75 år en avklaring på hvilke behov de har. Klarer vi å kartlegge behov tidlig, vil vi kunne sette inn hjelp før folk blir ensomme eller dårlig tilpasset mat går ut over helsen. Mye kan forebygges hvis vi gjør det i tide, sier Støre.

Flere kommuner har allerede en slik løsning, men Støre vil gjøre det til en ordning som gjelder alle.

Arbeiderpartiet lanserer også en aktivitetsgaranti: Alle eldre skal få minst én time i uken til aktivitet utenfor hjemmet.

Står sammen med Sp og SV

– Det er mange løfter i en valgkamp. Er disse ti punktene noe du kan garantere for?

– Jeg er glad for det spørsmålet. Dette er et område der de partiene vi vil regjere sammen med, er helt enige om retningen. Vi ønsker at fellesskapet skal ha et ansvar for å legge til rette for god og trygg eldreomsorg, og ikke åpne for privatiseringen som svekker den, sier Støre.

Han går til valg med SV og Sp som foretrukne samarbeidspartier i regjering.

Ekteparet Bøen flyttet fra en enebolig til en leilighet for at det skal være enkelt å bo hjemme lenge. Her viser Aina Bøen Støre utsikten.

Vil stoppe Høyre-satsing

Kommunene har ansvar for eldreomsorgen, men Støre vi ha øremerkede midler til både dagtilbud til demente og tilbud om GPS-sporing av alle med demens.

På Aps smørbrødliste over løfter, står det også at de vil «stoppe Høyre-regjeringens forslag med et eget privatiseringsspor i norsk eldreomsorg».

Dette er et lovforslag som trer i kraft fra i høst, og som skal gjøre det enklere for kommuner å godkjenne private aktører innen eldreomsorgen.

– Vi mener det er feil vei å gå. Det gir dårlig kvalitet fordi tjenestene stykkes opp og i større grad bemannes med flere midlertidige stillinger og deltidsstillinger. I Sverige har de hatt det i 10 år. Den svenske koronakommisjonen sa at en grunn til at Sverige mislyktes i kampen mot korona var at eldreomsorgen der er så oppstykket, blant annet på grunn av et stort antall private velferdsselskaper.

– Blir det mindre valgfrihet?

– Valgfriheten er friheten til å kunne velge å gjøre gode ting i løpet av en dag, velge å ha aktiviteter og den helsehjelpen du trenger. Jeg tror muligheten til disse valgene blir mindre om du løfter deler av eldreomsorgen ut gjennom privatisering. Det ønsker ikke vi å forfølge.

– Kunstig skille

Helsepolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland er sterkt uenig i Støres beskrivelse av deres satsing.

– Det vi kaller fritt brukervalg kaller de privatiseringssporet. Det virker som de ikke vil se at dette er til for pasientene. Jeg mener de legger til grunn en hånlig holdning overfor det som ikke er stat eller kommune, mens vi har tro på et mangfold, sier han.

Stensland sier det er viktigere for ham å snakke om at den eldre damen som ikke finner seg til rette i tjenesten hun mottar, skal kunne finne seg en annen.

– Så vil jeg si at jeg er stolt av hvordan den offentlige helsetjenesten sammen med private har båret oss gjennom korona. Det blir hult å lage dette kunstige skillet, sier han.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Stortingsvalget 2021
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Eldreomsorg
  5. Velferdsteknologi
  6. Sveinung Stensland