Stortinget betaler for at SVs nestleder kan bo i Oslo sentrum. Samtidig leier han ut sin leilighet i hovedstaden.

– Jeg mener reglene for politikernes pendlerboliger bør strammes inn, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fikk pendlerbolig fra Stortinget fordi han leide ut leiligheten han allerede eide i Gamlebyen i Oslo. Han er folkeregistrert og bor i Tromsø.

Stortingets direktør mener reglene er klare. Politikere kan ikke få pendlerleilighet hvis de disponerer en bolig mindre enn 40 kilometer fra Stortinget. Men det er et viktig unntak. Hvis man leier ut boligen man allerede har, kan man likevel få stortingsleilighet.

Det er det flere av Stortingets pendlere som gjør. En av dem er SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes (46).

Han har vært innvalgt på Stortinget fra Troms siden 2013. Han er folkeregistrert og bor der, men har også eid en leilighet i Gamlebyen i Oslo siden 2010. Han har pendlerbolig på statens regning.

Fylkesnes sier han har fulgt med på Aftenpostens saker den siste uken og vært i dialog med direktøren på Stortinget.

– Min vurdering fra starten var at jeg hadde fulgt både regelverk og lovverk i denne saken. Det har jeg nå også fått bekreftet fra Stortinget, sier han.

Les hele saken med abonnement