Rødt forlanger at presidentskapet umiddelbart informerer Stortinget om alle sider ved pendlerbolig-saken

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha all informasjon på bordet i pendlerbolig-saken.

Bjørnar Moxnes (Rødt) krever at Stortingets presidentskap umiddelbart informerer partigruppene på Stortinget om alle sider ved pendlerbolig-saken.

Aftenposten har de siste ukene avslørt flere forhold om Stortingets pendlerboliger. Flere politikere har hatt stortingsleilighet i strid med reglene. Flere risikerer nå baksmell på skatten fordi Stortinget kan ha feiltolket loven i over 20 år.

Bjørnar Moxnes mener Aftenpostens avsløringer i pendlerboligsaken er svært alvorlige.

– Vi krever at partigruppene på Stortinget umiddelbart informeres om alle sider ved saken, sier Moxnes.

– Vi vil bli informert om misbruk av ordningen med pendlerboliger og andre godtgjørelser, men også om skatteproblematikken.

Moxnes sier Rødt også ber om innsyn i alle dokumenter som viser kommuniksasjonen mellom daværende stortingspresident Olemic Thommesen og Per-Kristian Foss. Den førte til at Riksrevisjonen ikke har ført kontroll med Stortingets etterlevelse av «gjeldende vedtak og regler».

– Alt dette gir grunn til å stille spørsmål ved om presidentskapet og administrasjonen ikke har lært av byggeskandalen i 2018, som endte med at stortingspresident Olemic Thommessen måtte gå, sier han.

Moxnes: Har brutt informasjonsplikten

Moxnes sier at dagens presidentskap ikke har fulgt opp beslutningen etter byggeskandalen om at partigruppene i fremtiden skal informeres om viktige saker.

– Det første som møtte Rødt da vi kom inn på Stortinget, var en gigantisk byggeskandale. Fellesskapet måtte betale milliardregningen for Stortingets pengesløsing og manglende åpenhet.

– Likevel har ikke presidentskapet fulgt opp et vedtak om at særlig viktige administrative saker skal drøftes med partigruppene, sier han.

Han sier flertallet på Stortinget har kuttet i sikkerhetsnettet og pendlerordninger for vanlige folk.

– Det er helt uakseptabelt at politikere misbruker allerede sjenerøse ordninger, og at stortingsledelsen attpåtil nekter Riksrevisjonen å kontrollere pengebruken.

Stortingspresident Tone Trøeen sier Moxnes og de andre parlamentariske lederne er invitert til et møte med presidentskapet i morgen.

– Stortingets presidentskapet har i hele denne perioden fulgt opp vedtaket om å drøfte særlig viktige administrative saker med de parlamentariske lederne. Moxnes har selv vært til stede på mange av disse møtene, sier hun.

– Riksrevisjonen reviderer Stortinget årlig og avgir årlige revisjonsberetninger, så Moxnes tar feil når han sier at «at stortingsledelsen nekter Riksrevisjonen å kontrollere pengebruken».