Politikk

Ropstad ber Fylkesmannen vurdere statsstøtten til Jehovas vitner

Barne- og familiedepartementet ber fylkesmannsembetet vurdere statsstøtten til Jehovas vitner fordi medlemmer kan bli utstøtt hvis de stemmer ved valg.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstads departement Barne- og familiedepartementet har bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere statsstøtten til Jehovas vitner. Trossamfunnet får seks millioner kroner i året i støtte.
  • NTB

I august skrev Vårt Land at medlemmer av Jehovas vitner ikke har lov til å ha politiske meninger, og avgir de med vitende og vilje stemme ved et politisk valg, må man melde seg ut av trossamfunnet.

Det fikk tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å reagere og sa at en slik praksis kan være grunnlag for å miste statsstøtten.

Senere i august mottok Fylkesmannen i Oslo og Viken en forespørsel fra Ropstads departement, Barne- og familiedepartementet, hvor de ber om å vurdere støtten til trossamfunnet. I dokumentet skriver departementet at de ønsker en snarlig behandling av saken, skriver Vårt Land.

– Vi oppfatter saken som viktig, sier seksjonssjef Hege Nyhus til avisen.

11. september sendte Fylkesmannen et brev til trossamfunnet der de ber om en redegjørelse. De har ennå ikke fått svar. Vanligvis får mottageren tre uker på å besvare slike henvendelser. Dersom de ikke får svar, må de ta utgangspunkt i det som har kommet frem i mediene, ifølge Nyhus.

Jehovas vitner mottar over seks millioner kroner i året.

Les også: Jehovas vitner har ikke lov å ha politisk mening

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Religion
  2. Jehovas vitner
  3. Kjell Ingolf Ropstad