Politikk

Norge nærmere NATOs toprosentmål

Regjeringen har gjort justeringer i budsjettet som har ført til at beregningen av Forsvarets andel av BNP nå er på 1,8 prosent.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) flytter penger over til forsvarsbudsjettet slik at Norge nå bruker 1,8 prosent av BNP på forsvar.
  • NTB

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til VG at regjeringen vil bruke 1,8 prosent av BNP på forsvar i 2019 og prognosene sier det samme for 2020.

Norge er dermed 0,2 prosent unna NATOs krav om at alle medlemsland skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Det er budsjettposter på 5,2 milliarder kroner regjeringen har tatt inn under forsvarsbudsjettet. Før justeringen lå Norges andel på 1,7 prosent av BNP.

Norge gjorde en budsjettgjennomgang etter oppfordring fra generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Under gjennomgangen oppdaget vi at Norge har rapportert for lave pensjonsutgifter, blant annet, sier Bakke-Jensen til VG.

I tillegg er redningshelikoptre som Forsvaret opererer på vegne av Justisdepartementet, og anskaffelsen av nye redningshelikoptre, nå langt under forsvarsbudsjettet. Det samme gjelder utgifter over statsbudsjettet til NATOs sivile programmer og FNs fredsbevarende operasjoner.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Frank Bakke-Jensen
  3. Jens Stoltenberg