Politikk

Riksrevisjonen med ny kritikk av Forsvaret

Forsvarets regnskap inneholder vesentlige feil for tredje år på rad, konstaterer Riksrevisjonen i sin årlige gjennomgang av statlige virksomheter.

Forsvaret bryter merverdiavgiftsloven og kan ikke dokumentere verdien av ammunisjon på lager, slår Riksrevisjonen fast. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • NTB

Riksrevisjonen har funnet «vesentlige feil i regnskapene» til Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Ombudsmannen for Forsvaret, går det fram av rapporten for budsjettåret 2018.

De fleste statlige virksomheter som blir gjort oppmerksomme på feil av Riksrevisjonen, retter dem opp underveis i revisjonen, men så har ikke skjedd i Forsvaret, påpekte riksrevisor Per-Kristian Foss da han tirsdag presenterte rapporten.

– Det er ikke første gang vi ikke når fram i Forsvaret, for å si det slik, sa Foss.

Bryter merverdiavgiftsloven

FFI har ifølge gjennomgangen ikke beregnet merverdiavgift på avgiftspliktig salg til andre virksomheter, til tross for at en betydelig andel av FFIs salgs- og leieinntekter består av salg til andre virksomheter, går det fram av rapporten.

Riksrevisjonen har ikke hatt grunnlag for å fastsette hvor stort beløp manglende beregnet merverdiavgift utgjør og kan dermed heller ikke beregne nøyaktig hvordan virksomhetens økonomiske stilling og regnskap ville fortonet seg dersom avgiften hadde vært behandlet riktig, heter det videre.

– Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementets føringer om merverdiavgift på sektoren medfører at de underliggende virksomhetene bryter merverdiavgiftsloven.

Ammunisjon på lager

Forsvaret får også kritikk for mangelfull verdifastsettelse av ammunisjon på lager, til tross for at arbeidet med å estimere gjenskaffelseskostnadene ble påbegynt alt i 2016, går det fram av rapporten.

– Det er ikke dokumentert hvordan estimatet er utarbeidet, og Riksrevisjonen kan ikke vurdere om estimatet er pålitelig eller rettvisende, slår Riksrevisjonen fast.

Les også

Når Forsvaret skal vokse, får de to av hovedrollene

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Forsvar