Politikk

Minimalt pensjonstap for hjemmeværende

Velger Kari Nordmann (40) å være hjemme i ett år med barn under 6 år, mister hun 71 kroner i måneden i pensjon fra NAV

Hvis man trapper ned på jobben på grunn av omsorgsarbeid for barn under skolepliktig alder er man likevel sikret en pensjonsopptjening av en inntekt som tilsvarer 4,5. Sara Johannessen / SCANPIX (illustrasjonsfoto)

 • Marie Melgård

Inga Marte Thorkildsen advarer kvinner mot deltid fordi man taper pensjon. Ifølge pensjonsekspert Alexandra Plahte behøver ikke redusert jobb påvirke pensjonen i så stor grad som mange tror.

På selveste kvinnedagen har Inga Marte Thorkildsen satt sinnet i kok hos en rekke kvinner.

Likestillingsministeren advarer kvinner mot å velge deltid, og ber kvinner tenke over hva de forsaker: — Velger man å gå hjemme istedenfor å jobbe kan det få konsekvenser store for pensjonen - og i verste fall friheten. For lik det eller ei, valgfrihet er knyttet til økonomi, sier Thorkildsen.

Men ifølge pensjonsekspert Alexandra Plahte behøver ikke redusert jobb påvirke pensjonen i så stor grad som mange tror.

Hun peker på at det er forskjell mellom pensjon fra arbeidsgiver og fra folketrygden. De som jobber redusert vil få tap i tjenestepensjonen igjennom jobb. Hvordan deltid slår ut i folketygden, avhenger av hvilke opptjeningsmodell man har.

- Man bør selvsagt sette seg inn i hvilke konsekvenser deltidsarbeid i noen år har på pensjonen, men for mange vil nedgang i inntekt være den største økonomiske endringen, ikke nedgangen i pensjon, sier Plahte.

Ny modell kan gi lavere pensjon

I 2011 innførte Regjeringen pensjonsreformen, det betyr at norske kvinner må deles inn i tre grupper: de som fullt ut omfattes av den gamle opptjeningsmodellen (født i 1953 eller tidligere), de som fullt ut omfattes av ny opptjeningsmodell (født i 1963 eller senere) og sist, men ikke minst de som får litt fra hvert opptjeningssystem (født mellom 1953 og 1963).

Alle som omfattes av ny opptjeningsmodell får redusert pensjon ved overgang til deltid, men det finnes unntak.

For de som fullt ut omfattes av gammel opptjeningsmodell behøver ikke nødvendigvis deltid straffe seg pensjonsmessig.

Får halv pensjon

Med den nye pensjonsordningen opparbeider man seg en pensjonsbeholdning tilsvarende 18,1 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt. I folketrygdens nye opptjeningsmodell godskrives ikke pensjonsopptjening for inntekt over 7,1 G, som tilsvarer nærmere 600 000 kroner.

Tjener man 450 000 kroner i full stilling, men trapper ned til halv stilling, vil pensjonsopptjeningen tilsvare 18,1 prosent av 225.000 kroner istedenfor 18,1 prosent av 450.000 kroner.

Istedenfor å tjene opp 81.4450 kroner til pensjon, tjener man opp det halve, nemlig 40.725.

Men hvis man trapper ned på jobben på grunn av omsorgsarbeid for barn under skolepliktig alder er man likevel sikret en opptjening av en inntekt som tilsvarer 4,5G, som tilsvarer 369.549 kroner.

Da øker pensjonsbeholdningen til 66.888 kroner.

— En som i utgangspunktet har lavere lønn enn 4.5 G vil faktisk få høyere pensjonsopptjening ved å få barn. Uansett om man er hjemmearbeidene, jobber fullt eller jobber redusert mens man har omsorg for barn under skolepliktig alder er man garantert pensjonsopptjening som om man hadde hatt en inntekt tilsvarer 4.5 G, sier Plahte.

71 kr. i måneden

Hun gir et eksempel på hvor lite man kan tape hvis man er hjemme med barn under skolepliktig alder:

Kari er født i 1973 og tjener kroner 450.000 i full stilling. Velger hun ett år i halv stilling får hun 2.347 kroner lavere livsvarig pensjon fra NAV enn hva hun ville fått i full stilling.

Har Kari omsorg for barn under skolepliktig alder, vil hun kun får 855 kroner mindre i årlig livsvarig pensjon fra NAV ved uttak 67 år.

Det betyr bare 71 kroner mindre brutto før skatt.

— For mange er det neppe reduksjon i årlig pensjon fra NAV som gjør at man ikke velger å jobbe redusert ett år eller to. Hovedforskjellen i familieøkonomien vil nok heller være at lønnen halveres i perioden med deltid, sier Plahte.

Det er også et annet unntak: Har man en høy inntekt kan man trappe ned på jobben, uten at det påvirker pensjonen.

Maks pensjonsgivende inntekt i folketrygden er 7,1 G, som tilsvarer 583 066. Har man høy inntekt kan man trappe ned - og det påvirker ikke pensjonen så sant inntekten ikke går under 7.1 G.

For kvinner 50 +

Omfattes man av den gamle opptjeningsmodellen trenger ikke deltid i perioder bety mindre pensjon fordi det er de 20 beste årene med pensjonspoeng som legges til grunn i beregningen for hvor mye du har tjent.

Men det avhenger av at man i deltidsstilling i 20 år har hatt inntekt over det til en hver tid gjeldende grunnbeløp, og totalt har hatt 20 år i løpet av yrkeskarrieren med høy pensjonsopptjening.

— De som erfaringsmessig kommer dårligst ut pensjonsmessig er dem som var hjemmearbeidende før 1992. De representerer en generasjon som var hjemme, som ofte ikke hadde valg på grunn av mangel på barnehageplass, sier Plahte.

I 1992 ble det innført at man skulle få pensjonsopptjening for å være hjemme med barn, men det hadde ikke tilbakevirkende kraft - og hjalp lite for den generasjonen kvinner som faktisk var hjemme.

Løsninger ved skilsmisse

I intervjuet med Thorkildsen forteller hun om en kvinne som grep fatt i henne på bussen. Kvinnen hadde vært hjemme med barn, mens mannen tjente penger og gjorde karriere. Så hadde mannen funnet en yngre, og kvinnen satt tilbake som minstepensjonist.

Plahte bekrefter at pensjon ikke kan deles. Har en part vært i arbeidslivet og tjent opp en gullpensjon drypper ikke det over på partneren ved en skilsmisse.

Men det finnes løsninger: Plahte foreslår ektepakt.

— Man regulerer jo alt mulig annet i ektepakt, så hvorfor ikke ta inn en passus som sier at ulik verdi av pensjonsopptjening opparbeidet igjennom ekteskapet skal hensyntas?, sier hun men understreker at det er vanskelig hvordan en pensjonsrettighet betinget frem i tid skal hensyntas på best mulig måte.

— At noe er vanskelig å regulere betyr ikke dermed at man ikke skal ta inn et punkt for å sikre at det blir hensyntatt. Dersom økonomien tillater det kan man selvsagt sette av et beløp øremerket til ektefellen tilsvarende den manglende opptjeningen man har på grunn av redusert stilling. Men skal det ha en verdi bør det spares som særeie, foreslår Plahte.

 1. Les også

  Hareide gir beklagelse til alle kvinner som jobber deltid

 2. Les også

  - Et sjokkerende tunellsyn

 3. Les også

  Vil du bytte med mannen din?

 4. Les også

  «Var det virkelig en slik hektisk hverdag feministene på 70-tallet mente ville frigjøre kvinnene?»

 5. Les også

  - Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke

 6. Les også

  Regjeringen vil gi alle norske kvinner ammefri med lønn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. FAMILIE OG OPPVEKST

  Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn

 2. ØKONOMI

  Spør jobbekspertene: Næringsdrivende? Det er lurt å tenke på pensjon nå.

 3. KARRIERE

  «Jeg jobber ufrivillig deltid. Blir jeg da minstepensjonist?» Jobbeksperten svarer.

 4. ØKONOMI

  Jobbekspertene: Hvem betaler pensjonen min?

 5. KARRIERE

  Jeg har vært borte fra jobb på grunn av sykdom. Får jeg mindre i pensjon?

 6. KARRIERE

  Hun blir pensjonstaper hvis hun ikke tar grep. Disse bransjene er verstinger