Politikk

Frp frykter å miste symbol-seire: 120 km fartsgrense, bompengefradrag og mindre automatisk fartskontroll

Frp fikk gjennom alt dette i regjeringsforhandlinger. Nå frykter flere i partiet at slike Frp-seire blir lagt i skuffen eller nedprioritert.

Frp fikk gjennomslag for flere typiske Frp-saker i Granavolden-plattformen. Nå kan flere av dem henge i en tynn tråd.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Vi forventet at dette blir fulgt opp.

Ordene kommer fra Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud. Det han forventer blir fulgt opp, er viktige symbolske seire Frp fikk gjennomslag for i forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF på Granavolden i fjor.

Men etter at Frp frivillig har forlatt regjeringen, er flere Frp-seire i spill. Ikke minst gjelder dette saker der Frp er helt avhengig av de andre borgerlige partiene for å få gjennomslag.

 • Les også: Ap: Frp har prioritert skattekutt og bompengekutt fremfor eldreomsorg.

Håpet er å få i pose og sekk

Regjeringspartiene kan velge å legge vekk slike saker, eller nedprioritere dem på annet vis.

Frykten for dette er trolig en medvirkende årsak til at Frp går litt stillere i dørene på Stortinget nå enn partiet gjorde de første dagene etter at hadde bestemt seg for å tre ut av det borgerlige samarbeidet. De første dagene varslet Frp omkamp om alt fra eggdonasjon og rusreform til økonomisk kompensasjon til pelsdyrbønder som må avvikle driften.

Etter det Aftenposten har fått opplyst, har partileder Siv Jensen kommet med et klart signal til partifellene om å roe seg litt ned og tenke litt mer langsiktig. Håpet er å få «i pose og sekk»:

 • gjennomslag for politikk Frp har kjempet gjennom på Granavolden, men som ennå ikke er realisert.
 • gjennomslag for andre saker i allianse med med resten av opposisjonen.

Men viktige Frp-seire kan ryke om Frp torpederer for mye av de andre borgerlige partienes politikk. Forrige onsdag kunne Frp valgt å hoppe på et Sp-forslag om økt kompensasjon til pelsdyrbøndene. I stedet valgte Frp å gå i dialog med regjeringen. Det ser nå ut til ha ført frem uten for stor irritasjon i regjeringen.

Viktige bilist-seire

Signaler fra Frp tyder på at partiet er vel så redd for at saker som ikke koster så mye, skal bli lagt i skuffen, som saker med store budsjettmessige konsekvenser. I budsjettforhandlinger vil Frp ha sterkere pressmidler enn i andre saker.

I regjeringsplattformen fikk Frp gjennomslag for å:

 • åpne for fartsgrense på 120 km/t der dette gir økt samfunnsøkonomisk nytte og trafikksikkerheten blir ivaretatt.
 • begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).

Dette er typiske Frp-saker som partiet ikke kan forvente å få støtte for i hverken Ap, Sp, SV, MDG eller Rødt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har allerede uttalt at han personlig ikke er enig i å begrense slike gjennomsnittsfartsmålinger. Og økt fart på motorveiene er heller ingen kampsak for andre partier enn Frp.

Hoksrud håper regjeringen står på plattformen

Hoksrud er nå Frps fraksjonsleder transport- og kommunikasjonskomiteen. Ved siden av finanskomiteen er Hoksruds komité en av de viktigste for å få gjennom Frps bil-, bompenge og veipolitikk.

– Jeg har registrert at statsministeren har sagt at hun skal følge opp Granavolden-plattformen, sier Bård Hoksrud om disse og et annet punkt som kan komme til å koste mye penger: innføring av et fradrag for bompengeutgifter.

Kilder i Frp sier om det siste, bompengefradraget, at det er utredet modeller som koster både to og fire milliarder kroner. Dette er store summer i et budsjett.

Og hvis neste års budsjett blir stramt, slik noen antyder, må noen kjempe for å få plass til et slikt fradrag i budsjettet – eller eventuelt planlegge å gi det som «forhandlingskort» til Frp i forhandlinger.

Ropstad: Større makt til KrF

– Regjeringen vil basere sin politikk på Granavolden-plattformen, men det er klart at når Frp er ute, er det ett parti mindre til å kjempe for sine saker, sier KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Han påpeker at det er ett parti mindre både når det gjelder kampen om å få gjennom enkeltsaker og bevilgninger til bestemte formål i statsbudsjettet.

– Men KrF har større mannskap og mulighet for å få gjennomslag for mer av sine saker, sier han om eget parti.

– Hvis Frp sammen med opposisjonen danner flertall for å tillate eggdonasjon, vil det påvirke KrFs lojalitet til Frp-gjennomslag i regjeringsplattformen?

– Vi kommer til å jobbe med den saken til den eventuelt er tapt. Derfor vil jeg ikke spekulere på «hva-dersom» og andre hypotetiske spørsmål, sier han.

Statsministeren holder kortene tett til brystet

Statsministeren selv velger å holde kortene tett til brystet.

– Dere sier alle at dere står på Granavolden-plattformen. Men i et stramt budsjett vil dere da prioritere Frps seire like høyt som egne saker?

– Det får vi se når vi kommer til budsjettet. Og så får vi ta høyde for at vi også skal forhandle med Frp, sier hun om den kommende budsjetthøsten.

– Men er det logisk at dere har et like sterkt engasjement for Frps saker når partiet frivillig har forlatt dere i protest mot en beslutning dere tok?

– Jeg kommer ikke til å spekulere på hva som kommer i budsjettet, sier Erna Solberg.

Les mer om

 1. Bård Hoksrud