SV vil teste om Frp virkelig er fri fra regjeringen

Gardermoen (Aftenposten): SV fremmer rundt 70 forslag om klima, abort og pensjon for å teste om Frp har frigjort seg fra regjeringen. – Vi tar Frp på alvor og vil teste om de virkelig angrer, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi vil teste ut hvor den svekkede og splittede høyresiden nå står, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Frp sier at det er en helt ny politisk situasjon. Da vil vi teste hva det er mulig å få flertall for i den nye situasjonen. Vi skal fylle komiteene på Stortinget med omkamper, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Tirsdag legger SV frem nær 70 forslag om alt fra klimautslipp, utvidet rett til abort, økning i pensjonen til å reversere kutt i ytelsene til uføre, arbeidsledige og enslige foreldre.

Mandag satt SVs stortingsgruppe og rådgivere samlet på samme hotell som Frp holdt landsmøte i mai i fjor. Den gang sto jubelen sto i taket da Sylvi Listhaug ankom som nyutnevnt eldreminister og partileder Siv Jensen på festen lovet å «knuse disse jævla sosialistene».

Etter Frps regjerings-exit er målet «å teste ut hvor den svekkede og splittede høyresiden nå står».

Konkret ved å finne ut om Frp – eller Solberg-regjeringens partier Høyre, Venstre og KrF – vil benytte sin nyvunne frihet til å støtte SV-forslag som de tidligere har vært forhindret fra.

– Sier de er ute av fengsel

SV-leder Lysbakken forklarer planen slik:

– På den ene siden har vi nå en regjering som er fri for Frp, og som ikke har Frp som en klamp om foten i klima og miljøspørsmål. Vi har sett Venstre, KrF og dels Høyre bruke Frp som en unnskyldning for at det ikke går an å gå lengre i klima- og miljøpolitikken.

– På den andre siden sier Frp at de nå er ute av fengsel. Da får vi se hvordan de oppfører seg i frihet. Nå tester vi om de faktisk er villig til å gå lenger, sier Lysbakken.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier at Frp nå er «et opposisjonsparti, og det er programmet vårt som vil styre vår stemmegivning i Stortinget.»

– Vi stemmer for det vi er for og mot det vi er mot. At vår regjerings-exit vekker en ny politisk iver hos SV tar vi til etterretning.

– Veien til et langt og lykkelig politisk samliv mellom Frp og SV er svært lang, kjernen i SVs politikk handler om å øke skattene og avgiftene for folk, stikk motsatt av hva Frp jobber for. Stortingsgruppen til Frp vil ta stilling til forslagene fra SV når de kommer til komitébehandling, sier Limi.

SV-toppene filer på forslag som Frp kan få problemer med å stemme mot. – Vi stemmer for det vi er for og mot det vi er mot, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Avslørt hvis de stemmer mot nå

Blant forslagene er krav om at norsk sokkel skal være utslippsfri fra 2035 i stedet for i 2050.

Det foreslo Høyres energitalsperson Tina Bru så sent som i november. Nå er hun blitt olje- og energiminister.

– Nå foreslår vi det samme. Så får vi se om statsråd Tina Bru er villig til å gjennomføre forslaget fra Tina Bru, sier Lysbakken.

Forslaget om å stanse underreguleringen av pensjonene, som har ført til flere år med reell inntektsnedgang, kan også bli kinkig for Frp. Ifølge Lysbakken har Frp sagt at «de har vært tvunget av regjeringen til å gjennomføre det».

– Hva hvis Frp fortsatt stemmer mot alle SV-forslagene?

– Da er de avslørt. Da er regjeringsutgangen bare et kosmetisk grep, og Frp er egentlig bare samme støtteparti for regjeringen. Disse forslagene vil avsløre om Frp er en fri kraft i Stortinget eller bare et støtteparti for Erna Solberg.

Her er de viktigste SV-forslagene:

  • Gi fylkeskommuner (Troms og Finnmark, Viken) som er tvangssammenslått adgang til å oppheve vedtaket. Undersøke om Innlandet fylke, Vestland fylke og Vestfold og Telemark fylke ønsker en oppløsning. Regjeringen skal fullt ut kompensere utgiftene fylkene har hatt.
  • SV sier regjeringen har stått bak «rå kutt i velferd og ordninger for folk som er syke og fattige.» Partiet foreslår blant annet å reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger, bostøtte, overgangsstønaden for enslige forsørgere, uføretrygd, uføres barnetillegg og å rette opp de siste årene kutt i kjøpekraften for mange alderspensjonister.
  • SV vil heve de nasjonale målene for kutt i
    klimagassutslipp til 60 prosent i 2030, og foreslår en rekke tiltak som å tilby byvekstavtaler til flere byer.
  • Regjeringen vedtok i fjor at alle fosterantallsreduksjoner skal vurderes i nemnd. SV foreslår at nemndene avvikles. I tillegg foreslår de å utvide «grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til å gjelde til og med 16 uker.»