Vedum ber regjeringen si nei til mer søndagsåpning

Regjeringen bør straks sette ned foten mot utvidet søndagsåpning av matbutikker, krever Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Han får støtte fra Virke.

Rema 1000 ber om å få åpne sine butikker på søndager, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen si nei. Han frykter nødvendig stor slitasje på de ansatte.
  • NTB

– Det klokeste og letteste er at regjeringen sier veldig tydelig nei til en slik åpning. Dagens regelverk bør ligge fast, sier han til NTB.

Fylkesmannen i Rogaland ga tirsdag dispensasjon fra helligdagsfredloven slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland de kommende tre søndagene, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det liker Vedum dårlig – av mange grunner. Én av dem er at alle de andre butikkjedene vil følge etter.

– Å sette i gang et slikt kappløp nå er veldig uklokt, mener han.

Blir presset

Først og fremst er det hensynet til de ansatte som opptar Sp-lederen. Butikkansatte er eksponert for koronasmitte og står allerede på for fullt for å holde hjulene i gang. Økt belastning som søndagsåpning vil gi, kan føre til at de som skal betjene butikkene, blir utslitt eller syke, frykter Vedum.

– Norsk dagligvarebransje er under veldig press, og det er kjempeviktig at den nå fungerer. Hvis vi starter en slik karusell med søndagsåpne butikker, er det helt uansvarlig. Da vil en samfunnskritisk, norsk infrastruktur, som dagligvarebransjen er, bli ytterligere presset, sier han.

Vedum mener det ikke bør være opptil hver enkelt fylkesmann eller butikksjef hva man skal gjøre.

– Regjeringen må gi en klar melding slik at det blir kontroll på ting, krever han.

Full støtte

Virke har sendt brev om saken til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Vi mener at søndagsåpne butikker er et svært inngripende tiltak og uheldig for å oppnå smittevernkravene. Vi mener videre at tiltaket er lite treffsikkert og vil ramme mange arbeidstakere hardt, skriver organisasjonen.

– I dagens krevende situasjon, vil åpning for søndagsåpne butikker i verste fall kunne ha motsatt effekt. Vi ber derfor om at søndagsåpne butikker ikke tillates som et smitteforebyggende tiltak, heter det.

Ropstad: ingen generell søndagsåpning

Ropstad sier han er opptatt av å sikre tilgang på mat og at verken ansatte eller kundene i butikkene blir smitte.

– Heldigvis ser vi at folk ikke hamstrer lenger, og når de ansatte i butikkene nå har en særlig stor belastning er det ikke grunn til generell åpning for søndagsåpne butikker, sier han til NTB.

Han ber folk vise ekstra hensyn til de ansatte og andre kunder når de er i butikken.

– Det er viktig at butikkene arbeider for at kundene skal holde avstand og at det er godt renhold. Loven åpner også for at fylkesmennene kan gi dispensasjon fra åpningstidsbegrensningene i helligdagsfredloven i enkeltsaker. Det krever en konkret og velbegrunnet søknad, og særlige grunner, påpeker Ropstad.

«I tråd med anbefalinger»

Spørsmålet om søndagsåpning har flere trinn.

Én ting er å la dagens søndagsåpne butikker få fortsette å ha åpent. Ett skritt videre vil være å la slike butikker få åpne et større areal, hvis de har det. En ytterligere utvidelse vil være å gi alle matvarebutikker anledning til søndagsåpning.

Rema 1000 skriver i sin søknad til fylkesmannen i Rogaland at søndagsåpne dagligvarebutikker vil være i tråd med myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak og med smittevernsformål, gitt at det vil spre handelen utover og føre til at færre mennesker er i butikken samtidig.

Viser til fylkesmannen

Helsedirektoratet har i et brev til fylkesmenn datert sist søndag redegjort for sitt syn. Bakgrunnen er forespørsler om at det gis dispensasjon for at søndagsåpne butikker kan benytte hele sitt butikkareal av smittevernhensyn.

Direktoratet slår fast at det tilligger fylkesmennene å gi dispensasjon for å utvide arealet i søndagsåpne matbutikker etter helligdagsfredloven.

– Helsedirektoratet overlater derfor til fylkesmennene å gi dispensasjon, heter det.

– Ut fra smittevernhensyn vil likevel Helsedirektoratet anbefale at søndagsåpne butikker holder åpent, og at tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, og også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges ved vurderingen. I tillegg bør matbutikkene oppfordres til å følge hygieneråd, skriver direktoratet.