Energiminister Tina Bru: Nye konsesjonsregler for vindkraft kan komme før sommeren

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan trolig starte behandlingen av 11 nye vindkraftkonsesjoner til sommeren.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) lover at regjeringen er ferdig med nye konsesjonsregler for vinkraft før sommeren,men ikke avklart om de skal til Stortinget.
  • Alf Ole Ask

Utbygging av vindkraft på land ble en så het potet i fjor at regjeringen måtte skrinlegge å peke ut områder som den mente var egnet for vindmølleparker.

Det har i ett år vært stans i behandlingen av nye konsesjoner i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hele 11 konsesjoner som var sendt inn eller varslet til NVE, ble i fjor lagt på is i påvente av en avklaring på hvor man kan bygge vindkraft.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) åpnet onsdag Sparebank 1 Markets’ energikonferanse i Oslo. Hun kunne ikke love investorer i energibransjen noen dato for når gjennomgangen er klar og om det blir åpnet for behandling av nye konsesjoner.

Kan havne på Stortingets bord

– Regjeringen vil ha avsluttet sitt arbeid med dette før sommeren. Dersom saken krever lovendring og dermed stortingsbehandling, kan det ta litt lengre tid før vi har ferdig de nye konsesjonskravene, og vi gjenopptar behandlingen av konsesjonene, forklarer hun.

I oktober i fjor skrinla regjeringen nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

Målet med å lage en slik ramme var å dempe konfliktene rundt utbygging av vindkraft. De mer enn 5000 høringsuttalelsene viser at man ikke klarte dette. Nå blir det heller endringer i konsesjonsreglene istedenfor en nasjonal ramme.

Les også

Forbrukertilsynet: Vindkraftreklame er ulovlig – kan skape frykt blant barn

Lokale myndigheter skal høres

Lokalt har vindkraftmotstanden økt i takt med at det er blitt flere og større vindturbiner.

Hittil har forslaget om kommunal vetorett i saker om vindkraftutbygging ikke nådd frem. Et Sp-forslag om det ble nedstemt i Stortinget i fjor.

Bru sier at lokal forankring kommer til å være et avgjørende krav i de nye konsesjonsreglene.

Statsråden skal nå selv reise rundt og møte motstandere og tilhengere. Hun ser at det er en utfordrende situasjon for dem som har konsesjoner som er på vent, men at også bransjen selv ser behov for endringene.

Les også

Norge tar natur-konsekvensene. Tyskland tar den gode samvittigheten.

Konkrete krav

Da regjeringen la den nasjonale rammen for vindkraft på is, pekte regjeringen også ut konkrete områder for endringer av konsesjonskravene:

  • Kravene til detaljplaner etter at konsesjon er gitt, vil bli skjerpet.
  • Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister.
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn.
  • Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Det er en konkretisering av dette det nå jobbes med, og dette skal Bru ha avsluttet før hun tar sommerferie.