Politikk

SV ønsker ny lov som gir kommunene mulighet til anbudskonkurranser for elsparkesykkel-selskapene

– Vi er ikke mot alt som er gøy, vi vil bare at det skal være enklere for kommunen å regulere dette, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV). Med «dette» sikter han til elsparkesykkel-situasjonen i Oslo og flere andre store byer og kommuner.

SV har hevet seg på diskusjonen om reguleringen av elsparkesykler og mener kommunene skal få lov til å bestemme.

  • Sigrid Gausen
    Sigrid Gausen
    Journalist

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet nylig at det vil komme innstramminger i regelverket om sparkesykler.

Han sa at regjeringen til å begynne med vil se på hvordan parkeringssituasjonen kan reguleres bedre. Han vil foreløpig ikke gi kommunene mulighet til å lyse ut anbud eller begrense antallet kjøretøyer i omløp.

Han mente at kommunene ikke skulle få mulighet til å regulere sparkesykkelmarkedet.

Det er SV uenig i. Partiets stortingsrepresentant Petter Eide tar til orde for en løsning der kommunen kan holde anbudskonkurranser nettopp for å regulere antallet sykler og antall aktører.

– En anbudsprosess kan også sikre at kommunen får regulert hvor mange sykler som skal stå ute, hvem som har ansvar for å rydde dem inn, sikkerhetstiltak og hvor de kan få stå, sier Eide.

Les også

Hvem har ansvaret for å lage elsparkesykkel-regler? Mens tiden går, peker politikerne på hverandre.

Kan ende opp med forbud i noen kommuner

Eide sier de ikke er imot nasjonale regler, men de ønsker i tillegg å gi kommunene makt til å skjerpe reguleringen enda mer lokalt. Dette vil han gjøre med en ny lov.

Petter Eide (SV) vil gi kommunene flere virkemidler i verktøykassen.

– Vi er ikke mot alt som er gøy, vi vil bare at det skal være enklere for kommunen å regulere dette.

– Kan det ikke med deres forslag bli forbudt i noen kommuner?

– Det kan bli tilfellet. Men så er det forskjell på hvilke behov man har i Trysil og Oslo. Hovedproblemet er at kommunene mangler lover for å styre dette, svarer Eide.

– Vi må også se på hvordan dette blir regulert i veitrafikkloven, og hvilke eventuelle endringer vi kan gjøre der for å gjøre ferdselen med disse syklene tryggere for folk.

– Vil dere ikke ha litt i pose og sekk? Både nasjonale og kommunale regler, og at det skal være praktisk og gøy, men veldig regulert?

– Nei, det er viktig at vi får regulert det. Dette er et område vi ønsker å utfordre regjeringen på. Det blir naturlig at vi setter spørsmålstegn ved de forslagene de eventuelt kommer med.

Les også

«Byene trenger medisin mot elsparkesyke», mener kommentator Andreas Slettholm

– De er for opptatt av regler og forbud

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) var en periode statssekretær i samferdselsdepartementet mens Frp satt i regjering. Det var i den perioden myndighetene åpnet for såkalt selvbalanserende elektriske kjøretøyer, mest kjent gjennom merkenavnet Segway.

Det var i kjølvannet av dette at elsparkesykler og andre små, elektriske kjøretøyer noen år senere ble juridisk sidestilt med sykler.

Hoksrud synes det fort blir for mye krav om reguleringer.

Bård Hoksrud (Frp) synes ikke noe om at SV foreslår ny lov for å regulere elsparkesykkelbruken.

– Jeg mener at vi har rom i loven i dag til å regulere det. Og så må de som bruker elsparkesykkel, ta hensyn til folk, sier han.

– Tror du ikke at en regulering kan forhindre mulige ulykker i fremtiden?

– Ulykker skjer jo dessverre også i trafikken, og vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre dette. Men jeg tror ikke vi trenger flere lover for å forhindre det.

– Hva med konfliktene man ser om ansvaret for rydding og ferdsel?

– Jeg mener at selskapene må ta ansvar også, og de må snakke med kommunen. Det er aktørene som har ansvar for at det ikke blir forsøpling, svarer Hoksrud.

Les mer om

  1. Elsparkesykkel
  2. Samferdsel