– Ingen god idé, sier Erna Solberg om Unge Høyres EU-forslag

– Det er ingen god idé å starte en EU-debatt på et tidspunkt der motstanden mot medlemskap er så massiv i det norske samfunnet, sier Erna Solberg.

Erna Solberg støtter ikke ønsket om å sette debatten om norsk EU-søknad på dagsordene i Høyre.

Det pågår en intern debatt i Høyres programkomité om hvorvidt partiet skal ha en mer offensiv holdning til å melde seg inn i EU. Partiets ungdomsorganisasjon mener Høyre i neste stortingsperiode (2021–2025) aktivt bør jobbe for norsk EU-medlemskap.

– Jeg ønsker initiativet hjertelig velkommen, sa lederen av Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland til Aftenposten i høst.

Helleland har bekreftet at EU-spørsmålet er et tema i programkomiteen og at hun selv og flere i komiteen ønsker en mer offensiv EU-formulering enn den Høyre har i dagens program.

Advarer mot «bøll» med EØS-avtalen

Men fra Erna Solberg kommer det helt andre signaler.

– Nei, det er ingen god idé å starte en EU-debatt på et tidspunkt hvor motstanden er så massiv i det norske samfunnet. Og for å si det sånn, vi har mer enn nok med å sikre at ingen lager bøll med EØS-avtalen, sier hun.

–Så du kommer ikke til å ivre for at Høyre bør innta en mer offensiv holdning til å søke om EU-medlemskap?

– Vi kommer alltid til å argumentere for hvorfor vi skulle vært medlem, men å sette medlemskapsdebatten på dagsordenen nå, i en tid der det bare er 25 prosent eller mindre som ønsker medlemskap, er bortkastet ressursbruk, sier hun.

Solberg legger til at hun skjønner at Unge Høyre er utålmodige og påpeker at de alltid har vært det i denne saken, men gjentar at det nå er viktigere å berge EØS-avtalen.

I gjeldende partiprogram nøyer Høyre seg med å si at partiet ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU, og legger til at dersom det blir aktuelt, må det holdes en ny folkeavstemning.

Erna Solberg inviterte fredag pressen til en oppsummering av det siste halvåret i norsk politikk – et halvår preget av koronaviruset.

Kommenterer ikke Røe Isaksens nye «handlingsregel»

Det pågår også en intern debatt i Høyre om innvandringspolitikken. Flere har tatt til orde for en mer restriktiv politikk. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har ledet et utvalg som har lansert en idé om en slags handlingsregel i innvandringspolitikken.

Utvalget foreslår at handlingsregelen etableres ved at Stortinget beslutter et måltall for hvor mange flyktninger Norge skal motta i snitt pr. år. Den til enhver tid sittende regjering skal styre og navigere asyl- og flyktningpolitikken etter dette.

– Dette er jo innspill til en programdebatt. Og jeg har et prinsipp om at jeg ikke sier ja eller nei til alle innspill i slike programdebatter. Vi må få lov til å diskutere uten at det fremstår som om jeg har lagt politiske føringer på debatten, sier hun.

Ønsker mer midlertidig opphold

Men hun legger ikke skjul på at innvandringspolitikken engasjerer henne.

– Jeg er opptatt av disse spørsmålene. Jeg mener at asylretten er en grunnleggende rett. Og så mener jeg at der mange måter å ramme inn spørsmål knyttet til hvem som skal få asyl, sier hun.

Solberg minner om at det kun var én til to prosent av asylsøkerne som fikk flyktningstatus da hun hadde ansvar for innvandringspolitikken i perioden fra 2001 til 2005. Da var hun kommunal- og regionalminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

– De andre fikk opphold på humanitært grunnlag. Da fikk vi kritikk internasjonalt fordi vi var for strenge. Men med ny flyktninglov er det blitt slik at nesten alle har fått flyktningstatus, sier hun og gir uttrykk for at hun synes pendelen nå har svingt for mye den andre veien. Hun mener man i større grad skal gi folk midlertidig opphold når man får store grupper av asylsøkere fra samme geografiske område.

– Da er det å bruke midlertidig opphold bedre, i alle fall en periode, sier hun og legger til at det ellers blir slik at alle perioder med kriser og konflikter fører til at du får veldig mange flyktninger som kunne vært med på å bygge opp sitt eget land.

– Det du sier er altså at det er viktig å hegne om asylretten, men at du ønsker økt bruk av midlertidig opphold i perioder med store flyktningstrømmer?

– Ja, og så er det noen dilemmaer knyttet til det. Men det er viktig at du kan returnere folk og si at de må reise hjem når de har vært her en stund – hvis konfliktene går over etter relativt kort tid, sier Solberg.