Høyre fjerner «rettferdig» fra innvandringspolitikken sin

Høyres programkomité foreslår å gå til valg på strengere innvandringspolitikk i 2021. Alkoholpolitikken skal derimot bli mindre streng.

Leder av Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland, la mandag frem utkastet til politikken partiet skal gå til valg på i 2021.

Dette er noe av det som går frem av førsteutkastet til politikken Høyre ser for seg å gå til valg på i 2021.

Programforslaget ble presentert av programkomiteens leder og nestleder, Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, på Oslo Met i Oslo mandag.

I det gjeldende partiprogrammet til Høyre, som ble vedtatt i 2017, heter det at partiet skal føre en «streng, rettferdig og bærekraftig asylpolitikk».

I det nye utkastet er «rettferdig» byttet ut med «forutsigbar».

I utkastet står det at siden det norske arbeidsmarkedet etterspør høykompetent arbeidskraft, vil det gjøre det vanskelig for innvandrere med lav eller ingen kompetanse å finne arbeid her. Dette gjør igjen integreringen i Norge dyr og vanskelig, heter det i utkastet. Det fortsetter:

«Høyre mener at Norge skal gi den hjelpen som gir mest effekt, og i hovedsak bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene. Dette vil være langt mer effektivt enn å øke antallet flyktninger som får komme til Norge.»

Les også

Høyre foreslår ny pandemi-reservestyrke

Vil ha strengere innvandringspolitikk

Asheim bekrefter at partiet sikter seg inn mot en strengere innvandringspolitikk enn det Høyre har holdt seg til så langt.

– Ja, den er nok strengere enn det den var i forrige periode. Men det viktigste er jo å hjelpe flest mulig for de pengene vi bruker, sier han til Aftenposten.

– Hvorfor er det nødvendig med en strengere innvandringspolitikk nå?

– Fordi vi må ha balanse i hvor mange vi tar inn kontra hvor mange vi klarer å integrere. Og derfor sier vi at det er et mål for oss å hjelpe flere i de trygge tredjelandene de eventuelt har kommet fra eller i flyktningleirene. Samtidig sier vi at Norge skal ta imot kvoteflyktninger og flyktninger som kommer, altså. Men vi ønsker altså å stramme litt inn.

– Dere foreslår å «i hovedsak bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene». Det er nytt?

– Ja, for så vidt. Så skal vi også ta imot mot kvoteflyktninger, men kanskje blir det færre enn i dag.

– I dagens program står det at Høyres innvandringspolitikk skal være «rettferdig». Hvorfor skal den ikke lenger være det?

– Fordi vi mener at en streng og forutsigbar innvandringspolitikk er rettferdig.

Han avviser at Høyre gjør dette for å kapre velgere fra Frp.

Kunnskapsminister og nestleder i Høyres programkomité, Henrik Asheim varsler at det blir skrint med store skattelettelser i den neste perioden dersom Høyre får bestemme.

Vil liberalisere alkoholpolitikken

På et annet politikkområde vil Høyre løsne litt på snippen. Programkomiteen foreslår blant annet å tillate salg av alkohol i butikk frem til klokken 23.00 på hverdager og lørdager. Samtidig foreslås det å tillate salg av alkohol med en prosent på opp til åtte i dagligvarebutikker og å utvide åpningstidene til Vinmonopolet til klokken 20.00 på hverdager og lørdager.

Foreslår pandemi-styrke

Høyre-regjeringen har måtte tåle krass kritikk fra opposisjonen for beredskapen Norge hadde da koronaviruset kom. Pandemi og legemiddelmangel var i forkant regnet som en sannsynlig trussel av norske sikkerhetsmyndigheter, likevel opplevde sykehusene mangel på smittevernutstyr.

Neste gang ønsker Høyre å være bedre forberedt.

Programkomiteen foreslår blant annet å opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi.

Men hvordan denne styrken skal organiseres, må partiet komme tilbake til, forteller Asheim.

Kan ikke tallfeste skattelette – avviser NHO

En annen ting Høyre må komme tilbake til, er skattenivået. I programutkastet står det at det skal ned, men hvor mye er ikke spesifisert utover at partiet lover «moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået». Høyre ser for seg å innføre et eget jobbskattefradrag for unge arbeidstagere under 30 år og fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. Det siste vil koste rundt 8 milliarder kroner, ifølge Asheim. Utover det er det ikke store skatteletter å friste med denne gangen, innrømmer han.

– Nei, jeg tror vi skal være så ærlige å si at det ikke blir store skatte- og avgiftslettelser i neste periode dersom Høyre får bestemme. Det blir noen målrettede lettelser for de med lav inntekt, unge og for bedriftene.

– NHO ba nylig om at skattenivået for fastlandsøkonomien kuttes til fra 43 til 40 prosent av BNP. Det kan de bare glemme, da?

– Jeg mener at NHO gikk for langt, for å si det sånn. De sa vel også at alle partier burde gått til valg på dette. Det hadde vært rart, om alle partiene gikk under sperregrensen.

– Siden du ikke kan svare på hvor mye skattene skal ned, betyr det at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil slippe krav fra Høyre om å tallfeste hvor mye skattene eventuelt skal opp?

– Nei, og det er fordi det er en stor forskjell på om du får litt mer igjen eller mye mer igjen av skatten din, eller om skattenivået skal opp.

Til Klassekampen har Høyre tallfestet de nye skattekuttene til 10–15 milliarder kroner i kommende periode.