Politikk

Høyre vil droppe store velferdskutt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ledet arbeidet med Høyres partiprogram for neste stortingsperiode. Førsteutkastet legges frem onsdag ettermiddag.

Kutt i ytelsene er ikke riktig medisin for å redde velferdsstaten fra fremtidig ruin, mener Høyres programkomité. Men seniorenes ekstra ferieuke er i fare.

  • NTB

– Det å simpelthen kutte i ytelsene har jeg ikke så stor tro på. Både fordi du må ha et reelt tilbud for å få folk tilbake i jobb, og fordi ytelsene ikke er så høye i utgangspunktet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han har ledet Høyres programkomité, som onsdag ettermiddag legger frem førsteutkastet til partiprogram for perioden 2017-2021.

Les også

Høyre-forslag: Fjern barnetrygden

De fire borgerlige ungdomspartiene ba under en perspektivkonferanse nylig regjeringen kutte i offentlige utgifter og pekte blant annet på sykelønnen.

Men i notatet «Høyres velferdsreform: Forenkle stønadslinjen og styrke arbeidslinjen», som NTB har fått tilgang til, snakkes det med noen få unntak ikke om velferdskutt.

På ett punkt er Isaksen likevel klar. For å gjøre det mer attraktivt for eldre å stå lenger i jobb, må både særaldersgrenser i det offentlige og særordninger for eldre gjennomgås.

Les også

Høyres programkomité vil prøve ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne

Utdanning eller ferie?

NHO og Civita-økonom Steinar Juel har tidligere krevd at det må strammes inn på særrettigheter som rett til redusert stilling eller ekstra ferieuke.

– Vi må være ærlige om hvilke særordninger eldre har. Kanskje bør eldre i stedet for en ekstra ferieuke få en ekstra uke til videreutdanning eller skolering, sier Isaksen.

Mange offentlig ansatte har også lovbestemte særaldersgrenser.

– Kroneksempelet er politiet. Det er et problem at mange går ut av jobben for tidlig, men dette må vi gjøre sammen med partene i arbeidslivet. Vi sier klart at dette ikke er noe vi kan diktere ensidig.

I fjor ble aldersgrensen i arbeidslivet, som ikke må forveksles med pensjonsalderen, hevet fra 70 til 72 år i forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven.

Programkomiteen vil også «styrke de unges plikter og rettigheter i Nav-systemet». Det skal skje gjennom tilbud om arbeid eller annen aktivitet innen åtte uker og aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp i alle kommuner.

«Sosialistisk Nav»

Høyre-reformen gjennomsyres av et ønske om å bruke skatte- og velferdsordninger til å styrke arbeidslinjen.

Ett sentralt punkt er å utrede muligheten for å slå sammen dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

– Man må starte med å se på om arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighetstrygd er lagt opp slik at flere mennesker som kunne fått hjelp til å komme tilbake i arbeid, i stedet blir satt på en ytelse, sier Isaksen.

Et annet punkt er å «forenkle og desentralisere Nav».

– Vi styrer Nav som om det var et underbruk i et østeuropeisk, sosialistisk statsapparat. Vi er mest opptatt av antall plasser og tiltak og altfor lite opptatt av om tiltakene faktisk fungerer. Vi må være opptatt av hvor mange folk får Nav tilbake i jobb, sier statsråden.

Konkret ønsker programkomiteen å sette i gang forsøk hvor kommunene får råderett over en viss andel av trygdeutbetalingene.

– Kommunene kan tjene på dette hvis de får folk tilbake i jobb.

Komiteen tar også til orde for kompetanseheving for å få flere inn i arbeidslivet og at «private og ideelle aktører må få gjøre mer for å løse velferdsutfordringene». (©NTB)

Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Velferdsstaten
  3. Dagpenger
  4. Arbeidslinje