Politikk

Senterungdommen godtar CO2-avgift på diesel, men vil gi tilbake til dem som rammes skjevt

Torkel Svelle har frontet ønsket om et grønnere Senterpartiet, basert på tradisjonene partiet har for å være «det jordnære grønne alternativet som vil jobbe for å fremme de grønne, fornybare naturressursene».

Senterungdommen mener høyere skatter og avgifter på utslipp må til for å redde klimaet. – Vi ønsker å gjøre fornybare alternativene billigere enn de fossile, sier leder Torleik Svelle.

  • Kjersti Nipen
    Kjersti Nipen
    Journalist

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har gått ut til forsvar for dieselbilister i Oslo. Senterungdommen mener tiden er inne for å kjøre på strøm. De går inn for høyere CO2-avgift.

– Vi ønsker å gjøre fornybare alternativene billigere enn de fossile, og at skatte- og avgiftssystemet er det beste virkemiddelet for å gjøre det. Men om grepene i klimapolitikken skal virke, må det finnes reelle alternativer, sier Svelle.

Senterungdommen møttes lørdag digitalt for å behandle hele stortingsprogrammet, og gikk inn for en mer offensiv klimapolitikk. Ungdomspartiet ønsker en ny ordning som gir kompensasjon eller tilbakebetaling for dem som rammes skjevt av en økt CO2-avgift – geografisk eller sosialt.

– Jeg tror nok mange både i Senterungdommen og i Senterpartiet har mye diesel i hverdagen, uten at vi «bader i den», som våre politiske motstandere liker å si, sier Svelle.

En ting er kjøretøyene, men han tenker også på folk i anleggsbransjen, i landbruket, alle som bor slik til at det er en krevende hverdag uten fossile brennstoff i dag.

– Det kan hende at noen ikke har et alternativ.

– Som utbygget ladenettverk?

– Ja.

– Skal Senterpartiet inn i regjering i 2021, er vi nødt til å legge oljealderen bak oss og satse på de nye næringene, sa Torleik Svelle til Aftenposten sist sommer.
Les også

Vedum avklarer støtte til Norges klimamål

Vil gjøre det dyrere å fly utenlands

Senterungdommen ønsker også å legge om avgiftsordningen for flytrafikk. Mens de vil spare innenlands flytrafikk for avgiftsøkninger, vil de gjøre det dyrere å fly til utlandet.

– Regjeringen ønsker å øke CO2-avgiften innenlands. Men det finnes ikke elfly. Det vil kun ramme de som uansett må fly, sier Svelle som mener folk uansett vil fortsette å fly innenlands på jobb og andre reiser av nødvendighet.

– Det rammer økonomi, næringsliv, vanlige folk, uten at det gir klimakutt.

Isteden vil Senterungdommen reforhandle Chicago-avtalen, som i praksis hindrer enkeltland eller grupper av land i å innføre avgifter på drivstoff i internasjonal trafikk.

– Vi vil ha høyere avgift på internasjonal flytransport.

Les også

Aftenposten mener: I klimapolitikken mangler Vedum både mål, plan og vilje

Senterungdommen går imot nye utenlandskabler for strøm. – Vi vil ikke at Norge skal bli en «bananrepublikk» som bare eksporterer strøm som en råvare. Vi kan bruke vår rike tilgang på kraft til å lage verdens reneste aluminium og alle de andre tingene vi har de beste forutsetninger for i Norge, mener Torleik Svelle.

– Føler på bygdepessimisme

Hovedretningen Senterungdommen peker ut i klimapolitikken fremover handler om en storstilt norsk industrisatsing. De foreslår et investeringsfond på 100 milliarder kroner for å utvikle norsk industri med klimavennlige næringer i hele landet.

– Fremtidens næringspolitikk og fremtidens distriktspolitikk er fremtidens klimapolitikk.

– Hvordan skiller deres klimapolitikk seg fra moderpartiets?

– Først og fremst utålmodigheten, sier Svelle.

Mange i Senterungdommen er opptatt av hva slags bygder som venter folk i deres generasjon når de en dag flytter hjem igjen etter endte studier i byen.

– Mange føler på en bygdepessimisme. Det er lenge siden mange lokalsamfunn har hatt en skikkelig seier. Mange er urolige for lokalsamfunnene de flytter tilbake til. Det haster, både for klimaet og for bygdene, sier Torleik Svelle.

Les også

Til fots på Ring 3. Der by og land står mann mot mann.

Uklart hvor Senterpartiet står i klimasaken

De siste dagene er det reist tvil om hva slags klimapolitikk Senterpartiet egentlig har. Partiet har ennå ingen mening om Regjeringens nye klimamelding, og i Politisk kvarter på NRK fredag ville ikke partileder Trygve Slagsvold Vedum si om han og partiet stiller seg bak Norges klimamål om 50 til 55 prosent kutt innen 2030.

Dette skapte så mye støy at Vedum senere fredag ettermiddag måtte gå ut og bekrefte at jo, han og partiet stiller seg bak Parisavtalen og Norges forsterkede klimamål om 50 til 55 prosent kutt innen 2030.

– Hva synes du om tvilen som er skapt om Senterpartiets standpunkt?

– Det synes jeg er veldig merkelig. Det står i partiprogrammet, Marit Arnstad sa det samme, og tvilen ble også avfeid ganske fort, sier Svelle.

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Senterpartiet (Sp)
  3. Parisavtalen
  4. CO2
  5. Politikk